CE Certificate of Conformity: A Complete Guide

CE Certificate Conformity

chứng chỉ tuân thủ (coc) về cơ bản tuyên bố rằng một sản phẩm nhất định tuân thủ một hoặc nhiều quy định, chỉ thị hoặc tiêu chuẩn. nó cũng bao gồm thông tin về đánh giá sự phù hợp được thực hiện, thông tin về công ty ra mắt, sản phẩm và nhà cung cấp.

Về lý thuyết, chứng chỉ này được cấp dựa trên việc xem xét hoặc tạo một số tài liệu nhất định của công ty phát hành. điều này bao gồm các báo cáo thử nghiệm và tệp kỹ thuật.

Tuy nhiên, như tôi sẽ giải thích trong hướng dẫn này, khác xa với tất cả các tài liệu có tiêu đề “chứng chỉ phù hợp” đều hợp lệ và dựa trên đánh giá sự phù hợp thực tế. Tóm lại, nhiều tài liệu trong số này không hợp lệ và có thể khiến sản phẩm của bạn bị thu hồi, phạt tiền hoặc các hình phạt khác.

chứng nhận hợp quy ce là gì?

chứng chỉ tuân thủ ce là tài liệu do bên thứ ba cấp cho biết rằng một sản phẩm nhất định tuân thủ một hoặc nhiều chỉ thị, quy định và tiêu chuẩn hài hòa. Nói chung, nó cũng xác nhận rằng công ty phát hành đã kiểm tra hoặc xem xét tài liệu kỹ thuật bổ sung, là cơ sở để công ty phát hành chứng chỉ tuân thủ.

mục đích của tài liệu này là gì?

Chứng chỉ Phù hợp CE đóng vai trò xác nhận rằng các sản phẩm và tài liệu của bạn đáp ứng các yêu cầu. ít nhất đó là những gì nó phải có nghĩa. Điều đó nói lên rằng, Giấy chứng nhận phù hợp CE không thay thế cho Tuyên bố phù hợp hợp lệ (tài liệu), tệp kỹ thuật và báo cáo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Điều đó có nghĩa là không hoàn toàn bắt buộc phải có chứng chỉ phù hợp do bên thứ ba cấp. nhưng rất có giá trị khi có một đối tác đủ điều kiện để kiểm tra và xem xét tài liệu. bằng cách đó, bạn có thể cảm thấy tự tin hơn rằng nó đã được thực hiện đúng.

tóm tắt của giấy chứng nhận hợp quy

thông tin này thường có trong chứng chỉ phù hợp:

báo cáo / số đăng ký: báo cáo hoặc số chứng chỉ có thể được sử dụng để xác minh xem tài liệu có hợp lệ hay không. tất cả các chứng chỉ đều có một số loại hồ sơ hoặc số báo cáo.

Công ty phát hành: Công ty cấp giấy chứng nhận sự phù hợp, bao gồm các chi tiết và địa chỉ liên hệ của công ty đó.

chủ sở hữu chứng chỉ: công ty đã phát hành chứng chỉ. đây thường là nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất có ý định bán sản phẩm.

thông tin sản phẩm: tên sản phẩm, sku hoặc số kiểu máy. một chứng chỉ đôi khi có thể bao gồm nhiều sản phẩm.

quy định / chỉ thị / tiêu chuẩn: tóm tắt các quy định, chỉ thị và tiêu chuẩn mà sản phẩm được chứng nhận để xác nhận. đây là một số ví dụ:

 • năm 71-1
 • năm 71-2
 • năm 50581
 • năm 50065
 • năm 13637

tuyên bố: giải thích các cơ sở để phát hành công ty. đây là một ví dụ về chứng chỉ do tuv rheinland cấp:

Chứng nhận hợp quy này dựa trên sự phát triển của một mẫu sản phẩm được đề cập ở trên. báo cáo kỹ thuật và tài liệu có sẵn cho chủ sở hữu giấy phép. điều này để chứng nhận rằng mẫu được phân tích tuân thủ tất cả các quy định trong phụ lục i của chỉ thị hội đồng 2004/108 / ec.

