Sự khác nhau giữa UK, Britain, Great Britain (GB) và British Isles? – Vương Quốc Anh

Trong quá trình tìm hiểu Vương quốc Anh, bạn sẽ thường gặp nhiều thuật ngữ chỉ quốc gia này, chẳng hạn như: uk, uk, uk, … Đặc biệt trong tiếng Anh, có rất nhiều tên gọi như: england, uked Vương quốc Anh, Tên chính xác và sự khác biệt giữa Vương quốc Anh (gb) và Quần đảo Anh là gì?

Để đơn giản hơn, trước tiên hãy giải quyết tiếng Việt và xem chúng có nghĩa gì trong tiếng Anh:

 • Tên chính xác của Vương quốc Anh là england
 • Vương quốc Anh: United Kingdom
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • Vương quốc Anh hoặc Vương quốc Anh: Vương quốc Anh
 • Quần đảo Anh: Quần đảo Anh

“Khi mọi người nói Anh, đôi khi họ có nghĩa là Vương quốc Anh, đôi khi là Vương quốc Anh, đôi khi là Quần đảo Anh).

Khi tìm hiểu Vương quốc Anh, bạn sẽ bắt gặp những cái tên sau:

Anh | Scotland | Wales | Vương quốc Anh | Vương quốc Anh | Ảnh có độ phân giải cao | cliparto Bắc Ireland |

Vậy sự khác biệt giữa chúng là gì?

Sự khác biệt với tên tiếng Anh

Vương quốc Anh, Scotland, xứ Wales, Vương quốc Anh là các vùng khác nhau của Vương quốc Anh. Xem hình bên dưới để phân biệt

Lịch sử đa dạng của anh ấy, Scotland và xứ Wales đã tạo ra những truyền thống văn hóa rất khác nhau; người Scotland và xứ Wales cảm thấy bị tổn thương khi từ “tiếng Anh” bị sử dụng sai.

Vương quốc Anh

Tên Vương quốc Anh dùng để chỉ sự liên kết của bốn quốc gia độc lập: Anh, Scotland, xứ Wales và Ireland (chỉ có Bắc Ireland là một phần của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland).

Tên đầy đủ và chính thức của Vương quốc Anh là “Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland”.

Lịch sử Vương quốc Anh

1536 – Đạo luật của Hiệp hội Anh và Xứ Wales

1707 – Đạo luật Liên minh hợp nhất Scotland với Anh và xứ Wales để tạo thành Vương quốc Liên hiệp Anh.

1801 – Quốc hội Ireland bỏ phiếu thống nhất. Vương quốc Liên hiệp Anh sau đó trở thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland.

1922 – Được đổi tên thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, khi hầu hết các quận phía nam của Ireland chọn độc lập.

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh chỉ bao gồm Anh và xứ Wales.

Tìm hiểu lý do tại sao ở đây

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh chỉ bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales.

Tìm hiểu thêm về Vương quốc Anh

Quần đảo Anh

Quần đảo Anh – bao gồm nhiều đảo. Vương quốc Anh là hòn đảo lớn nhất.

Tìm hiểu về Quần đảo Anh

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Vương quốc Anh

Giới thiệu về Anh – Anh

 • Tại sao quốc gia của bạn cai trị vương quốc của bạn?
 • Tên của bạn đến từ đâu?

Giới thiệu về Đại Anh – Vương quốc Anh

 • Vương quốc Anh là gì?
 • Nước Anh rất giống Vương quốc Anh?
 • Những quốc gia nào ở Vương quốc Anh?
 • Ai đã đặt tên cho nó? Vương quốc Anh?

Tìm hiểu về Vương quốc Anh – Vương quốc Anh

 • Vương quốc Anh ở đâu?
 • Những quốc gia nào tạo nên Vương quốc Anh?
 • Tên chính thức của Vương quốc Anh là gì?
 • Tại sao toàn bộ Ireland không phải là một phần của Vương quốc Anh?
 • Vương quốc Anh được hình thành như thế nào? Tìm hiểu về Vương quốc Anh

Giới thiệu về Quần đảo Anh

 • Quần đảo Anh là gì?
 • Tìm hiểu về Quần đảo Anh

Related Articles

Back to top button