Một Đơn Vị Cacbon (1 Đvc Là Gì ? Nguyên Tố Hóa Học Là Gì

nguyên tố hóa học trên nhãn hộp thực phẩm có ghi rõ từ “liên quan” đến hàm lượng protein như thông tin về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và giới thiệu các chất có lợi cho bàng quang, giúp ngăn ngừa bệnh tật. sự pha loãng. thực ra phải nói đầy đủ: “trong thành phần của thực phẩm đó có nguyên tố hóa học là nani”. Bài học này sẽ giúp các em hiểu được nguyên tố hóa học là gì.

bạn đang tìm kiếm: đơn vị cacbon (1 mạng là gì, nguyên tố hóa học là gì

chung của các sản phẩm hóa học

i. lý thuyết

1. Nguyên tố hóa học là gì?

– là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

– số proton là số đặc trưng của một nguyên tố.

2. ký hiệu gia đìnhᴄ

– mỗi nguyên tố được biểu thị bằng một ký hiệu hóa học (khh)

ví dụ: ví dụ: + nguyên tố natri được ký hiệu: na

+ phần tử oi được ký hiệu: o

3. phần tử khối

– đơn vị cacbon: Theo quy ước, người ta lấy khối lượng của nguyên tử cacbon làm một đơn vị khối lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon.

p. ví dụ: c = 12 lần đọc, h = 1 lần đọc; hoặc = 16 điểm; ca = 40 lượt đọc; cl = 35,5 đọc…

– khối lượng nguyên tử: là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

– mỗi phần tử có một nguyên tử khối riêng.

– có hơn 110 phần tử (trong đó 92 phần tử là tự nhiên).

– oхi là phần tử phổ biến nhất.

ii. bài tập củng cố

bài học 1. điền vào chỗ trống với các cụm từ phù hợp

bài đăng 2.

bài đăng 3.

bài 4. có bao nhiêu phần khối lượng của một nguyên tử cacbon tính theo đơn vị cacbon? nguyên tử khối là gì?

bài 5. tính xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần:

bài 6. một nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tính khối lượng nguyên tử và cho biết x thuộc nguyên tố nào? Viết ký hiệu hóa học của nguyên tố đó.

xem thêm: tìm hiểu về tomboу là gì? cách hiểu đúng về tomboу

xuất bản 7.

a. 5,432. 10-23 g b. 6,023. 10-23g c. 4.483. 10-23 gam d. 3.990. 10-23 gam

hướng dẫn giải pháp.

bài đăng 1.

bài đăng 2.

bài đăng 3.

– ba nguyên tử: 7 n.

– bốn nguyên tử natri: 4 na.

bài đăng 4.

Đơn vị cacbon có khối lượng bằng nguyên tử cacbon. 1dc = c.

khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

đăng 5.

bài học 6.

vì nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ nên khối lượng nguyên tử của x là: x = 2 х 14 = 28 (đọc).

phần tử x có khối lượng là 28, vì vậy phần tử x là iliᴄ.

ki là họ của si.

xuất bản 7.

→ 1dc = 1.6605. 10-24 (g)

2. khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mal = 27 đᴠc = 27. 1.6605. 10-24 = 4,48335. 10-23 4,483. 10-23g.

câu trả lời đúng: c.

tải xuống tiêu đề

Trắc nghiệm Luyện tập Hóa học lớp 8 – Xem ngay

Related Articles

Back to top button