• lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô phỏng dữ liệu và thể hiện các hoạt động thuật toán li>
 • ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình

Ngôn ngữ lập trình được chia thành ba loại:

 • ngôn ngữ máy : ngôn ngữ duy nhất mà máy có thể hiểu và thực thi trực tiếp
 • hợp ngữ : rất giống với ngôn ngữ của máy, nhưng mã được thay thế bằng chữ viết tắt của hoạt động (thường bằng tiếng Anh)
 • ngôn ngữ cấp cao : gần với ngôn ngữ tự nhiên, có đặc tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy và chương trình phải được dịch sang ngôn ngữ máy để chạy

a. khái niệm

chương trình chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao thành chương trình có thể thực thi trên máy tính được gọi là trình dịch

Bạn đang xem: Ngôn ngữ máy là gì tin học 11

hình ảnh 1. chương trình dịch

Xem thêm: 2 điều kiện tạo tên người dùng Fanpage bắt buộc 2022

ở đâu:

 • chương trình nguồn : chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao
 • chương trình đích : chương trình nguồn được chuyển đổi sang ngôn ngữ máy bằng một người phiên dịch

b. phân loại

các chương trình phiên dịch được chia thành hai loại: thông dịch và biên dịch

Tham khảo: Sugar Scrub Là Gì – Và Những Điều Cần Biết Về Tẩy Da Chết

b. 1 thông dịch viên
 • thực hiện lặp đi lặp lại trình tự các bước sau:
  • kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh sau đây trong chương trình nguồn
  • chuyển câu lệnh đó thành câu lệnh ngôn ngữ máy tương ứng
  • thực hiện các câu lệnh đã chuyển đổi
  b.2 biên dịch
  • thực hiện hai bước sau:
   • xác minh, xác minh, phát hiện lỗi, xác định xem chương trình nguồn có thể dịch được hay không
   • dịch chương trình nguồn thành chương trình đích có thể chạy trên máy và được lưu để sử dụng trong tương lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.