Doanh nghiệp chế xuất là gì? Được hưởng những ưu đãi gì?

Các công ty chế xuất và các công ty cung cấp và phân phối thường được phân biệt bởi các hoạt động chính và chuyên biệt của họ. Vậy doanh nghiệp chế xuất tham gia vào những hoạt động nào, có ưu đãi gì đặc biệt không?

Không giống như kinh doanh cung ứng và tiếp thị, doanh nghiệp chế xuất là nền kinh tế chuyên sản xuất hàng hoá để giúp dịch vụ phân phối xuất khẩu một lượng hàng hoá nhất định ra thị trường quốc tế. Đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của tất cả các quốc gia và khu vực trên thế giới.

Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất. 100% hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phải xuất khẩu ra nước ngoài, phải khai báo hải quan thì mới được trở thành doanh nghiệp chế xuất.

Điều 2 khoản 10 Nghị định số 82/2018 / nĐ-cp quy định các điều khoản đối với doanh nghiệp chế xuất như sau:

“Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế”.

Vị trí:

– Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý rõ ràng, chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định. Khu công nghiệp bao gồm các loại hình, bao gồm: khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái (sau đây gọi chung là khu công nghiệp, trừ trường hợp các khu công nghiệp có quy định khác).

– Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, dịch vụ sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, là khu công nghiệp được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng đối với ngành công nghiệp chế xuất. Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với khu phi thuế quan, khu chế xuất được tách ra khỏi khu ở nước ngoài.

– Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Việc cho thuê, cho thuê lại diện tích đất của dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ không thấp hơn 60% diện tích đất công nghiệp cho thuê trong khu công nghiệp;

Xem thêm: Thủ tục để công ty chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa

– Khu công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp mà các doanh nghiệp trong Khu tham gia vào hoạt động sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hợp tác liên kết sản xuất, thực hiện các hoạt động cộng sinh công nghiệp, cải thiện kinh tế, môi trường và môi trường sinh thái. Hiệu quả xã hội của doanh nghiệp.

– Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khác nhằm sử dụng tối ưu đầu vào và đầu ra. Các đầu ra như nguyên liệu, nước, năng lượng, chất thải, phế thải… trong quá trình sản xuất và vận hành. Thông qua hợp tác, các doanh nghiệp hình thành mạng lưới, trao đổi các yếu tố sản xuất, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất. Kinh doanh xuất khẩu.

Do đó, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu, cung cấp dịch vụ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu, là ngành sản xuất được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ về hoạt động doanh nghiệp. Việc trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam được coi là quan hệ xuất nhập khẩu và phải tuân theo các quy định của Luật xuất nhập khẩu. Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất từ ​​khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và được hưởng ưu đãi về thuế theo điều kiện khuyến mại. Đặc biệt, đầu tư vào Việt Nam được pháp luật khuyến khích.

doanh nghiệp chế xuất trong tiếng Anh là export proccessing Enterprises – epe

2. Quy định cụ thể đối với doanh nghiệp chế xuất:

1. Doanh nghiệp chế xuất có thể áp dụng quy chế riêng của lãnh thổ hải quan và khu phi thuế quan, trừ quy định riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cảng biên giới. p>

Doanh nghiệp chế xuất Nếu quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải làm thủ tục cấp phép.

Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm tham khảo ý kiến ​​của cơ quan hải quan có thẩm quyền về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Văn bản để nhà đầu tư tham khảo.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp của các doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm: Doanh nghiệp trong khu chế xuất có được hưởng 0% thuế GTGT hàng xuất khẩu không?

Khu công nghiệp của doanh nghiệp chế xuất hoặc Khu công nghiệp của doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với nước ngoài bằng hàng rào, bến cảng và hệ thống cổng ra vào đảm bảo điều kiện kiểm tra của cơ quan hải quan và các đơn vị liên quan chức năng Cơ quan giám sát và kiểm soát theo các quy định áp dụng trong khu phi thuế quan, luật thuế xuất khẩu, luật thuế nhập khẩu.

3. Doanh nghiệp Chế xuất được phép mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để thi công xây dựng công trình, trang thiết bị văn phòng, phòng làm việc và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên. xí nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán có thể lựa chọn đề nghị doanh nghiệp chế xuất làm thủ tục xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, tiêu dùng nội địa của Việt Nam. Các mặt hàng. p>

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

5. Việc trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trong lãnh thổ Việt Nam ngoài hải quan là quan hệ xuất nhập khẩu, trừ trường hợp không phải làm thủ tục hải quan theo quy định của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp chế xuất bán tài sản, hàng hóa thanh lý tại thị trường nội địa theo quy định của Luật Đầu tư và Thương mại.

