Vai trò và chức năng của kiểm toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp là gì? Hiện nay, với sự hoàn thiện không ngừng của các yêu cầu của hệ thống quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán nói chung và kiểm toán nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ vai trò và chức năng của kiểm toán nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của mình.

Chức năng của kiểm toán nội bộ

Chức năng kiểm toán nội bộ.

1. Kiểm toán nội bộ là gì?

Theo Viện Kiểm toán nội bộ (iia), kiểm toán nội bộ là một hoạt động tư vấn và đảm bảo khách quan, độc lập được thiết kế để tăng cường và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng cách tiếp cận có hệ thống và kỷ luật để đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quá trình, kiểm soát và quản lý rủi ro, kiểm toán và kiểm soát của tổ chức. Theo đó, có thể hiểu kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo và đưa ra những tư vấn độc lập, khách quan về quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra. & VAT; Tham khảo: Công việc của kiểm toán viên .

2. Chức năng Kiểm toán nội bộ

Chức năng của kiểm toán nội bộ được ví như một “ngọn hải đăng” định vị chiếu sáng cho các tàu buôn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của họ.

2.1. Chức năng Kiểm toán Báo cáo Tài chính, Kế toán

Kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm toán báo cáo tài chính và kế toán của công ty. Cụ thể, kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy và chính xác của thông tin tài chính, và quá trình tuân thủ luật pháp hiện hành.

2.2. Chức năng bảo vệ giá trị doanh nghiệp

Kiểm toán viên nội bộ là những người quan sát độc lập hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc gia, đạo đức kinh doanh và các quy định riêng của công ty. Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm phát hiện ra các sai sót trong hoạt động kinh doanh. Tức là, kiểm toán nội bộ có chức năng tư vấn và hướng dẫn cho hội đồng quản trị và hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro.

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò thế nào?

Tư vấn kiểm toán nội bộ, định vị doanh nghiệp.

2.3. Cải tiến hệ thống

Chức năng tiếp theo của kiểm toán nội bộ là giúp chủ doanh nghiệp cải thiện và khắc phục những điểm yếu trong hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp. Bằng cách phân tích, kiểm tra và giám sát các quy trình và hoạt động của các bộ phận, phòng ban trong một tổ chức kinh doanh. Kiểm toán nội bộ sẽ tư vấn và hỗ trợ các công ty tăng năng suất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thực tế trên thế giới cho thấy các công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả hơn, ít tiềm ẩn gian lận hơn, minh bạch hơn và hiệu quả kinh doanh cao hơn. & VAT; bạn có thể quan tâm đến: Hóa đơn điện tử , Báo giá hóa đơn điện tử .

3. Vai trò của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ ra đời và phát triển ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản trị của tổ chức, hỗ trợ hoạt động kinh doanh:

 • Cung cấp khả năng quản lý rủi ro, xác định và đánh giá hiệu quả của các quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị công ty và kế toán doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng quy trình, tư vấn kiểm soát dự án mới, tư vấn và đánh giá, quản lý rủi ro.
 • Đảm bảo rằng các cuộc đánh giá được thực hiện theo một quy trình cung cấp đánh giá khách quan về sự tuân thủ, hiệu quả và hiệu suất kiểm soát.
 • Đánh giá nội bộ, báo cáo trực tiếp với hội đồng quản trị và ban giám đốc về các vấn đề như tài chính và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, hệ thống kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp cần được liên tục kiểm tra, cập nhật và cải tiến.
 • 4. Các nguyên tắc cơ bản về kiểm toán nội bộ

  Theo Nghị định số 05/2019 / nĐ-cp, việc kiểm toán nội bộ của các tổ chức, đơn vị nhà nước và doanh nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

  4.1. Độc lập

  Kiểm toán viên nội bộ không được đồng thời đảm nhận công việc của nhóm kiểm toán nội bộ. Mỗi lĩnh vực của kiểm toán nội bộ phải được tiến hành độc lập và các đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo và đánh giá mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. & VAT; Tham khảo: Quy trình Kiểm tra Báo cáo Tài chính .

  4.2. Tính khách quan

  Khi thực hiện kiểm toán nội bộ, người thực hiện kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và công bằng.

  4.3. Tính hợp pháp

  Tuân thủ pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật là những nguyên tắc đầu tiên của kiểm toán nội bộ.

  Cần đảm bảo tính hợp pháp đối với kiểm toán nội bộ.

  Kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính hợp pháp.

  4.4. Bảo mật

  Kiểm toán viên nội bộ phải giữ bí mật thông tin thu được khi thực hiện đánh giá và không được tiết lộ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các bên khác. Trên đây là vai trò và vai trò của kiểm toán nội bộ, các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ. Đối với các doanh nghiệp ngày nay, kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là trong các tình huống kế toán tài chính. Do đó, việc hiểu rõ các chức năng thiết yếu và áp dụng kiểm toán nội bộ một cách chính xác sẽ giúp đưa doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, để biết các đề xuất về phần mềm hóa đơn điện tử về hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ: công ty phát triển công nghệ cthai son

  • Địa chỉ: 15 đường thủy điện – cau giay – Hà Nội
  • tổng đài htk: 1900 4767 – 1900 4768
  • Điện thoại: 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Trang web: https://einvoice.vn/
  • Fanpage: Hóa đơn điện tử einvoice .

Related Articles

Back to top button