Chương trình định hướng (Orientation programs) trong doanh nghiệp là gì?

Hình minh họa (nguồn: newhireorientation)

Chương trình định hướng

Khái niệm

chương trình định hướng được gọi bằng tiếng Anh: chương trình định hướng.

Định hướng là một chương trình được thiết kế để giúp nhân viên mới làm quen với công ty và công việc của họ.

Phân loại, hình thức và chức năng

Trong những ngày đầu tiên của công việc mới, nhân viên mới được thuê sẽ phải đối mặt với những tình huống mới, lo lắng và cần thời gian để thích nghi. Vì vậy, hầu hết các công ty tổ chức các sự kiện được gọi là “chương trình cố vấn.”

Định hướng có thể được tổ chức chính thức hoặc không chính thức.

– Một chương trình chính thức là một sự kiện được lên lịch, lên kế hoạch trước, được xác định rõ về thời gian.

– Định hướng không chính thức có thể là sự tiếp xúc tích cực giữa người quản lý, nhân viên cũ và nhân viên mới, hướng dẫn họ và trao đổi thông tin cần thiết nhất với họ. .

Chương trình định hướng, còn được gọi là chương trình “Nhân viên xã hội”, rất quan trọng. Chúng giúp giảm bớt lo lắng cho nhân viên mới và giúp họ hiểu các tập quán văn hóa nơi làm việc, con người và các vấn đề công nghệ, từ đó tạo ra sự nhiệt tình, sáng tạo và năng suất cho nhân viên.

Định hướng có thể được tổ chức theo nhiều định dạng khác nhau: đó có thể là hướng dẫn, hội thảo, bài giảng, khóa học … hoặc bất kỳ cách nào khác. Hình thức chính thức như trên.

Bất kể hình thức nào, khi nhân viên mới được tuyển dụng, các sự kiện định hướng thường xuyên nên được tổ chức trong tổ chức.

Nội dung

Nội dung hoạt động định hướng: Hoạt động định hướng của doanh nghiệp thường bao gồm phần giới thiệu về nhân viên mới, chủ yếu bao gồm các vấn đề chính sau:

1. Các vấn đề kinh doanh, bao gồm :

– Lịch sử và Phát triển

– Nguyên tắc, Mục đích và “Sự thật” của Doanh nghiệp

– Cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thị trường hiện tại

– Chiến lược Phát triển Kinh doanh

-Chính sách, quy tắc, quy định bất ngờ

– Vị trí phòng ban

– Tên và tính cách của người lãnh đạo

– Các quy định về an toàn, bảo vệ….

2. Các vấn đề về quyền của nhân viên, bao gồm:

– Chính sách tiền lương và tiền lương

– Các quy định về nghỉ phép, lễ, tết ​​…

– Có khả năng đào tạo và phát triển

-Chính sách bảo hiểm

-retirement

– Các dịch vụ khác …

3. Giới thiệu nhân viên:

Giới thiệu những người mà nhân viên mới sẽ làm việc trực tiếp, chẳng hạn như quản đốc, các trưởng bộ phận, trưởng nhóm, trợ lý, huấn luyện viên, điều phối viên …

4. Giới thiệu các nhiệm vụ và công việc, bao gồm:

– Mục đích, Yêu cầu của Công việc

– Các nhiệm vụ cụ thể

-thời gian

– Yêu cầu bảo mật

– Mối quan hệ với những người khác …

(Tham khảo: Quản trị nguồn nhân lực, TS. truong minh duc, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *