Cạnh tranh không lành mạnh là gì? Ví dụ cạnh tranh không lành mạnh

Bên cạnh những tác động tích cực mà cạnh tranh mang lại, luôn có những tác động tiêu cực, đó là lý do tại sao người ta thường nhắc đến khái niệm lợi thế không lành mạnh. Mặc dù khái niệm này không mới nhưng vẫn còn nhiều người hiểu chưa rõ ràng và chính xác về chủ đề này.

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc nội dung liên quan đến câu hỏi cạnh tranh không lành mạnh là gì?

cạnh tranh không lành mạnh là gì ?

theo khoản 6 điều 3 luật cạnh tranh năm 2018 quy định: “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của công ty trái với nguyên tắc lương thiện, trung thực, thông lệ thương mại và các quy phạm khác trong việc kinh doanh . kinh doanh gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty khác. ”

Nhìn chung, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi đi ngược lại các nguyên tắc xã hội, tập quán và truyền thống thương mại, đe dọa lợi ích của các chủ thể thương mại khác và lợi ích của người tiêu dùng và xã hội nói chung. Theo định nghĩa này, có thể nhận thấy rằng các tiêu chí để đánh giá tính chất không lành mạnh của các hành vi cạnh tranh thường chỉ được nêu là trái với các nguyên tắc, thiện chí, thông lệ thương mại và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh thông thường.

đặc điểm của cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh được thực hiện bởi các chủ thể thương mại trên thị trường vì lợi nhuận. Vấn đề này có thể được phân tích từ hai khía cạnh:

đầu tiên : Trong thị trường cạnh tranh, mọi hành vi kinh doanh của một công ty đều là hành vi cạnh tranh trong mối quan hệ với các doanh nghiệp khác. Đặc điểm này giúp pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh ở một số quốc gia có phạm vi áp dụng rất rộng và điều chỉnh các thực tiễn đa dạng.

thứ hai : chủ thể của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các công ty thực hiện các hoạt động thương mại trên thị trường.

Đặc điểm thứ hai của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là bản chất ngang ngược của nó, đi ngược lại công nghệ tốt, các nguyên tắc kinh doanh, thông lệ, tiêu chuẩn và đạo đức. có thể hiểu chúng là những quy tắc xử sự chung đã được chấp nhận rộng rãi và lâu đời trong hoạt động thương mại trên thị trường. Đặc điểm này đòi hỏi cơ quan xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải có hiểu biết sâu sắc và đánh giá các thông lệ thị trường để xác định xem hành vi có trái với các nguyên tắc chung của hoạt động kinh doanh tại một thời điểm nhất định hay không.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được kết luận là không công bằng và cần được ngăn chặn khi hành vi đó gây hại hoặc có khả năng gây tổn hại cho các tổ chức khác.

hành vi cạnh tranh không lành mạnh đủ điều kiện

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể được phân thành nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chí và mục đích của việc phân loại. tuy nhiên, nhìn chung, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có cùng bản chất là tạo ra lợi thế bất chính trong quan hệ cạnh tranh trên thị trường và có thể được chia thành ba nhóm như sau:

– các hành vi lợi dụng cạnh tranh:

là hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình, được biết đến dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ, lợi dụng thành quả đầu tư của người khác, xâm phạm bí mật kinh doanh. thực chất của hành vi này là chiếm đoạt và sử dụng trái phép lợi thế cạnh tranh của công ty khác. Đây là loại hành vi được coi là thói quen, điển hình của hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

– hành vi cạnh tranh quá khích:

Đây là nhóm hành vi có chung bản chất là tấn công đối thủ cạnh tranh, loại bỏ hoặc làm giảm lợi thế cạnh tranh của đối thủ. Các hành vi cụ thể rất khác nhau theo phương pháp, có thể nhằm vào thông tin sai lệch làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh hoặc thao túng và mua chuộc nhân viên của đối thủ cạnh tranh.

