Phân Biệt University Và Community College | Educas Việt Nam

ở Mỹ Ở Mỹ, trường đại học và trường cao đẳng cộng đồng là những hệ thống trường học hoạt động và đào tạo theo những mô hình khác nhau nhưng vẫn có sự bổ sung lẫn nhau nhất định.

sự khác biệt giữa trường đại học và trường cao đẳng cộng đồng là gì?

  • Phụ huynh và học sinh nên phân biệt giữa trường cao đẳng cộng đồng và trường cao đẳng cộng đồng.
  • Ở Hoa Kỳ, trường cao đẳng cộng đồng có thể được hiểu tương tự như trường cao đẳng ở Việt Nam.
  • Trường cao đẳng cộng đồng được thành lập bởi chính quyền các bang và đào tạo sinh viên tốt nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp. sinh viên muốn tiếp tục học phải chuyển tiếp đến một trường đại học nhất định.

Lane Community College

Lane Community College
  • Các trường ĐH Mỹ có thể đào tạo và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Community College chỉ đào tạo chương trình 2 năm và nhận bằng Diploma (tương tự bằng cao đẳng ở Việt Nam), hoặc chứng chỉ nghề (certificates) để sinh viên ra trường có thể đi làm ngay. Do đó, yêu cầu đầu vào và chi phí học tập tại Community College sẽ thấp hơn các trường đại học.

University và Community College

University và Community College
  • Community College thường liên kết với các trường đại học bốn năm để sinh viên chuyển tiếp lên. Hầu hết cao đẳng cộng đồng có chương trình chuyển tiếp 2 +2. Sinh viên học 2 năm đầu tại CĐCĐ lấy bằng Diploma, sau đó chuyển tiếp lên năm 3+4 tại một trường đại học. Sinh viên cũng có thể đi làm ngay sau khi ra trường.

Chương trình chuyển tiếp đại học

Chương trình chuyển tiếp đại học

Điểm mạnh của Community College

  • lớp học nhỏ: 20 – 35 học viên. dễ dàng tương tác và nhận được sự hỗ trợ từ người hướng dẫn.
  • tiết kiệm chi phí. tổng chi phí mỗi năm tại các trường cao đẳng thấp hơn so với các trường đại học.
  • tiết kiệm thời gian. nhiều trường đại học nhận sinh viên chỉ cần học hết lớp 11.
  • tất cả các giảng viên đều có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. sinh viên học 2 năm đầu tại trường đại học tương đương với 2 năm đầu đại học. các lớp học thường dễ hơn đại học, ít cạnh tranh hơn.
  • yêu cầu đầu vào dễ hơn đại học.

Chương trình chuyển tiếp 2+2

Chương trình chuyển tiếp giữa University và Community College

Tuy nhiên, do Community College có số lượng học sinh ít hơn đại học, quy mô nhỏ hơn, chi phí học tập cũng thấp hơn nên cơ sở vật chất không thể hiện đại và đầy đủ như các trường ĐH.

trường cao đẳng cộng đồng chỉ đào tạo trong 2 năm đầu với kiến ​​thức phổ thông, làm nền tảng cho sinh viên chuyển tiếp lên đại học.

Không phải tất cả các trường cao đẳng đều chấp nhận sinh viên chuyển tiếp đại học, vì vậy sinh viên nên kiểm tra cẩn thận. đồng thời, kiểm tra xem các tín chỉ đại học được chấp nhận tại trường đại học nào để tránh mất thêm thời gian và chi phí.

tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa đại học và cao đẳng ở chúng tôi. uu.

cập nhật tin tức mới nhất trên facebook: du học giáo dục

Related Articles

Back to top button