Giấy chứng nhận này không ngụ ý đánh giá quá trình sản xuất sản phẩm và không cho phép sử dụng dấu hợp quy của tuv rheinland.

Chủ sở hữu chứng chỉ được phép sử dụng chứng chỉ này liên quan đến tuyên bố ce về sự phù hợp theo a.m. chỉ thị.

Nói tóm lại, về bản chất, giấy chứng nhận sự phù hợp là một bản đánh giá mẫu và tài liệu hỗ trợ của nó. đến lượt nó, nó có thể được sử dụng để sao lưu tài liệu.

chữ ký: chứng chỉ thường được ký, đóng dấu hoặc cả hai.

chứng chỉ tuân thủ mẫu

Certificate of Conformity Sample

giấy chứng nhận hợp quy sai

về nguyên tắc, giấy chứng nhận phù hợp là một khái niệm tốt. tuy nhiên, có nhiều công ty ( không bao gồm tuv rheinland) cấp các chứng chỉ này mà không có bất kỳ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc xem xét tài liệu nào.

Tóm lại, một số công ty bán các chứng chỉ này cho các sản phẩm thiếu báo cáo thử nghiệm, tài liệu kỹ thuật và tuyên bố về sự phù hợp. do đó, chứng chỉ được cấp không dựa trên cơ sở nào, nhưng vẫn được chấp nhận bởi các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, những người không hiểu biết tốt hơn.

như đã đề cập, chứng chỉ phù hợp không thay thế hoặc thay thế những điều sau:

 • tuyên bố về sự phù hợp (doc)
 • chứng chỉ kiểm tra kiểu eu *
 • tập tin kỹ thuật
 • hướng dẫn sử dụng
 • kiểm tra báo cáo

chúng tôi đã thực hiện hàng trăm cuộc đánh giá nhà cung cấp ở Châu Á và các nơi khác trong thập kỷ qua. thủ tục này ngụ ý rằng chúng tôi yêu cầu và xác minh các tài liệu tuân thủ do nhà cung cấp nắm giữ. chúng tôi thường xuyên nhận được chứng chỉ phù hợp mà không có bất kỳ báo cáo thử nghiệm bổ sung nào trong phòng thí nghiệm hoặc các tài liệu hỗ trợ khác.

Cá nhân tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà cung cấp bên ngoài EU chỉ đơn giản là không hiểu quy trình đánh dấu CE có ý nghĩa như thế nào trong thực tế. một số người có thể tin rằng chỉ cần trả phí để có được chứng chỉ.

liên đoàn bảo mật châu Âu cũng đã báo cáo các chứng chỉ giả vào năm 2020 và 2021. Tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này về các chứng chỉ giả liên quan đến epi và thiết bị y tế.

* do cơ quan được thông báo phát hành

tiêu đề chứng chỉ khác

Chúng tôi cũng đã tìm thấy các chứng chỉ sản phẩm giống hệt nhau với các tiêu đề sau:

 • chứng chỉ hợp quy
 • chứng chỉ hợp quy
 • xác minh sự phù hợp
 • chứng chỉ hợp quy

làm cách nào để biết liệu chứng chỉ tuân thủ ce có hợp lệ hay không?

tuv rheinland và các công ty có uy tín khác thường cung cấp cơ sở dữ liệu nơi bạn có thể tìm kiếm và xác minh chứng chỉ cũng như các tài liệu khác. Ví dụ: ảnh chụp màn hình sau được lấy từ cơ sở dữ liệu chứng chỉ tuv rheinland.

TUV Certificate Search

làm cách nào để kiểm tra xem chứng chỉ phù hợp ce có phải là giả không?

Bạn có thể tra cứu số chứng chỉ trong cơ sở dữ liệu hoặc gửi email đến công ty phát hành. bạn cũng có thể liên hệ với công ty phát hành bằng email. bạn có thể cho rằng tài liệu không hợp lệ nếu công ty mở không thể cung cấp bất kỳ phương pháp xác minh nào.

