Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật

Tranh chấp thương mại là hiện tượng phổ biến và thường xuyên trong hoạt động của nền kinh tế thị trường. Hiện nay, các tranh chấp trong kinh doanh được giải quyết thông qua một trong bốn phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Để hiểu hơn về các tranh chấp trong kinh doanh, Lawkey xin gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây.

i.com tranh chấp thương mại

1. tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp kinh doanh là những xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình hoạt động kinh doanh.

2. đặc điểm của tranh chấp thương mại

tranh chấp thương mại là xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong một mối quan hệ cụ thể, có thể kể đến như:

+ mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; cho thuê, cho thuê với quyền chọn mua; xây dựng lên; vận chuyển; mua bán trái phiếu và cổ phiếu; đầu tư tài chính, ngân hàng.

+ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các cá nhân và tổ chức và tất cả đều vì lợi nhuận.

+ các tranh chấp kinh doanh, thương mại khác theo quy định của pháp luật.

thứ hai, xung đột phát sinh từ hoạt động thương mại, do các bên trong quan hệ hợp đồng thương mại vi phạm hợp đồng và pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của bên kia.

Thứ ba, tranh chấp thương mại chủ yếu là tranh chấp giữa các thương gia. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức khác cũng có thể là đối tượng của tranh chấp thương mại khi bên phi lợi nhuận chọn áp dụng luật thương mại trong giao dịch.

3. phân loại tranh chấp thương mại

Tranh chấp kinh doanh thuộc các loại sau:

  • dựa trên phạm vi lãnh thổ: tranh chấp thương mại trong nước và tranh chấp thương mại quốc tế.
  • dựa trên số lượng các bên tranh chấp: các bên tranh chấp thương mại hai chiều và tranh chấp thương mại nhiều bên.
  • dựa trên lĩnh vực tranh chấp: tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tranh chấp sở hữu trí tuệ, đầu tư,…
  • dựa trên quy trình thực hiện: tranh chấp trong quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết của hợp đồng và các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • tùy thuộc vào thời điểm phát sinh tranh chấp. tuyên bố: tranh chấp thương mại hiện tại và tương lai.

ii các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

1. các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, có 4 phương thức giải quyết tranh chấp, đó là: thương lượng, hòa giải, tòa án hoặc trọng tài.

    / li>

  • hòa giải : là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba với tư cách là người hòa giải nhằm giúp đỡ và thuyết phục các bên tranh chấp tìm ra giải pháp để loại bỏ các tranh chấp đó. phát sinh.
  • giải quyết tranh chấp thương mại bằng toà án: là phương thức giải quyết tranh chấp trong cơ quan, nhân danh quyền lực nhà nước do toà án tiến hành theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ, nghiêm minh.
  • Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của trọng tài viên với kết quả cuối cùng là phán quyết của trọng tài buộc các bên phải tôn trọng và thực hiện.

2. đặc điểm của từng phương pháp giải quyết tranh chấp

* phương pháp thương lượng

– được thực hiện bởi cơ chế tự hòa giải, qua đó các bên tranh chấp gặp nhau để thảo luận và đồng ý giải quyết những bất đồng của họ mà không cần sự hiện diện của bên thứ ba.

– quá trình thương lượng giữa các bên không tuân theo các quy định pháp luật về trình tự và thủ tục giao dịch.

-Với phương thức này, việc thực hiện kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có cơ chế pháp lý nào đảm bảo tuân thủ thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

* phương thức dàn xếp

– liên quan đến một bên thứ ba đóng vai trò là người hòa giải để tìm cách giải quyết các tranh chấp;

– quy trình hòa giải của các bên tranh chấp không bị chi phối bởi các quy định chuẩn và bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải.

– Tương tự như phương thức thương lượng, kết quả hòa giải thành hoàn toàn được thực hiện tùy thuộc vào sự tự nguyện của các bên xung đột mà không có cơ chế pháp lý nào bảo đảm việc thực hiện các cam kết của các bên xung đột trong quá trình hòa giải.

* giải quyết tranh chấp kinh doanh tại tòa án

– tòa án chỉ giải quyết các tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và các tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền của tòa án.

– phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước.

– thương vụ tuân theo một trình tự và thủ tục nghiêm ngặt thông qua hai cấp độ phán quyết.

* giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài

– được thực hiện theo yêu cầu của các bên tranh chấp và cho biết tranh chấp phải thuộc thẩm quyền của trọng tài.

– đối tượng của giải quyết tranh chấp thương mại là các trọng tài viên.

– là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên khi các bên tranh chấp có thể thỏa thuận và thống nhất lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm và luật áp dụng. .

– các hoạt động dàn xếp không công khai, tính bảo mật được đảm bảo.

& gt; & gt; xem thêm: trừng phạt thương mại

Trên đây là nội dung tư vấn về các hình thức luật tranh chấp thương mại gửi đến bạn đọc. Nếu còn vấn đề gì độc giả còn vấn đề và băn khoăn, vui lòng liên hệ với lawkey theo thông tin trên website hoặc bên dưới để được giải đáp:

phone: (024) 665.65.366 đường dây trực tiếp: 0967.59.1128

email: contact@lawkey.vn facebook: lawkey

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button