Aim đi với giới từ gì? Aim to or aim at?

aim đi với giới từ nào? trỏ tới hay trỏ tới? Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “aim” trong tiếng Anh, hãy cùng sendayho.com.vn tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Aim đi với giới từ gì? Aim to or aim at?

Aim đi với giới từ gì? Aim to or aim at?

Aim là gì?

point / eim /

Related Articles

Back to top button