Chuyên mục
Hỏi Đáp

Quy định pháp luật về nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

Các vật thể đã được thẩm duyệt về PCCC trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là việc chủ đầu tư, chủ phương tiện kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng đối với dự án, công trình, phương tiện cơ giới có yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy, đã được thẩm duyệt về phòng cháy. và chiến đấu.

Công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và bàn giao; đặc biệt, đối với các bộ phận, công trình, phương tiện cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công ẩn phải nghiệm thu trước khi thực hiện công việc khác.

đối tượng phải nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

khoản 2 điều 17 nghị định 79/2014 / nĐ-cp quy định các đối tượng sau đây phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện nghiệm thu về phương tiện phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã được phê duyệt trước đó để kiểm tra và phụ trách công tác phòng cháy và chữa cháy:

– Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục iv ban hành kèm theo Nghị định 79/2014 / nĐ-cp khi xây dựng, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.

– Xe cơ giới có yêu cầu đặc biệt về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 79/2014 / nĐ-cp khi đóng mới hoặc hoán cải.

thêm: đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

biên nhận phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

– bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

– Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy lắp đặt trong công trình, phương tiện cơ giới;

– biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các phần tử, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

– các bản vẽ xây dựng của hệ thống ngăn cháy và dập tắt và các yếu tố liên quan đến ngăn cháy và dập tắt phù hợp với tài liệu thiết kế đã được phê duyệt;

– các tài liệu và thủ tục hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng thiết bị và hệ thống để ngăn ngừa và dập tắt các đám cháy trong công trình xây dựng, xe cơ giới;

– văn bản nghiệm thu toàn bộ hệ thống và thiết bị liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.

lưu ý: các giấy tờ, tài liệu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. nếu đơn đăng ký bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt.

Nội dung nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra, nghiệm thu công tác phòng cháy và dập tắt đám cháy theo các nội dung sau:

– Kiểm tra nội dung và tính hợp pháp của hồ sơ phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư và chủ phương tiện cơ giới lập;

– Kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy công trình, phương tiện cơ giới theo thiết kế được duyệt;

– Tổ chức kiểm tra, thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện cơ giới khi xét thấy cần thiết.

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải xem xét, nếu đạt yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

trên đây là nội dung bài viết pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

xem thêm:

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

giấy phép phòng cháy chữa cháy là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.