Tìm hiểu chi tiết về Quân khu 9 | TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

Bộ Quốc phòng Việt Nam

Quân khu 9 là một trong bảy quân khu hiện có của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý, tổ chức, xây dựng và chỉ huy quân đội. Bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam.

Quân khu 9 có mấy tỉnh

Lịch sử Quân Khu 9

Ngày 10 tháng 12 năm 1945, Rạp thứ 8 và 9 được thành lập.

Warzone 8 bao gồm các tỉnh: tân an, gò vấp, mỹ tho, bến tre, sa đéc.

Chiến khu 9 bao gồm các tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng, Rui Gia, Hà Tiên, Bắc Liêu, Long Xueyen, Zhou Dao, Vĩnh Long, và Trà Vinh.

Năm 1946, hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh được giao cho Chiến khu 8.

Cuối năm 1947, hai tỉnh Longxuyan và Zhoudu được hợp nhất và chia thành hai tỉnh mới là Longzhoutian và Longzhoukou (với Kouhe là ranh giới giữa hai tỉnh). Longzhoutian thuộc Quận 8, và Longzhoukou thuộc Quận 9.

Vào tháng 12 năm 1950, tỉnh Hetian được sáp nhập vào tỉnh Longzhoukou, và tên tỉnh là Longzhouha, Quận 9.

Cuối năm 1961 và đầu năm 1962, Quân khu 8 (còn gọi là Quân khu 2) và Quân khu 9 (còn gọi là Quân khu 3) được tái lập.

Quân khu 8 bao gồm các tỉnh sau: Sinan, Mỹ Thou, go cong, long xuyen, chau doc, sa dec and ben tre.

Quân khu 9 bao gồm các tỉnh sau: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng (bao gồm một phần tỉnh Bạc Liêu), bè gia, Cà Mau (bao gồm một phần tỉnh Bạc Liêu) và Hà Tiên.

Năm 1969, tỉnh Chauhe được thành lập, bao gồm tỉnh Hetian và tỉnh Chaudu ở phía nam sông Houhe.

Cuối năm 1974, tỉnh Zhouhe được đổi thành tỉnh Longzhouhe, tăng phần đất phía nam Houhe thuộc tỉnh Long Tuyền.

Vào giữa năm 1972, Thị xã Cần Thơ được nâng cấp thành thành phố trực thuộc Quận 9.

Cuối năm 1973, Tỉnh Bạc Liêu được Quân khu 9 tái lập.

Cuối năm 1975, hai quân khu số 8 và số 9 trong chiến tranh được hợp nhất thành quân khu số 9, gồm 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Long An, Qianjiang, Biencui, Dongta, Kowloon, Houjiang. , Anjiang, Jianjiang, Minghai

Tháng 12 năm 1991, Cửu Long được chia thành Vĩnh Long và Trà Vinh, Hậu Giang được chia thành Cần Thơ và Sóc Trăng

Tháng 12 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu (bắt đầu từ năm 1997).

Tháng 12 năm 2003, Tỉnh Cần Thơ được tách thành Thành phố Cần Thơ (trực thuộc Trung ương) và Tỉnh Hậu Giang (bắt đầu hoạt động từ năm 2004).

Đến nay, có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc 9 quân khu (riêng Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương), đó là: Càn Giang, Biển Chòi, Chùa Đồng, Vĩnh Long, Trà. Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và Thành phố Cần Thơ — tức là khu vực Tây Nam Bộ.

Xem thêm:

  • Tìm hiểu về Quân khu 1
  • Tìm hiểu về Quân khu 2
  • Tìm hiểu về Quân khu 3
  • Tìm hiểu về Quân khu 4
  • Tìm hiểu về Quân khu 5
  • Tìm hiểu về Quân khu 7
  • Tìm hiểu về Quân khu 9
  • Tìm hiểu về Quân khu. 9 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
  • li>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button