Ngày 11 tháng 10 là ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu và gửi thay đổi địa chỉ cho cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bạn có thể báo cáo việc thay đổi địa chỉ hoặc tên trực tuyến. Bạn nên làm điều này nếu bạn đã chuyển đi kể từ lần bỏ phiếu cuối cùng, đặc biệt nếu bạn chuyển đến một quận hoặc phân khu chính trị khác, hoặc đổi tên hợp pháp.

Bạn đang xem: đi bầu cử ở đâu

Làm cách nào để kiểm tra xem tôi đã đăng ký bỏ phiếu chưa?

Bạn có thể kiểm tra xem mình có đăng ký bỏ phiếu hay không và xác nhận thông tin của mình thông qua trang web của Bộ trưởng Ngoại giao Texas.

Bạn cần một trong ba tùy chọn sau để đăng nhập:

  • Số và ngày sinh của bằng lái xe Texas.
  • Họ và tên, ngày sinh và quận nơi bạn sống.
  • Ngày sinh và Mã số nhận dạng duy nhất của cử tri, có thể được tìm thấy trên thẻ đăng ký cử tri của bạn.

Ngày 28 tháng 10 là ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu qua thư.

Khi nào tôi cần nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện?

Đơn đăng ký (không có dấu bưu điện) phải được thư ký bầu cử sớm của quận bạn nhận vào hoặc trước thời hạn. Đơn cũng có thể được nộp bằng fax hoặc thư điện tử (email), nhưng quận yêu cầu một bản in ra giấy trong vòng bốn ngày làm việc. Ứng dụng cũng có thể được gửi trực tiếp.

Xem thêm: Trường Đại học FPT – TP.Hồ Chí Minh – Trường Đại học FPT

Bạn có thể tải xuống biểu mẫu tại đây hoặc gửi qua đường bưu điện cho bạn.

Nếu bạn muốn bỏ phiếu qua thư, hãy cho mình càng nhiều thời gian càng tốt. Sau khi đăng ký, bạn cần có thời gian để quận gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.

Thời hạn nộp phiếu bầu là khi nào?

Hạn chót để trả lại các lá phiếu gửi qua thư cho quận là Ngày Bầu cử, tức là ngày 8 tháng 11. Nếu lá phiếu được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối theo giờ địa phương, nó sẽ được tính nếu quận nhận được lá phiếu trước 5 giờ chiều ET vào ngày 9 tháng 11.

Các lá phiếu vắng mặt cũng có thể được gửi trực tiếp tại các văn phòng bầu cử của quận với tư cách công dân hợp lệ khi các điểm bỏ phiếu mở cửa vào Ngày Bầu cử.

Các lá phiếu đầy đủ từ quân đội hoặc cử tri nước ngoài sẽ được chấp nhận nếu nhận được trước ngày 14 tháng 11. (Cử tri trong quân đội hoặc ở nước ngoài có thể xin và trả lại phiếu bầu thông qua một quy trình khác.)

Đọc thêm về bỏ phiếu bằng thư trong phần này.

Các cuộc bầu cử trực tiếp sớm sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Nếu bạn không thể bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu vì lý do covid-19 hoặc khuyết tật, bạn có thể bỏ phiếu từ bên lề. Đọc thêm về tầm quan trọng của khuyết tật và các lựa chọn bỏ phiếu ngoài cuộc tại đây.

Tham khảo: Đường nho là gì? Công dụng và cách làm tào phớ bằng đường nho

Ai có thể bỏ phiếu sớm?

Bất kỳ ai đã đăng ký bỏ phiếu đều có thể bỏ phiếu sớm, nhưng phải trực tiếp bỏ phiếu trừ khi bạn đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư.

Tôi có thể bỏ phiếu sớm ở đâu?

Cử tri có thể bỏ phiếu tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào trong quận mà họ đã đăng ký bỏ phiếu. Kiểm tra trang web của văn phòng bầu cử quận của bạn để biết các địa điểm bỏ phiếu sớm.

Ngày bầu cử là ngày 8 tháng 11.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày bầu cử.

Địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử có giống với địa điểm bỏ phiếu sớm không?

Không phải luôn luôn. Kiểm tra xem các địa điểm bỏ phiếu trong khu vực của bạn có mở cửa hay không trước khi bỏ phiếu. Ở một số quận, việc bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử có thể bị giới hạn ở các địa điểm trong khu vực bạn chỉ định. Một số quận khác cho phép cử tri bỏ phiếu tại bất kỳ điểm bỏ phiếu nào trong Ngày Bầu cử.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn địa điểm bỏ phiếu cho những cử tri bị ảnh hưởng bởi covid-19 trong phần này.

Tham khảo: TOP 10 trường đào tạo ngành truyền thông tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.