Khi xuất bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp hàng hoá được quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn và kiểm tra đặc biệt. Hàng hóa thuộc diện cấp phép phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu chấp thuận bằng văn bản.

6. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong doanh nghiệp chế xuất mang ngoại tệ từ nội địa Việt Nam vào doanh nghiệp chế xuất và ngược lại mà không khai báo hải quan.

Xem thêm: Thuế suất khi cung cấp dịch vụ cho công ty KCX là bao nhiêu?

7. Doanh nghiệp chế xuất phải có sổ kế toán thu nhập và chi phí riêng khi được phép kinh doanh hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Các khoản chi liên quan đến hoạt động thương mại hàng hóa của Việt Nam và khu lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất được bố trí riêng với khu bảo quản hàng hóa hoặc thành lập chi nhánh riêng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu. khu vực chế biến thực hiện hoạt động này.

8. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất có đủ điều kiện theo quy định và nằm trong khu chế xuất được áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất cơ chế này. , Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Kế toán Dựa vào Doanh nghiệp Chế xuất.

3. Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp chế xuất:

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng các ưu đãi về thuế sau:

I. Ưu đãi về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 19 khoản 4 Thông tư số 78/2014 / tt-btc, kể từ ngày 01/01/2016, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất 17% khi thực hiện dự án. Dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội khó khăn thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013 / nĐ-cp, nay là phụ lục ii của Nghị định số 118/2014 / NĐ-CP (Điều 66 của Nghị định ). 118/2014 / nd-cp). Và bản thân doanh nghiệp chế xuất cũng là doanh nghiệp thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Mục 55 Phụ lục ii ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015 / nĐ-cp.

Đồng thời, thu nhập mà doanh nghiệp chế xuất có được từ việc thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Điều 19 khoản 4 “Thông báo” được miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo. nhiều năm. . số 78/2014 / tt-btc Ibid (Thông tư 151/2014 / tt-btc Điều 6).

Thứ hai là ưu đãi về tiền sử dụng đất

Miễn tiền thuê đất 7 năm cho doanh nghiệp chế xuất (Điều 19, điểm b, khoản 3 Nghị định số 46/2014 / nĐ-cp)

Xem Thêm: Hoàn thuế Bán hàng Khu Chế xuất

Ba, ưu đãi thuế nhập khẩu

Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài theo quy định tại Điều 2, khoản 4, điểm c của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu phi thuế quan và chỉ được sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa từ khu phi thuế quan Hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan sang khu phi thuế quan khác không phải nộp thuế.

Doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu phi thuế quan, điều kiện trên được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Dựa trên Điều 9, Thông báo số 219/2013 / tt-btc có nội dung như sau:

Phần 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài và trong lãnh thổ ngoài hải quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, không theo hướng dẫn của khoản 3 của điều này ngoại trừ thuế suất 0%.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Điều kiện thành lập khu công nghiệp và khu chế xuất

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng mua bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

-Có tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 khoản 2 Thông báo này.

b) Dịch vụ Xuất khẩu:

– Các hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài hoặc trong các lãnh thổ không thuộc hải quan;

Xem thêm: Khu chế xuất là gì? Sự khác biệt giữa khu chế xuất và khu công nghiệp là gì?

– Sở hữu chứng từ thanh toán dịch vụ xuất khẩu do ngân hàng thanh toán và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Đặc biệt đối với dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, tàu biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu và phải được Hoàn thành thủ tục xuất khẩu.

3. Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% bao gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông ở nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông cho tổ chức, cá nhân khu vực phi hải quan) ; Thẻ cào điện thoại có sẵn mã và số mặt). giá đưa ra nước ngoài, đưa vào khu phi thuế quan); hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã khai thác, chưa chế biến thành sản phẩm khác; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ trường hợp có quy định khác của Thủ tướng Chính phủ;

-Xăng và dầu ô tô được bán bởi các cơ quan điều hành trong khu vực mậu dịch tự do được mua ở Trung Quốc;

– Xe được bán cho các tổ chức và cá nhân NATO;

– Các dịch vụ do cơ sở thương mại cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, bao gồm: cho thuê mặt bằng, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ đưa đón công nhân; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan));

Xem thêm: Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp, Đất làng nghề

– Các dịch vụ cung cấp tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0%, bao gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch;

+ Dịch vụ thanh toán trực tuyến;

+ Cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc bán, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button