Hiểu YoY bạn sẽ hiểu “tình hình hoạt động” của doanh nghiệp để giúp bạn có được thông tin tốt để đưa ra quyết định. Đọc tiếp để tìm hiểu yoy là gì và cách tính nó.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

YoY là gì?

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

yoy có nghĩa là giữa các năm, là cách so sánh kết quả tài chính của một kỳ với kết quả tài chính của cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư thường sử dụng yoy để đánh giá xem tình trạng tài chính của một cổ phiếu đang cải thiện hay xấu đi.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Đo lường hiệu suất kinh doanh của bạn mỗi năm và bạn có thể thấy sự tăng trưởng qua từng năm trong các chỉ số hiệu suất kinh doanh như doanh thu, tổng số việc làm, lưu lượng truy cập trang web …

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

“yoy là một phương pháp đánh giá so sánh kết quả từ năm này sang năm khác.”

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tại sao bạn cần tính yoy?

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Hiển thị những gì hiệu quả và những gì không

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tính toán hàng năm có thể giúp bạn đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Bạn có thể xem liệu doanh nghiệp của mình có đang phát triển qua từng năm, không chỉ từng tháng. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các xu hướng dài hạn và liệu doanh nghiệp của bạn có đang cải thiện theo thời gian hay không.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Bằng cách đo lường nhiều lĩnh vực kinh doanh của mình, bạn có thể biết lĩnh vực nào hoạt động hiệu quả và lĩnh vực nào không. Nếu điều gì đó không hiệu quả, bạn có thể cần phải cắt giảm chi phí hoặc thực hiện các thay đổi khác để cải thiện nó.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Ví dụ: chi phí quảng cáo hàng năm cho sản phẩm a có thể tốt cho sản phẩm b nhưng không tốt cho sản phẩm b.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Giúp nhận đầu tư

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Các nhà đầu tư thường muốn biết mức tăng trưởng qua từng năm trước khi quyết định có đầu tư vào công ty của bạn hay không. Sự tăng trưởng qua từng năm cho họ thấy liệu doanh nghiệp của bạn có phải là một khoản đầu tư tốt cho họ hay không.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Cho dù các nhà đầu tư là thành viên gia đình, bạn bè, nhà đầu tư tư nhân trong doanh nghiệp nhỏ của bạn hay những người bên ngoài khác, hãy đảm bảo cung cấp phân tích hàng năm của bạn.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Đặt tính thời vụ vào đúng ngữ cảnh

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tính toán tăng trưởng hàng năm đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp có cao điểm theo mùa. Ví dụ, doanh số bán hàng của công ty liên quan đến nhà kính có thể đạt đỉnh vào mùa xuân và mùa hè, trong khi hoạt động bán lẻ có thể đạt đỉnh vào tháng 11 và tháng 12.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tăng trưởng qua từng năm loại bỏ mọi biến động hàng tháng. Thay vì thấy mức tăng hoặc giảm lớn giữa các tháng theo mùa, bạn có thể so sánh doanh số bán hàng hiện tại với cùng kỳ năm ngoái.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Từ đó, bạn có thể biết rằng hiệu suất của mình tốt hơn tháng trước nhưng thực tế đã giảm so với năm ngoái hoặc bạn có thể kém hơn tháng trước nhưng tăng so với năm ngoái.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Giúp tìm lỗi

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tương tự như so sánh doanh số bán hàng hoặc doanh thu, thực hiện phân tích mức tăng trưởng qua từng năm có thể giúp bạn phát hiện ra các lỗi và sự khác biệt trong sách của mình. Nếu có sự tăng giảm lớn so với năm ngoái thì có thể bạn đã nhầm.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Cách tính YoY

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Giờ bạn đã biết tại sao yoy lại hữu ích, hãy tìm hiểu cách thực hiện ngay bây giờ. Bước đầu tiên là thu thập dữ liệu bạn cần: dữ liệu hàng tháng cho giai đoạn bạn đang thử nghiệm và thông tin tương tự cho khoảng thời gian ghi âm 12 tháng.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Sau đó, lấy số đo của tháng hiện tại so với năm trước và trừ đi số đo tương tự đã nhận được 12 tháng trước. Nếu sự khác biệt là tích cực, doanh nghiệp của bạn đã phát triển; nếu nó là tiêu cực, đó là một khoản lỗ.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Tiếp theo, chia khoản chênh lệch cho tổng số của năm trước. Điều này sẽ cho phép bạn phát triển trong vòng 12 tháng.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Xem thêm: Điềm báo cắn môi: Tốt hay xấu? Luận giải chi tiết theo khung giờ T04/2022

Nhân nó với 100 để chuyển đổi tỷ lệ tăng trưởng này thành phần trăm.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ trong thế giới thực. Giả sử doanh số hàng tháng của bạn vào tháng 1 năm 2020 là 100 triệu và tháng 1 năm 2021 là 95 triệu.

Bắt đầu với phép trừ, chênh lệch là 5 triệu trong hai tháng.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

5 triệu chia cho 95 triệu, tỷ lệ tăng là 0,05

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Nhân giá trị này với 100 để có tỷ lệ tăng trưởng phần trăm cuối cùng là 5%. Thật dễ dàng phải không!

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Ứng dụng của bạn

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Trong nhiều ngành khác nhau, tăng trưởng hàng năm là rất quan trọng. Nó không chỉ áp dụng cho lĩnh vực bán lẻ mà còn áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Logistics: Các công ty giao hàng và vận chuyển cũng theo dõi dữ liệu hàng năm của họ. Họ thường quan tâm đến số lượng hàng được giao và một lần giao hàng. Phương pháp yoy cho phép họ cải thiện các yếu tố nhất định và tăng hiệu quả. Một trong số đó là định tuyến lại để có thể phân phối nhanh hơn.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Nhà hàng: Các chuỗi cà phê, khách sạn và nhà hàng đều muốn theo dõi khán giả mới. Ví dụ, báo cáo năm 2019 cho thấy họ đã thêm 6 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và đóng cửa 3 chi nhánh tại Hà Nội. Đây là một thống kê quan trọng cho thấy sự tăng trưởng hàng năm của nó.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Chăm sóc sức khỏe: Một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất thế giới cũng sử dụng cách tiếp cận theo năm. Bằng cách tính toán mức tăng trưởng qua từng năm, các thương hiệu chăm sóc sức khỏe có thể tập trung vào chăm sóc bệnh nhân, nhưng cũng có thể tập trung vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như theo dõi chi phí của họ. Vì vậy, nếu họ đưa công nghệ mới vào, họ có thể thấy mức tăng trưởng khá tốt qua từng năm. Nếu không, nó sẽ giúp hiển thị nơi họ nên thực hiện thay đổi. Điều này giúp nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Có lẽ qua những chia sẻ trên, bạn đã biết yoy là gì, các lĩnh vực ứng dụng và phương pháp tính toán của nó rồi phải không? Truy cập Careerlink.vn để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ kinh tế khác.

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Cần trục

Tham khảo: Hình tròn là gì? Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là gì?

Tham khảo: Nhà Cái Là Gì? Mô Hình Hoạt động Của Nhà Cái Ra Sao?

Bạn đang xem: Yoy là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.