Tranh chấp thương mại là những xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia vào hoạt động kinh doanh của mình. Có 4 phương thức giải quyết tranh chấp thương mại là thương lượng, hòa giải, tòa án và trọng tài thương mại. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào việc tham vấn các phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, và đưa ra các ví dụ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài .

Biểu mẫu giải quyết tranh chấp thương mại

Hiện tại, luật công nhận bốn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại sau:

Bạn đang xem: Ví dụ về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

– Đàm phán: Là một phương thức giải quyết tranh chấp, thông qua đó các bên trong tranh chấp tự thảo luận, giải quyết và giải quyết các khác biệt nhằm loại bỏ tranh chấp mà không cần sự hỗ trợ hoặc trợ giúp của bất kỳ bên thứ ba nào.

– Hòa giải: là phương thức giải quyết tranh chấp có bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp phát sinh. .

– Tòa án giải quyết tranh chấp thương mại: Là một tổ chức trọng tài giải quyết các tranh chấp nhân danh quyền lực nhà nước và theo trình tự và thủ tục chặt chẽ.

– Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của các trọng tài viên và kết quả cuối cùng là phán quyết của trọng tài buộc các bên phải tôn trọng và thực hiện.

Trọng tài là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

* Nguyên tắc Giải quyết Tranh chấp bằng Trọng tài

Theo Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010: các nguyên tắc trọng tài giải quyết tranh chấp bao gồm:

– Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không mang tính chất lệnh và trái đạo đức xã hội.

Tham khảo: Phân tích đối thủ cạnh tranh trong môi trường ngành

– Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo pháp luật.

– Hai bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài sẽ được tiến hành riêng tư.

– Phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng.

* Điều kiện phân xử tranh chấp

Theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như sau:

– Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thỏa thuận phân xử.

Thỏa thuận trọng tài có thể được ký kết trước hoặc sau khi tranh chấp.

– Trường hợp bên ký kết thỏa thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất khả năng lao động, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó.

– Nếu một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, phá sản, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, bị chia hoặc thay đổi hình thức tổ chức thì tài sản của thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực và tổ chức đó chấp nhận quyền và nghĩa vụ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Ví dụ về giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài

Xem thêm: Vẽ tranh tường 3D nghệ thuật đỉnh cao,chuyên nghiệp,đẹp nhất Hà Nội

Ví dụ: Công ty a và Công ty B ký hợp đồng mua bán gỗ, tại Điều 23 của hợp đồng này quy định rõ: “Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài thương mại.”

– Thỏa thuận riêng: Các bên trong hợp đồng không ghi trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp như một điều khoản của hợp đồng, mà ghi thỏa thuận trong một văn bản hoàn toàn tách biệt với tên. Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được gọi là hợp đồng được ký kết trước đó. Ví dụ, công ty a và công ty b nêu trên đã ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán gỗ giữa hai công ty nói trên.

Mặt khác, thỏa thuận trọng tài thương mại không thể tồn tại dưới dạng lời nói hoặc hành động mà phải được lập thành văn bản, bao gồm:

– Các bên trao đổi và xác lập thỏa thuận bằng telex, fax, telex, e-mail và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

– Một thỏa thuận đạt được thông qua việc trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

– Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền ghi lại bằng văn bản theo yêu cầu của bên;

– Trong một giao dịch, các bên tham chiếu đến các tài liệu có thể đại diện cho một thỏa thuận để phân xử, chẳng hạn như hợp đồng, tài liệu, điều khoản liên kết, v.v.;

– Bằng cách trao đổi các yêu cầu và biện pháp bảo vệ, trong đó sự tồn tại của một thỏa thuận được một bên khẳng định và không bị bên kia phủ nhận.

Tóm lại, nếu thỏa thuận trọng tài vi phạm hình thức quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

Trên đây là nội dung bài viết Ví dụ về Giải quyết Tranh chấp bằng Trọng tài . Cảm ơn bạn đã theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Xem thêm: Xem ngay Tranh sỏi đá nghệ thuật | Tranh trang trí không gian sân vườn – Mê Nhà Đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.