Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

tôi. bình luận

1. đọc đoạn văn sau:

ngày hôm đó, giáo viên đưa một bạn gái đến lớp và nói với chúng tôi: “Đây là điều kỳ diệu chi, bạn học mới của chúng ta. Bạn là một học sinh tiểu học thành công. Bạn ấy là một học sinh giỏi. Bạn ấy là một nghệ sĩ nhỏ. Nào biết nhau.” Cả lớp mình vỗ tay chào bạn mới. Magic Chi ngượng ngùng gật đầu.

2. trong số ba câu in nghiêng trong văn bản, câu nào dùng để giới thiệu, câu nào dùng để xác định bạn và đối tác của bạn?

đề xuất:

– nhận xét: đưa ra nhận xét, đánh giá về ai đó hoặc một chủ đề nhất định.

– giới thiệu: cung cấp thông tin cần thiết, chẳng hạn như tên, địa chỉ, … về một người nào đó cho người khác.

câu trả lời:

* câu giới thiệu:

– đây là Magic Chi, bạn học mới của chúng ta.

– bạn là cựu học sinh của một trường tiểu học thành công.

* các câu được sử dụng để xác định:

– cô ấy là một nghệ sĩ nhỏ.

3. trong các câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai (con gì, con gì) ?; Phần nào trả lời câu hỏi đó là gì (là ai?)?

đề xuất:

Tôi phân tích cú pháp các thành phần của một câu.

câu trả lời:

cụm từ

Ai trả lời câu hỏi ai (cái gì, cái gì)?

Bộ phận câu hỏi và trả lời (là ai, là gì)?

1

tại đây

đó là magic chi, người bạn mới của chúng tôi.

2

ma thuật chi

là một học sinh tiểu học thành công

3

bạn của cô ấy

Anh ấy là một nghệ sĩ nhỏ.

4. Kiểu câu trên có gì khác so với 2 kiểu câu đã học “ai làm gì ?, ai thế nào?”?

đề xuất:

Tôi xem xét sự khác biệt trên hai mặt:

– cấu trúc:

– ý nghĩa

câu trả lời:

loại câu sau “ai là gì?” khác với “ai làm gì?” và “đó là ai?” ở những điểm sau:

+ về mặt ý nghĩa:

khi câu có nội dung “ai làm gì?” thể hiện rõ hoạt động của những thứ được đề cập trong chủ đề.

loại câu có nội dung “anh ấy trông giống ai?” cho chúng tôi biết đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của những thứ được đề cập trong chủ đề.

loại câu lệnh “ai là gì?” một lần nữa để giới thiệu hoặc bày tỏ nhận định về một người hoặc sự vật.

+ về cấu tạo: trong kiểu câu “ai là gì?” thường có từ “is” ở đầu vị ngữ.

Related Articles

Back to top button