Isset() empty() : 2 hàm chuyên kiểm tra dữ liệu trong Php – Unitop.com.vn

nếu bạn là người đang học php, thì Isset () và blank () là hai hàm cực kỳ quan trọng giúp chúng tôi kiểm tra các biến dữ liệu để xử lý. có người hỏi tôi gần đây, vì vậy tôi quyết định viết bài này để hướng dẫn bạn cách sử dụng nó trong thực tế.

hàm Isset () trong php

đây có phải là một hàm kiểm tra xem biến dữ liệu có được xác định hay không?

cú pháp

input : $ var là biến dữ liệu cần kiểm tra

output : hàm trả về false nếu biến không được xác định hoặc là giá trị rỗng.

hàm Isset () ví dụ trong php

Hàm Isset () thường được sử dụng trong quá trình kiểm tra xem một phần tử của mảng có tồn tại hay không để triển khai thư viện xử lý dữ liệu liên quan đến nó.

chẳng hạn, hãy kiểm tra xem người dùng đã nhấp vào nút gửi biểu mẫu chưa?

Hàm

blank () trong php

void () là một hàm kiểm tra xem một biến có trống hay không.

cú pháp:

input : $ var là biến để tìm kiếm dữ liệu trống

output : Hàm trả về true nếu $ var không được xác định hoặc false.

các trường hợp biến có giá trị sai

  • “” (chuỗi trống)
  • 0 (0 là số nguyên)
  • 0.0 (0 là số thực)
  • “ 0 ”(0 là một chuỗi)
  • null
  • false
  • array () (một mảng trống)

Rõ ràng là hàm void () giúp kiểm tra dữ liệu sâu hơn và rất phù hợp để chuẩn hóa dữ liệu biểu mẫu (form validation).

giả sử nếu hệ thống yêu cầu người dùng không để trống một trường nào đó, thì trường trống sẽ thực hiện kiểm tra và đưa ra thông báo như mã bên dưới.

một điều rất quan trọng khác, hàm void () thường hoạt động với các mảng. vì đôi khi người lập trình sử dụng các thao tác liên quan đến mảng, nếu phần tử cần làm việc không tồn tại trong chương trình thì chương trình sẽ báo lỗi.

chẳng hạn, nếu bạn muốn khám phá một mảng, trước tiên bạn phải kiểm tra xem mảng có dữ liệu hay không.

Đoạn mã sau giúp lấy giá trị của hành động mod từ url thông qua biến toàn cục $ _get để chuyển hướng quá trình xử lý trong chương trình.

kết luận

Qua bài viết này, tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu được hàm void và Isset trong php. Đây là hai tính năng thường xuyên sử dụng nên tốt nhất bạn nên xem lại, ghi chép và luyện tập để thành thạo chúng.

xin chào, hẹn gặp lại!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button