Bộ Công Thương vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thay thế Nghị định số 98 trước đây.

Bộ Công Thương đánh giá, việc ban hành Nghị định số 98 đã giúp tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động tốt, hiệu lực, hiệu quả khi từ 35 đầu mối giảm xuống còn 30 đầu mối. Tuy nhiên, các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ giao, cũng như phân cấp chưa được cập nhật, bổ sung, cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở này, Bộ đã kiến ​​nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 98. So với Nghị định số 98, giảm 2 đầu mối và còn 28 đầu mối. Cụ thể là giải thể Cục Công tác phía Nam, sắp xếp lại phương thức làm việc, phát triển theo hướng đại diện các Cục, Vụ tại khu vực phía Nam.

Hợp nhất các Vụ Kế hoạch và Tài chính – tổ chức lại doanh nghiệp, thống nhất đầu mối, tổ chức tham vấn, giúp Bộ trưởng quản lý kế hoạch – tài chính. Đối với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì mô hình ngành dọc.

Bạn đang xem: ủy ban cạnh tranh quốc gia

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh và Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh thành Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Trong mô hình này, Ủy ban không tương đương với tổng cục và hoạt động theo quy định của pháp luật cạnh tranh và các quy định liên quan.

Xem thêm: 4 Khung Tranh Treo Tường Hiện đại Mới Nhất 2022 BroCanvas

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vẫn là cơ quan trực thuộc của Bộ Công Thương. ủy ban.

Hiện Bộ Công Thương đã báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến ​​và được lệnh hoàn thiện mô hình. Theo ý kiến ​​của các bên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được kỳ vọng là cơ quan đặc thù có chức năng, nhiệm vụ quản lý quốc gia trên 3 lĩnh vực gồm quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.

Theo báo cáo, đây sẽ là cơ quan hành chính – tư pháp tham mưu, hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý cạnh tranh của Nhà nước … tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định các hành vi bị cấm từ bỏ các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; giải quyết các khiếu nại.

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu tranh đồng quê đẹp nhất 2020

Vì vậy, đây là mô hình thể chế đặc biệt, duy nhất trong hệ thống cơ quan hành pháp Việt Nam hiện nay, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước vừa thực hiện chức năng tư pháp và tố tụng.

Ủy ban sẽ được hỗ trợ bởi cơ quan điều tra cạnh tranh. Theo quy định của pháp luật cạnh tranh, cơ quan này có quyền thu thập, tiếp nhận thông tin để phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Đồng thời, cơ quan này sẽ tổ chức điều tra vụ việc cạnh tranh, chẳng hạn như khi được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh, chuyển nhượng, thay đổi các điều kiện liên kết của công ty, v.v. , quyết định xin ý kiến ​​chuyên gia, gọi nhân chứng, mở rộng phạm vi điều tra …

Cơ quan điều tra cũng sẽ được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, tư liệu, đồ vật và giải trình liên quan đến nội dung vụ án. Đề nghị áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp phòng ngừa và tự vệ đối với hoạt động điều tra, xử phạt vi phạm hành chính trong các vụ việc phi cạnh tranh.

Quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh được xác định bởi chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm kỳ 05 năm.

Xem thêm: 147 Tranh tô màu Captain America siêu ngầu dễ tải dễ in Update 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.