Ngôn ngữ lập trình C là gì? – Tại sao sử dụng C? – VietTuts

Ngôn ngữ lập trình c là gì?

c là ngôn ngữ lập trình trung gian , ngôn ngữ lập trình c được phát triển bởi dennis m. ritchie làm việc về phát triển unix tại Bell Labs. c được thực thi lần đầu tiên trên máy tính pdp-11 dec vào năm 1972.

Năm 1978, brian kernighan và dennis ritchie xuất bản mô tả công khai đầu tiên về c, hiện nay được gọi là tiêu chuẩn k; r.

Ngôn ngữ c được phát triển để tạo các ứng dụng hệ thống tương tác trực tiếp với các thiết bị phần cứng như trình điều khiển, hạt nhân, v.v.

Ngôn ngữ lập trình java, hệ điều hành unix, trình biên dịch c và tất cả các ứng dụng unix đều được viết bằng c.

Lập trình bằng c được coi là nền tảng của các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Vì vậy, ngôn ngữ lập trình c có thể được định nghĩa như sau:

 1. Ngôn ngữ bản địa.
 2. Ngôn ngữ lập trình hệ thống.
 3. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
 4. Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc.
 5. Ngôn ngữ lập trình trung gian.
 6. 1. c là ngôn ngữ mẹ đẻ

  Ngôn ngữ c được coi là ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các ngôn ngữ hiện đại vì hầu hết các trình biên dịch, jvms, hạt nhân, v.v. được viết bằng c và hầu hết các ngôn ngữ sử dụng cú pháp c như c ++, java , v.v.

  Nó cung cấp các khái niệm cốt lõi về mảng, hàm, xử lý tệp, v.v. được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ như c ++, java, c #, v.v.

  2. c như một ngôn ngữ lập trình hệ thống

  Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được sử dụng để tạo phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ c là ngôn ngữ lập trình chung vì nó có thể được sử dụng để lập trình cấp thấp (chẳng hạn như trình điều khiển và hạt nhân) . Nó thường được sử dụng để tạo phần cứng thiết bị, hệ điều hành, trình điều khiển, hạt nhân, v.v. Ví dụ, hạt nhân của hệ điều hành linux được viết bằng c.

  Nó không thể được sử dụng cho các chương trình internet như java, .net, php, v.v.

  3. c như một ngôn ngữ thủ tục

  Các thủ tục được gọi là hàm, phương thức, chương trình con, v.v. Ngôn ngữ lập trình xác định một loạt các bước hoặc thủ tục mà chương trình giải quyết sự cố .

  Một ngôn ngữ thủ tục để phân tách chương trình thành các hàm, cấu trúc dữ liệu, v.v.

  c là một ngôn ngữ thủ tục. Trong c, các biến và nguyên mẫu hàm phải được khai báo trước khi sử dụng.

  4. c như một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

  Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc là một tập hợp con của các ngôn ngữ thủ tục. Cấu trúc có nghĩa là chia nhỏ chương trình thành các phần hoặc khối để dễ hiểu hơn.

  Trong C, chúng ta sử dụng các hàm để chia một chương trình thành các phần. Nó làm cho các chương trình dễ hiểu và dễ sửa đổi hơn.

  5. c như một ngôn ngữ lập trình trung gian

  c được coi là ngôn ngữ cấp trung bình vì nó hỗ trợ các tính năng của cả ngôn ngữ cấp thấp và cấp cao . Chương trình ngôn ngữ c được chuyển đổi thành mã hợp ngữ, hỗ trợ số học con trỏ (cấp thấp), nhưng nó không liên quan gì đến máy tính (tính năng cao cấp).

  Ngôn ngữ cấp thấp dành riêng cho máy, tức là phụ thuộc vào máy tính. Nó phụ thuộc vào máy tính và chạy nhanh. Nhưng nó không dễ hiểu.

  Ngôn ngữ cấp cao không dành riêng cho một máy, tức là một máy độc lập. Rất dễ hiểu.

  Tại sao sử dụng c?

  c ban đầu được sử dụng cho công việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các chương trình tạo nên hệ điều hành. c đã được chấp nhận làm ngôn ngữ phát triển hệ thống vì nó tạo ra mã chạy gần như nhanh như mã được viết bằng hợp ngữ. Một số ví dụ về việc sử dụng c có thể là:

  • Hệ điều hành.
  • Trình biên dịch ngôn ngữ.
  • Trình lắp ráp.
  • Trình soạn thảo văn bản.
  • Bộ đệm in.
  • Trình điều khiển mạng.
  • Các chương trình hiện đại.
  • Cơ sở dữ liệu.
  • Ngôn ngữ được biên dịch.
  • Điều kiện tiên quyết để học c

   Trước khi học lập trình c, bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về máy tính.

   c phần mềm lập trình

   Tất cả các ví dụ và bài tập về lập trình c sử dụng phần mềm dev c ++ trên trang được mô tả trong bài viết cài đặt môi trường lập trình c.

Related Articles

Back to top button