Thủ tục đăng ký hiến tạng online

Thủ tục đăng ký hiến tạng online

Đăng ký trực tuyến hiến tặng nội tạng

Câu hỏi Thư viện luật được trả lời như sau:

1. Nguyên tắc hiến tặng nội tạng

1.1. Hiến, sử dụng và cấy ghép mô và bộ phận cơ thể người là gì?

Theo Luật hiến, lấy, cấy ghép mô và bộ phận cơ thể người năm 2006, Điều 3, Điều 6, 7 và 8 được giải thích như sau:

p>

– Hiến mô và bộ phận cơ thể người là việc một cá nhân tự nguyện hiến tặng mô hoặc bộ phận cơ thể dù còn sống hay đã chết.

– Thu thập mô và bộ phận cơ thể người là việc tách mô và bộ phận cơ thể khỏi cơ thể của người hiến tặng, dù còn sống hoặc sau khi chết.

– Ghép mô, bộ phận cơ thể người là việc cấy ghép mô hoặc bộ phận tương ứng của cơ thể người cho vào người nhận.

Theo Điều 4 của Luật hiến, lấy, ghép và hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 2006, các nguyên tắc về hiến, lấy, ghép, hiến và lấy mô, bộ phận cơ thể người như sau:

1.2. Nguyên tắc hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người

Theo Điều 4 của Luật hiến, lấy, ghép và hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 2006, các nguyên tắc về hiến, lấy, ghép, hiến và lấy mô, bộ phận cơ thể người như sau:

– Người hiến tặng và người nhận ghép tạng tự nguyện.

– Vì mục đích nhân đạo, trị liệu, giảng dạy hoặc khoa học.

– Không nhằm mục đích thương mại.

– Lưu giữ thông tin bí mật về người hiến tặng hoặc người nhận cấy ghép trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật yêu cầu khác.

2. Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người

Theo Điều 5 của Luật hiến, ghép, ghép và hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 2006, quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người như sau:

– Người từ 18 tuổi trở lên;

Người có đủ năng lực hành vi dân sự có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình và hiến hài cốt trong thời gian sống và sau khi chết.

3. Quyền cho, nhận tinh trùng, trứng, phôi trong thụ tinh nhân tạo

Điều 6 của Đạo luật hiến, lấy, ghép và hiến bộ phận cơ thể người năm 2006 quy định quyền cho và nhận tinh trùng, trứng và phôi trong thụ tinh nhân tạo như sau:

– Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi có đủ năng lực hành vi dân sự có quyền cho, nhận tinh trùng, trứng, phôi thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật.

– Việc cho và nhận tinh trùng, trứng và phôi trong thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Quyền của người hiến tặng nội tạng

Theo Điều 17 của Luật hiến, lấy, ghép, ghép mô và bộ phận cơ thể người năm 2006, các quyền của người hiến mô và bộ phận cơ thể người như sau:

– Người hiến mô được chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí tại cơ sở y tế ngay sau khi hiến mô.

– Người hiến tặng nội tạng có các quyền sau:

+ Chăm sóc và phục hồi sức khỏe miễn phí ngay lập tức sau khi hiến tạng tại các cơ sở y tế và kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí;

+ Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

+ Khi có chỉ định ghép tại các cơ sở y tế, việc ghép mô, bộ phận cơ thể người sẽ được ưu tiên;

+ Được tặng thưởng Huân chương Vì sức khỏe nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Quy trình đăng ký hiến tặng nội tạng trực tuyến

Mọi người có thể đăng ký hiến tạng trực tuyến bằng cách:

Cách 1: Đăng ký thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia

Bước 1: Truy cập trang web vhot.vn

Bước 2: Chọn “Đăng ký để đóng góp”

Bước 3: Điền thông tin và tải ảnh đính kèm xuống

Bước 4: Chọn Xác nhận

Cách 2: Đăng ký qua Cổng thông tin đăng ký hiến và ghép tạng (hcm)

Bước 1: Truy cập trang web http://dieuphoigheptangtphochiminh.vn/

Bước 2: Chọn “Đăng ký”

Bước 3: Điền thông tin và chọn “Hoàn tất”

Phương pháp 3: Đăng ký Email

– Những ai có nhu cầu đăng ký hiến tạng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể đăng ký qua email: gheptang@vncchot.com

– Để đăng ký hiến tạng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, vui lòng gửi email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Hiến tạng là gì? 17 tuổi có được đăng ký hiến tạng không? Điều kiện hiến tạng là gì?

Những người muốn hiến tạng nhưng bị người nhà phản đối có thể hiến tạng không?

Người hiến tạng mà không có bảo hiểm y tế có thể thanh toán các hóa đơn y tế sau khi hiến tặng không?

Ngọc trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *