Chuyên mục
Tranh

Mẫu giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế

Tranh chấp về quyền sở hữu di sản là tranh chấp tương đối phổ biến trong các tranh chấp dân sự, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến việc phân chia di sản. và để hạn chế việc tranh chấp này phát sinh, nhiều người nghĩ đến việc cam kết không tranh chấp quyền sở hữu.

thì ví dụ về cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế được thực hiện như thế nào? Quý khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

lời hứa không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?

văn bản cam kết không tranh chấp di sản thừa kế là văn bản được sử dụng trong trường hợp người chết không để lại di chúc chia thừa kế. do đó, những người thừa kế sẽ phải mở thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đó, những người thừa kế sẽ sử dụng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thay vì văn bản thỏa thuận không tranh chấp di sản để phân chia di sản.

Lời hứa không tranh chấp tài sản thừa kế được áp dụng trong trường hợp nào?

Không phải trường hợp nào cũng áp dụng theo thể hiện cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế. theo điều 650 bộ luật dân sự 2015, văn bản cam kết không tranh chấp tài sản được thừa kế được sử dụng khi nhận thừa kế theo pháp luật, áp dụng trong các trường hợp sau:

– không có ý chí;

– di chúc bất hợp pháp;

– những người thừa kế sẽ chết trước hoặc cùng lúc với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tại thời điểm mở di sản;

– những người được chỉ định là người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế. đồng thời được thừa kế theo quy định của pháp luật đối với các bên thừa kế;

– không được xác định trong di chúc;

– liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật;

– là người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thừa kế, chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc…

Nội dung cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế?

sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

– ngày, tháng, năm lập di chúc;

– họ tên và nơi cư trú của người được chia tài sản thừa kế;

– tên đầy đủ của người, cơ quan hoặc tổ chức được hưởng di sản thừa kế;

– di sản để lại và di sản ở đâu;

– thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế;

– Ngoài những nội dung trên, văn bản chia thừa kế có thể có những nội dung khác.

ví dụ về cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế

Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu cam kết tài sản thừa kế không tranh chấp để khách hàng tham khảo:

tải xuống mô hình cam kết không tranh chấp kế thừa

Việc giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế hiện nay có được pháp luật quy định không?

nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp vi phạm cam kết không phân chia di sản thừa kế làm phát sinh tranh chấp, khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Tại thời điểm này nhiều người đang thắc mắc về các thông tin liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp nên chúng tôi cung cấp thông tin về nội dung này như sau:

– chủ thể có quyền khởi kiện: khi xảy ra tranh chấp thừa kế, cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo trình tự của bộ luật tố tụng dân sự do bộ luật tố tụng dân sự quy định. . cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khi kiện tụng liên quan đến tài sản thừa kế.

– thời hiệu khởi kiện:

+ thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. vào cuối thời kỳ này, di sản thuộc về người thừa kế quản lý di sản.

+ Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận việc thừa kế hoặc từ chối việc thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

+ thời hiệu để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

– quyền tài phán:

+ thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện:

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bất động sản có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Trong trường hợp di sản thừa kế không phải là bất động sản thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của bị đơn hoặc theo sự lựa chọn của nguyên đơn.

+ thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh:

Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết các tranh chấp về thừa kế tài sản, tài sản của bên nước ngoài hoặc yêu cầu ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết các tranh chấp về thừa kế thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cấp mình. đề nghị của tòa án nhân dân cấp huyện.

– hồ sơ kiện tụng tài sản thừa kế:

+ đơn khiếu nại (biểu mẫu);

+ các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu nhà, giấy chứng nhận nhận con nuôi để xác định mặt và hàng thừa kế;

+ giấy chứng tử của người để lại thừa kế;

+ bản kê khai tài sản;

+ các giấy tờ, tài liệu chứng minh tài sản của người chuyển nhượng di sản thừa kế và nguồn gốc tài sản thừa kế của người chuyển nhượng;

+ các giấy tờ khác: giấy xác nhận thanh lý nhà, giấy xác nhận thanh lý nhà của xã, khu phố, huyện (nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản thừa kế (nếu có).

Trên đây là một số trao đổi của chúng tôi về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc thể hiện cam kết không thừa kế cuộc thi . Quý khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc về các thông tin liên quan khác, vui lòng phản hồi trực tiếp để chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và chân thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.