Đà Nẵng tuyên truyền chuyển đổi sang đầu số cố định 0236 từ ngày 11/2

(tn & amp; mt) – Từ ngày 02/11/2017, Đà Nẵng sẽ đổi mã vùng cũ 0511 thành 0236 cho người dùng vĩnh viễn. Để người dân quen với chính sách này, từ ngày 2/11 – 13/3/2017 vẫn quay 2 số cùng lúc, mã vùng mới 0236 sẽ chính thức được sử dụng từ ngày 13/3/2017.

Chi tiết mã vùng chuyển đổi của các tỉnh/thành giai đoạn 1Chi tiết mã vùng chuyển đổi của các tỉnh/thành giai đoạn 1

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2016, mã vùng viễn thông của các tỉnh thành trên cả nước sẽ thay đổi. Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 15/4/2017, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố tiếp theo. Cuối cùng, giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 17/6/2017, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố còn lại.

Ở mỗi giai đoạn, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. Đến nay, đợt 1 ngày 13/3/2017, đợt 2 ngày 14/5/2017 và đợt 3 ngày 16/7/2017, mã vùng cũ của các tỉnh, thành phố trên sẽ chính thức hết hiệu lực và chuyển hoàn toàn sang mã mới. Mã vùng.

Từ khi bắt đầu chuyển đổi sang mã vùng viễn thông mới cho đến khi mã vùng viễn thông cũ chính thức hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng đồng thời mã vùng mới hoặc cũ.

Trong số 13 tỉnh, thành phố sẽ đổi mã vùng từ ngày 11/02/2017, Thành phố Đà Nẵng sẽ đổi mã vùng cũ 0511 thành 0236 cho người dùng vĩnh viễn, và chính thức sử dụng mã vùng mới này đến ngày 13/03/2017. .

Banner tuyên truyền chuyển đổi mã vùng của TP. Đà NẵngBanner tuyên truyền chuyển đổi mã vùng của TP. Đà Nẵng

Để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích, chi phí xã hội và đông đảo người dân biết và thực hiện chủ trương nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng viễn thông đối với điện thoại cố định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương: tăng cường đăng tải các tin bài về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông đối với các điện thoại cố định của thành phố Đà Nẵng được chuyển từ mã vùng cũ 0511 sang mã vùng mới 0236.

2. Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng; Trung tâm Truyền hình Cáp Đà Nẵng (Truyền hình Cáp Sông Thứ Năm), hỗ trợ các hình thức phát sóng: Đọc, Chạy Chân trang Nội dung: “Từ ngày 02/11/2017, mã vùng điện thoại cố định của Thành phố Đà Nẵng Quy định sẽ là đổi từ 0511 thành 0236. Mọi chi tiết vui lòng gọi đến đường dây nóng 0511.1022 “, từ ngày 09/02/2017 đến ngày 28/02/2017, ít nhất 04 lượt / ngày.

3. Đài truyền thanh huyện phát nội dung trên hệ thống truyền thanh cơ sở là “Theo Quyết định số 2036 / qđ-btttt của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch đổi mã huyện ngày 21/11/2016 Từ ngày 02/11/2017, thành phố Đà Nẵng sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định từ 0511 thành 0236. Mọi chi tiết vui lòng gọi 0511.1022 ”. Từ ngày 09/02/2017 đến ngày 28/02/2017, mỗi ngày phát sóng ít nhất 04 lần.

4. Phòng văn hóa và thông tin mỗi huyện có hình thức công khai nội dung trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

5. Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện: Từ ngày 09/02/2017 đến ngày 28/02/2017 đăng khẩu hiệu công khai đổi mã vùng viễn thông Thành phố Đà Nẵng trên trang chủ.

Dũng cảm

Related Articles

Back to top button