Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế – Chuyên Tư Vấn Luật

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế có nghĩa là các bên tranh chấp thực hiện các biện pháp giải quyết i> thông qua các phương pháp và thủ tục thích hợp để loại bỏ, Giải quyết mâu thuẫn, xung đột và khác biệt về lợi ích kinh tế, lợi ích kinh tế , làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp thương mại và giúp các bên duy trì quyền lợi chính đáng của mình và sở thích.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Điều khoản Cơ bản của Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế

Giải pháp cho tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế là gì?

Hiện nay, có 4 phương thức giải quyết tranh chấp đối với các loại hợp đồng thương mại quốc tế là thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại và tòa án.

Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế thông qua thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết thường được sử dụng trong giải quyết tranh chấp quốc tế, đó là các bên liên quan thảo luận và thống nhất để giải quyết tranh chấp. Kết quả của cuộc đàm phán là liệu tranh chấp có thể được giải quyết hay không. Có hai cách để thương lượng: hai bên gặp trực tiếp để bàn bạc thống nhất, hoặc một bên gửi đơn khiếu nại đến bên kia và bên kia phản hồi lại đơn khiếu nại.

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua hòa giải

Một phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên thông qua vai trò của bên thứ ba. Việc hòa giải có thể được thực hiện theo hai hình thức: một là các bên đồng ý hòa giải và cùng cử một hòa giải viên tiến hành hòa giải mà không tuân theo bất kỳ quy tắc hòa giải nào. Hai là các bên đồng ý hòa giải theo quy tắc tố tụng của một tổ chức nghề nghiệp hoặc định chế trọng tài, chẳng hạn như quy tắc hòa giải của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC).

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua trọng tài thương mại

Trọng tài là phương thức giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại do các bên thoả thuận và được thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng. Hiện nay có các loại trọng tài sau: trọng tài vụ việc và trọng tài thương mại.

& gt; & gt; & gt; Xem Thêm: Lưu ý về Thỏa thuận Trọng tài trong Hợp đồng Thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua Tòa án

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án là hoạt động của cơ quan tài phán nhà nước để giải quyết các tranh chấp. Vì vậy, các bên tranh chấp thường coi tòa án giải quyết tranh chấp là biện pháp cuối cùng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt khi phát sinh mâu thuẫn, các bên lựa chọn hình thức thương lượng hoặc hòa giải, ít bên lựa chọn trọng tài hoặc tòa án.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Dịch vụ Tư vấn Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng

Giải pháp trọng tài đối với tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Nếu các bên đồng ý lựa chọn trọng tài thương mại, luật áp dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế được xác định như sau:

Theo Điều 14 Luật Trọng tài Thương mại 2010: Đối với các tranh chấp liên quan đến nước ngoài, ủy ban trọng tài sẽ áp dụng luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không đạt được thỏa thuận về luật áp dụng, hội đồng trọng tài sẽ quyết định để áp dụng luật mà nó cho là phù hợp nhất.

Trong trường hợp trọng tài giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế, Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định:

 • Phí trọng tài do Trung tâm Trọng tài quyết định. Nếu tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài đột xuất, phí trọng tài sẽ do hội đồng trọng tài quyết định.
 • Trừ khi các bên có thoả thuận khác hoặc quy tắc trọng tài có quy định khác hoặc uỷ ban trọng tài phân bổ khác, bên thua sẽ chịu chi phí trọng tài.
 • & gt; & gt; & gt; Xem thêm: Điều kiện để công ty nước ngoài tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam

  Các quy tắc của tòa án để giải quyết tranh chấp là gì?

  giải quyết tranh chấp bằng tòa án

  Các tranh chấp được giải quyết bởi tòa án

  Nếu các bên yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định tại Điều 683 Bộ luật Dân sự năm 2015:

  Các bên trong quan hệ hợp đồng có thể đồng ý lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 của điều này. Nếu các bên chưa thống nhất về luật áp dụng thì luật của nước có liên quan chặt chẽ nhất đến hợp đồng sẽ được áp dụng.

  Do đó, khi xảy ra tranh chấp, tòa án sẽ quyết định theo pháp luật mà các bên đồng ý áp dụng.

  Theo đó, mức án phí được xác định phù hợp với Danh mục án phí, lệ phí do Nghị quyết 326/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

  Trên đây là nội dung tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế của chúng tôi. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ luật sư tư vấn pháp luật qua đường dây nóng 1900.63.63.87 để được giải đáp, tư vấn luật hợp đồng kịp thời và đầy đủ. Cảm ơn!

  4.7 (20 phiếu bầu)

Related Articles

Back to top button