– hành vi mua lại khách hàng bất hợp pháp:

Bản chất của hành vi này là tạo ra lợi thế cạnh tranh gian lận để thu hút khách hàng. Chủ yếu là người tiêu dùng, đối tượng chịu tác động trực tiếp của nhóm hành vi này là khách hàng, trong khi các công ty cạnh tranh chỉ chịu tác động gián tiếp của hành vi thông qua việc mất khách hàng.

hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Điều 45 luật cạnh tranh năm 2018 quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị nghiêm cấm như sau:

thẩm quyền và phương pháp xử lý vi phạm luật cạnh tranh

1. Trong trường hợp một pháp nhân nhà nước thực hiện bất kỳ hành vi nào được quy định tại điểm 1 của điều 8 của luật này, ủy ban cạnh tranh quốc gia có quyền yêu cầu pháp nhân nhà nước dừng hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. cơ quan nhà nước có nghĩa vụ đình chỉ hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 8 của luật này, Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia hoặc hội đồng xét xử vụ việc hạn chế cạnh tranh có quyền sau đây:

a) cảnh báo;

b) khoản tiền phạt được quy định tại tiểu mục 4 của điều 111 của luật này;

c) áp dụng các biện pháp được quy định trong các tiểu mục b, c, tiểu mục 3 và tiểu mục đ và e, tiểu mục 4, điều 110 của luật này;

d) yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 110 của luật này.

3. đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có quyền hạn sau đây:

a) cảnh báo;

b) phạt tiền theo các điều khoản được quy định trong tiểu mục 1 của điều 111 của luật này;

c) áp dụng các biện pháp được quy định trong các tiểu mục b, c, tiểu mục 3 và tiểu mục a, b, d, đ và tiểu mục 4 của điều 110 của luật này;

d) yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quy định tại tiểu mục a, tiểu mục 3 và tiểu mục a, tiểu mục 4, Điều 110 của luật này.

4. Đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có các quyền sau đây:

a) cảnh báo;

b) khoản tiền phạt được quy định tại khoản 2 của điều 111 của luật này;

c) áp dụng các biện pháp được quy định trong các tiểu mục b, c, tiểu mục 3 và tiểu mục a, c, d, e, tiểu mục 4, điều 110 của luật này;

d) yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp quy định tại tiểu mục a, tiểu mục 3 và tiểu mục a, tiểu mục 4, Điều 110 của luật này.

5. Đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm khác theo quy định của luật này không tương ứng với các trường hợp quy định tại các tiểu mục 1, 2, 3 và 4 Điều này, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia có quyền hạn sau đây :

a) cảnh báo;

b) khoản tiền phạt được quy định tại các tiểu mục 3 và 4 của Điều 111 của luật này;

c) áp dụng các biện pháp được quy định trong các tiểu mục b, c, tiểu mục 3 và tiểu mục đ và e, tiểu mục 4, điều 110 của luật này;

d) yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 110 của luật này.

6. Các hành vi nêu tại khoản 7 Điều 45 của luật này sẽ được xử lý theo các luật liên quan khác.

tình hình cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam?

Theo khảo sát, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường hiện nay phổ biến dưới các hình thức: hành vi xâm phạm bí mật thông tin kinh doanh; hành vi cưỡng chế trong kinh doanh; cung cấp thông tin sai lệch về các công ty khác; hành vi làm gián đoạn hoạt động thương mại của các công ty khác; hành vi lôi kéo khách hàng bất hợp pháp; hành vi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ dưới giá đầy đủ …

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), cuối năm 2018 có gần 400 hồ sơ khiếu nại, trong đó hơn 200 vụ việc đã được điều tra, xử lý. Các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh thường diễn ra dưới nhiều hình thức, dưới nhiều hình thức khác nhau.

các biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

Những biểu hiện về cạnh tranh không lành mạnh thường là “một dấu hiệu gây hiểu lầm; xâm phạm bí mật thương mại; ép buộc trong kinh doanh; vu khống doanh nghiệp khác; làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của các công ty khác; quảng cáo nhằm vào sự cạnh tranh không lành mạnh; khuyến mại hướng đến cạnh tranh không lành mạnh; phân biệt đối xử liên kết; bán hàng đa cấp bất hợp pháp; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật này.

ví dụ về cạnh tranh không lành mạnh

Công ty là một công ty sản xuất điện thoại sơ sinh và các sản phẩm điện thoại của công ty này chưa được nhiều người biết đến. Vì vậy, để điện thoại của mình được phổ biến rộng rãi và giới thiệu đến người tiêu dùng những tính năng vượt trội so với những tính năng của điện thoại khác nhưng giá thành rẻ hơn, công ty a. giới thiệu sản phẩm của điện thoại, công ty này đưa điện thoại của công ty khác vào để so sánh trực tiếp.

Trên đây là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc liên quan đến câu hỏi cạnh tranh không lành mạnh là gì ? nếu bạn còn thắc mắc. các bạn liên quan nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button