Điều đó nói rằng, bản thân việc xác minh không chứng minh rằng bản thân chứng chỉ được cấp dựa trên đánh giá sự phù hợp thực tế. do đó, bạn cần yêu cầu công ty phát hành và nhà cung cấp của bạn cung cấp các tài liệu hỗ trợ. rất có thể chúng không có.

Sản phẩm nào yêu cầu chứng chỉ CE về sự phù hợp?

Về lý thuyết, giấy chứng nhận hợp quy ce có thể được cấp cho bất kỳ sản phẩm nào yêu cầu nhãn hiệu ce. đây là một số ví dụ:

 • điện tử gia dụng
 • thiết bị điện
 • máy móc
 • đồ chơi
 • các sản phẩm dành cho trẻ em có chức năng vui chơi
 • kính râm
 • thiết bị bảo vệ cá nhân khác
 • thiết bị y tế

làm cách nào để nhận được chứng chỉ ce về sự phù hợp?

Bạn có thể nhận được chứng chỉ tuân thủ từ bên thứ ba, chẳng hạn như tuv rheinland. Điều đó nói rằng, bạn có nhiều khả năng nhận được chứng chỉ phù hợp từ nhà cung cấp của mình. Như đã đề cập, nhiều tài liệu trong số này không hợp lệ và không được coi là bằng chứng về việc tuân thủ.

Tại sao một số nhà cung cấp cung cấp chứng chỉ không hợp lệ hoặc giả mạo?

có thể là do các nhà nhập khẩu thiếu kinh nghiệm tiếp tục yêu thích nó. Những chứng chỉ này thường có vẻ hợp pháp và chính thức, và đối với một số người mua, điều đó đủ để cho rằng chứng chỉ họ nhận được là tất cả những gì họ cần để đảm bảo tuân thủ.

Tôi nghĩ cuối cùng thì tất cả chỉ là ảo ảnh. dành thời gian và tiền bạc cho việc kiểm tra phòng thí nghiệm, chứng nhận, hướng dẫn sử dụng và dán nhãn là điều khó khăn.

Theo quan điểm của bạn, chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu chứng chỉ phù hợp có thể thay thế hoặc thay thế cho một quy trình tuân thủ tốn kém và tốn thời gian.

Điều đó nói lên rằng, không có lối tắt nào và chứng chỉ có vẻ chính thức như thế nào cũng không quan trọng nếu chứng chỉ đó không dựa trên thử nghiệm và xem xét tài liệu kỹ thuật thực tế.

tôi phải đối mặt với những rủi ro nào nếu chúng tôi bán sản phẩm dựa trên một coc không hợp lệ?

Các sản phẩm được “chứng nhận” không dựa trên bất kỳ điều gì (ngoài thanh toán) là những rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Việc nhập khẩu sản phẩm mà không có thử nghiệm an toàn trước và tài liệu bắt buộc (ví dụ: tài liệu và tệp kỹ thuật) có thể dẫn đến việc thu hồi và phạt tiền.

hơn nữa, tôi biết chắc chắn rằng các cơ quan giám sát thị trường ở một số quốc gia đã từ chối chứng nhận hợp quy một cách rõ ràng để thay thế được chấp nhận cho một tài liệu, báo cáo thử nghiệm và hồ sơ kỹ thuật phù hợp.

nhập khẩu sản phẩm chỉ dựa trên coc sẽ khiến cả người tiêu dùng và công ty của bạn gặp rủi ro.

sự khác biệt giữa giấy chứng nhận hợp quy và tài liệu là gì?

Tuyên bố tuân thủ (doc) là tài liệu do nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất cấp để ‘đưa sản phẩm ra thị trường’. Việc cấp giấy tờ là bắt buộc khi sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm yêu cầu dấu CE.

mặt khác, chứng chỉ phù hợp được cấp bởi bên thứ ba.

Related Articles

Back to top button