Giám đốc là gì? Tổng giám đốc là gì? – [Cập nhật 11/2022]

Giám đốc, tổng giám đốc là những chức danh nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.

Vậy quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc là gì và điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành giám đốc, tổng giám đốc là gì?

Bài viết tiếp theo của Luật Vinh Quang sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn đọc.

1. Giám đốc là gì?

Theo quy định tại Điều 63 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc là người điều hành doanh nghiệp, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên. Về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. tổng giám đốc là gì

Tổng giám đốc là chức danh nghề nghiệp cao nhất trong công ty, doanh nghiệp, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ do hội đồng quản trị giao.

Tổng giám đốc giữ một vị trí rất quan trọng trong công ty.

Chức danh này sẽ quản lý, giám sát mọi hoạt động của nhân viên, trưởng bộ phận, trực tiếp kèm cặp và gặp gỡ các đối tác quan trọng của doanh nghiệp.

p>

3. Trách nhiệm của giám đốc công ty

3.1 Trách nhiệm cơ bản của giám đốc công ty

Công việc của giám đốc thay đổi tùy theo quy mô, tính chất, loại hình và hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có thể xem lại các tác vụ cơ bản sau:

 • Chịu trách nhiệm về các kế hoạch và định hướng gần đây của công ty;
 • Xây dựng chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty;
 • Chỉ đạo và giám sát công việc và hoạt động hàng ngày của công ty;
 • Thực hiện công việc kinh doanh đã đề xuất trước đó sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận;
 • Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng, lợi nhuận và tăng trưởng của công ty, đồng thời đảm bảo các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn được đặt ra;
 • Báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên;
 • Đề xuất ý kiến ​​và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty một cách tốt nhất;
 • Đánh giá, góp ý các phương án do cấp dưới đề xuất;
 • Tổ chức bộ máy điều hành công ty, vận hành máy móc thiết bị, quản lý hoạt động và công việc của các trưởng bộ phận Nhân sự, Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật;
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự và phê duyệt kế hoạch do trưởng bộ phận đề xuất. Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên công ty;
 • Có thể tạo ra các quy tắc và quy định, thay đổi kế hoạch và sa thải những nhân viên không đủ năng lực hoặc vi phạm các quy tắc của công ty.
 • Ngoài các trách nhiệm cơ bản nêu trên, trách nhiệm của các giám đốc khác nhau tùy theo các vị trí giám đốc khác nhau trong công ty, cụ thể như sau:

  3.2 Đối với giám đốc điều hành

  • Xác định lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Giám đốc đóng vai trò quyết định đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

   Vị trí này sẽ thực hiện một số chiến lược kinh doanh nhằm tăng quy mô sản xuất và lợi nhuận của công ty.

   Các chiến lược kinh doanh này có thể bao gồm: kế hoạch đầu tư, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thương hiệu, kế hoạch quảng bá sản phẩm…

   Bên cạnh đó, tổng giám đốc sẽ thực hiện một cách có hệ thống phương án đầu tư hiệu quả nhất, tối ưu hóa chi phí và thu được lợi nhuận tối đa.

   • Cố vấn nếu công ty là tập đoàn và có chủ tịch
   • Nếu doanh nghiệp là một công ty lớn với nhiều công ty mẹ và công ty con tạo thành một mạng lưới, thì trong trường hợp này, CEO là cố vấn.

    Giám đốc điều hành sẽ trực tiếp viết kế hoạch, điều hành và báo cáo Chủ tịch về kết quả hoạt động của công ty.

    Mặt khác, CEO sẽ đóng vai trò là nhà tư vấn, tư vấn về chiến lược phát triển của tập đoàn, các kế hoạch lớn, dự báo hay tầm nhìn dài hạn trong các lĩnh vực tập đoàn chú trọng. săn bắt.

