Sự khác biệt giữa chiều cao và chiều sâu (Khoa học & Tự nhiên) | Sự khác biệt giữa các đối tượng, từ và thuật ngữ tương tự

Sự khác biệt giữa chiều cao và chiều sâu (Khoa học & Tự nhiên) | Sự khác biệt giữa các đối tượng, từ và thuật ngữ tương tự.

Chiều cao so với chiều sâu

chiều cao là thước đo kích thước theo chiều dọc của một đối tượng. độ sâu cũng là thước đo độ lớn thẳng đứng của một vật thể. hai thuật ngữ này có thể biểu thị cùng một số lượng. những thuật ngữ này chủ yếu là trực quan và chúng tôi thường bỏ qua định nghĩa của những thuật ngữ này. nhưng những thuật ngữ này được định nghĩa rõ ràng và có ý nghĩa riêng trong các lĩnh vực khoa học chuyên ngành như vật lý, kỹ thuật và toán học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về độ cao và độ sâu là gì, các định nghĩa về độ cao và độ sâu, sự tương đồng của chúng, và cuối cùng, sự khác biệt giữa độ cao và độ sâu.

chiều cao

chiều cao là một đại lượng vật lý có thứ nguyên là chiều dài. đơn vị tiêu chuẩn để đo chiều cao là mét. thuật ngữ chiều cao có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. chiều cao của một tòa nhà hoặc một người có nghĩa là vật đó cao bao nhiêu. đây là một con số tuyệt đối. Chiều cao của một vật thể như máy bay có nghĩa là vật thể đó cao bao nhiêu so với mực nước biển. đây còn được gọi là độ cao. độ cao của một máy bay so với một vật thể khác là một đại lượng tương đối. nếu dạng toán của chiều cao được coi là một vectơ, thì hướng của nó sẽ là phương thẳng đứng dương. Trong hệ tọa độ Descartes, chiều cao được đo theo hướng y dương. chiều cao là một khái niệm trực quan, được trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

độ sâu

chiều sâu là một đại lượng vật lý, kích thước chiều dài cũng vậy. có cùng đơn vị đo tiêu chuẩn là chiều cao tính bằng mét. thuật ngữ độ sâu cũng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng. độ sâu của hố hoặc lỗ có nghĩa là độ sâu của vật thể đó. nó là một thuộc tính của đối tượng. cũng có thể được sử dụng để chỉ độ sâu của một đối tượng tại một số điểm trong không gian. Ví dụ, nếu một tàu ngầm được cho là ở độ sâu hàng trăm mét, điều đó cho thấy rằng tàu ngầm đang ở dưới mặt nước 100 mét. độ sâu được đo theo hướng đi xuống. nếu độ sâu được chỉ định ở dạng vectơ, nó sẽ có hướng của hướng xuống. nếu độ sâu được chỉ định trong hệ tọa độ loại bỏ, nó sẽ lấy hướng của trục y âm. chiều sâu cũng là một khái niệm trực quan. đối với một vật, độ cao đo từ đáy của vật bằng độ sâu đo từ đỉnh của vật. Độ sâu của một đối tượng so với một số đối tượng khác có thể được gọi là độ sâu biểu kiến ​​của đối tượng.

sự khác biệt giữa chiều sâu và chiều cao là gì?

• độ sâu luôn được đo ở phía dưới, trong khi độ cao luôn được đo ở phía trên.

• độ sâu chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực như kỹ thuật hàng hải, địa chất và thủy động lực học. chiều cao chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực như hàng không, ứng dụng quân sự và khám phá không gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *