Tính chất của cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh là yếu tố quen thuộc xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và đặc biệt là trong kinh doanh. Về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố rất cần thiết để tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Vậy bản chất của cuộc thi là gì?

câu hỏi: bản chất của cuộc thi là gì?

a. giành được khách hàng

b. giành quyền cho chính mình

c. tạo ra nhiều lợi nhuận

d. cạnh tranh, chiến đấu

câu trả lời: câu trả lời đúng là câu trả lời d. bản chất của cạnh tranh là sự ganh đua, chiến đấu

giải thích việc chọn d là câu trả lời đúng

cạnh tranh là sự cạnh tranh hoặc đấu tranh giữa các cá nhân hoặc tổ chức để đạt được lợi thế hoặc lợi ích bằng một số phương thức khác nhau.

Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh được hiểu là sự cạnh tranh và đấu tranh giữa các doanh nhân về mặt kinh tế để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng một loạt các phương thức khác nhau. công ty muốn tồn tại và nền kinh tế đi lên thì phải cạnh tranh, mở rộng thị trường thì đây chính là động lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Bản chất của cạnh tranh là sự cạnh tranh, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất kinh doanh nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận. tuy nhiên, sự ganh đua, tranh giành giữa các chủ thể có thể theo mức độ khốc liệt khác nhau và cũng có thể tích cực, cạnh tranh hoặc tiêu cực. tuy nhiên, nhìn chung, bản chất của cuộc cạnh tranh là sự ganh đua, tranh giành giữa các chủ thể để tạo lợi thế, thu lợi nhiều hơn về phía mình.

Cạnh tranh giúp kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – công nghệ phát triển, năng suất lao động tăng lên; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tích cực thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, cạnh tranh còn gây ra nhiều tiêu cực như làm cho môi trường, môi trường sinh thái mất cân bằng nghiêm trọng; sử dụng các thủ đoạn bất hợp pháp và không trung thực để triệt hạ lẫn nhau nhằm giành lợi thế cạnh tranh.

giải thích lý do tại sao bạn không chọn các tùy chọn còn lại

các tùy chọn còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ phương án a: bản chất của sự cạnh tranh giành giật khách hàng không phải là câu trả lời đúng. vì giành được khách hàng là biểu hiện của cạnh tranh chứ không phải bản chất. nhưng cần lưu ý rằng cạnh tranh giành khách là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh, tức là cạnh tranh mang nội hàm tiêu cực, không mang lại động lực, kích thích sự phát triển.

+ phương án b: bản chất của cạnh tranh là kiếm lợi nhuận cho bản thân không phải là phương án trả lời đúng. bởi vì tư lợi là mục đích của cạnh tranh, tức là mục tiêu là động lực của cạnh tranh, không phải bản chất của cạnh tranh.

+ phương án b: bản chất của cạnh tranh là tạo ra nhiều lợi nhuận không phải là câu trả lời chính xác vì kiếm được nhiều lợi nhuận là mục đích của cạnh tranh chứ không phải bản chất.

sau đó, để trả lời câu hỏi bản chất của cạnh tranh là gì? Đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án d. bản chất của cạnh tranh là cạnh tranh, chiến đấu.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button