Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người đã mất – Hoa viên vĩnh hằng Kiên Giang

Đây là thời điểm linh hồn người chết phải về nương náu nơi cửa Phật. Đây là lễ giỗ rất quan trọng trong phong tục tang tóc của người Việt, nhằm bày tỏ lòng thành kính, thương xót và tưởng nhớ của người sống đối với những người đã khuất. việc con cháu tụng kinh niệm phật cho người thân trong vòng 49 ngày là điều rất đáng trân trọng. điều này cũng tuân theo những lời dạy mà các Phật tử tuân theo.

Vì vậy, nó rất đúng, không có gì sai với nó. tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi hát, mọi người nên thành tâm, hết lòng niệm và cầu nguyện. nếu đúng như vậy thì người hát được lợi, mà tinh thần cũng được lợi đôi chút.

ý nghĩa của lễ cúng 49 ngày: “… vì đạo Phật tin rằng con người chết không phải là hết. Sau khi thân này bị hủy hoại, thần thức sẽ tái sinh vào các cõi tương ứng với nghiệp mà người kia đã gieo, tùy theo quả báo của nghiệp, trừ những vị đại giác ngộ như chư phật, bồ tát và các vị khác. . la-hán đã cắt đứt dòng dục vọng, thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

thế giới tâm thức này không chỉ có cõi người mà còn có các cõi khác, nếu tính từ dưới lên thì có: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, asura, con người và do đó cúng 49 ngày chỉ thực sự có ý nghĩa đối với những ai. đã qua đời và vẫn chưa quyết định được họ sẽ tái sinh vào cõi nào, hoặc ở trong trạng thái hôn mê của bardo. Những lời khẩn cầu, khẩn cầu như vậy có tác dụng nhắc nhở, thúc giục người đã khuất hướng tâm về những việc tốt đã làm hoặc thành tâm thực hiện những thiện niệm, để thần thức của họ được tái sinh về một cõi tốt đẹp hơn. “

tuy nhiên nếu cầu siêu cho người đã khuất thì phải sau 49 ngày thì phước mới mạnh, chứ đừng nói là sau 49 ngày làm như vậy thì không có công đức mà là công lý. phúc đức rất có ích cho người đã khuất, phần còn lại thuộc về người đảm đang.

vì vậy Phật tử muốn cầu siêu phải sớm thực hiện trong vòng 49 ngày. vì theo đạo Phật thì sau 49 ngày đã định, giống như khảo nghiệm ở nhân gian đã xong. Trong sáu con đường phải đi, người đó, tùy theo nghiệp lực của mình, sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi đó. do đó, nếu bạn cầu nguyện cho những người thân yêu đã khuất của mình, bạn phải làm như vậy trong vòng 49 ngày.

theo kinh thổ lưu có ghi: một người chết sau 49 ngày , gọi là động phòng cuối cùng, thì linh hồn của người đã khuất, tùy theo nghiệp chướng mà sinh ra. quả báo. Nếu chúng ta tạo nhiều điều tốt trong cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ được tái sinh vào một cảnh giới an lành. ngược lại sinh ra khổ cực.

Tùy theo nơi tạo nghiệp tốt và xấu mà sinh mạng qua các loài và vương quốc khác nhau trong sáu nẻo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy này mà Phật tử thường cúng dường chư Tăng vào ngày xá tội vong nhân. mục đích là nhờ sức bình chọn của chư tôn đức, gọi là biển đức, hương linh được vãng sanh về cảnh lành.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về ý nghĩa của hai từ, nó không chỉ ở trong. bởi vì cầu nguyện qua sự khẩn nài có nghĩa là muốn chiến thắng: “từ vương quốc của bóng tối và điều ác, để vượt qua vương quốc của tốt và hòa bình”. Hiểu theo nghĩa này, chúng ta phải luôn cầu nguyện trong bữa tối, cầu nguyện cho bản thân, đồng thời cầu cho mọi người luôn được sống trong hòa bình.

như vậy sau 49 ngày, Phật tử và gia đình vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật, đó là điều rất tốt. Dù có cầu siêu hay không, các phật tử cũng nên tụng kinh niệm phật để cuộc sống hiện tại được bình an và kiếp sau cũng được bình an.

Và sau mỗi thời tụng kinh, người Phật tử cũng nên cầu nguyện cho vong linh của những người thân yêu của mình, cũng như những linh hồn khác, nói chung, cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. điều này là thể hiện lòng từ bi và vị tha của các phật tử nên cũng rất hay.

Related Articles

Back to top button