Tổng hợp đề thi trắc nghiệm online lớp 12 tháng 6/2021

Môn học:Tất cả - Lớp học:Lớp 12
  • Số lượng câu hỏi: 50
  • Thơi gian làm bài: 45 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
  • Số lượng câu hỏi: 24
  • Thơi gian làm bài: 15 phút
  • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
0.10086 sec| 2150.852 kb