GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT AN NINH MẠNG

Dự báo

Phát hiện và giám sát truy cập

forescout cho phép quản lý liên tục toàn bộ hệ thống bằng cách sử dụng các kỹ thuật chủ động hoặc thụ động để giám sát theo thời gian thực khi các tài sản mới được kết nối với mạng.

Giải pháp có khả năng giám sát sự tồn tại của tất cả các loại tài sản (thiết bị, máy ảo) trong hệ thống, bao gồm:

 • Thiết bị được quản lý
 • Thiết bị không hỗ trợ khả năng quản lý
 • Thiết bị Internet vạn vật
 • Trong mọi loại môi trường, bao gồm:

  • Mạng khuôn viên có dây và không dây
  • Trung tâm dữ liệu
  • Đám mây
  • Môi trường công nghiệp
  • Những thiết bị mới này sau đó được phân loại và đánh giá, đồng thời được theo dõi liên tục cho đến khi chúng rời khỏi hệ thống.

   Kiểm soát truy cập

   forescout cho phép xây dựng các chính sách bảo mật phức tạp để quản lý các thiết bị trong hệ thống và tự động thực thi các hạn chế truy cập dựa trên các chính sách đã thiết lập, phát hiện và sửa chữa các mối đe dọa cũng như lỗ hổng bảo mật trên các máy trạm trong hệ thống. Khi phát hiện vi phạm bảo mật thiết bị, forescout sẽ tự động thực hiện phản hồi dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Vi phạm nhỏ sẽ kích hoạt một cảnh báo cho người dùng. Các vi phạm nghiêm trọng sẽ dẫn đến các chính sách mạnh mẽ hơn như loại bỏ thiết bị khỏi hệ thống, cách ly thiết bị vào khu vực an toàn, buộc cài đặt lại các ứng dụng bảo mật, khởi động lại các quy trình theo quy định hoặc các chính sách khác giúp giảm mức độ đe dọa của thiết bị vi phạm

   Liên kết hệ sinh thái

   Khả năng chia sẻ thông tin và kết nối với các giải pháp bảo mật khác để tạo thành một khối thống nhất bảo vệ hệ thống mạng.

   Liên kết thông tin hữu ích và tự động phát triển các chiến lược phù hợp để chống lại các mối đe dọa

   Toàn bộ quá trình có thể được thực thi tự động khi xảy ra tấn công, hoàn toàn theo thời gian thực

   Khả năng liên kết với nhiều giải pháp:

   • Giải pháp từ microsoft
   • Giải pháp dữ liệu
   • Giải pháp bảo mật
   • Giải pháp phần mềm tích hợp
   • Giải pháp điện toán đám mây
   • Giải pháp mạng
   • Kiến trúc giải pháp

    Rất hân hạnh được đồng hành cùng b

Related Articles

Back to top button