    3.3 Giám đốc sản xuất

    Đối với giám đốc sản xuất, ngoài vai trò giám sát, giám đốc sản xuất còn đóng vai trò cố vấn cho nhân viên chủ chốt trong công tác quản lý sản xuất, đảm bảo kỹ năng của họ được phát triển và hỗ trợ khi cần thiết như:

    • Tiếp thị Sản phẩm
    • Với tư cách là Giám sát quản lý sản xuất, Giám đốc sản xuất cũng chịu trách nhiệm và được hỗ trợ bởi Tiếp thị sản phẩm và Quan hệ khách hàng.

     p>

     Vị trí này sẽ điều phối thiết kế sản phẩm, bảo trì và cải tiến sản phẩm để đảm bảo sản phẩm để lại ấn tượng lâu dài với người tiêu dùng, từ đó tăng doanh số bán hàng.

     Ngoài ra, CPO còn điều phối các sự kiện kết nối mạng, hội nghị, sự kiện, khuyến mãi, họp báo và giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

     Giám đốc sản xuất sẽ tích cực hỗ trợ trình diễn sản phẩm, bài phát biểu và thuyết trình tại các hội nghị, hội thảo và sự kiện.

     • Quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng
     • Giám đốc sản xuất cũng là người trực tiếp quan tâm đến nhu cầu của người tiêu dùng.

      Họ tương tác trực tiếp với khách hàng, cung cấp cho họ những lợi ích của sản phẩm, đồng thời nhận phản hồi, đánh giá và trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.

      Do đó, họ hiểu được nhu cầu và hành vi của khách hàng.

      Họ đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó làm tăng tác động của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

      3.4 Giám đốc Nhân sự

      Nhiệm vụ chính của giám đốc nhân sự là tập trung xây dựng bộ máy nhân sự cấp cao cho doanh nghiệp.

      Tổ chức nhân sự cấp cao của công ty lớn có thể hiểu là một chức danh nhỏ hơn giám đốc, có thể là phó giám đốc hoặc phòng ban.

      Từ phó giám đốc nhân sự, phó giám đốc điều hành, phó giám đốc sản xuất đều được giám đốc trực tiếp xem xét tuyển dụng, đảm bảo khối lượng công việc và chất lượng.

      Ngoài ra, chức danh này còn có nhiệm vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động các chức danh trong doanh nghiệp, trừ các chức danh không thuộc phạm vi nhiệm vụ của mình.

      p>

      4. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc

      Khoản 2 Điều 63 “Luật Doanh nghiệp” quy định quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

      • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên;
      • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
      • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty;
      • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;
      • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên;
      • Các hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp được ủy quyền bởi chủ tịch ủy ban thành viên;
      • Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức của công ty;
      • Nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Hội đồng thành viên;
      • Đề xuất phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ trong kinh doanh;
      • Cho thuê lao động;
      • Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên và hợp đồng lao động.
      • 5. Điều kiện, tiêu chuẩn giám đốc, tổng giám đốc

       Giám đốc và tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành giám đốc hay tổng giám đốc.

       Để trở thành Giám đốc và Giám đốc điều hành, bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí nhất định được quy định trong Mục 64 của Đạo luật công ty 2020.

       Theo dõi:

       Giám đốc, tổng giám đốc trước hết phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 17 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

       Giám đốc, tổng giám đốc phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Công ty cần thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc từ bên ngoài, nhưng nếu không tuân theo tiêu chuẩn này hoặc tiêu chuẩn khác theo tình hình riêng của công ty thì phải nêu rõ trong điều lệ công ty.

       Đối với công ty có vốn nhà nước hoặc cổ phần vượt quá 50% vốn đăng ký.

       Khi thành lập công ty con, ngoài các tiêu chí, điều kiện nêu trên, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty con không được có mối quan hệ thân thiết với người quản lý công ty mẹ, người đại diện của công ty con. Công ty vốn nhà nước của công ty mẹ.

       Mối quan hệ cụ thể như sau: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, chị dâu, chị dâu. chị dâu, chị dâu.

       6. Cơ sở pháp lý

       • Đạo luật Công ty 2020.
       • Trên đây là những gợi ý dành cho Giám đốc, Tổng giám đốc.

        Trong quá trình tìm hiểu quy định pháp luật trong lĩnh vực này, nếu còn vướng mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật thương mại trực tuyến 19006588 của Công ty luật Guanghui để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

        Xin chào./.

Related Articles

Back to top button