Hội đồng gia tộc là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ?

……

a. mục đích, yêu cầu:

Đoàn kết, thống nhất cao trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh hoạt các dân tộc “dân tộc có quốc pháp, gia có lệ”, chính vì vậy họ Nguyễn , dân long khánh, xã …, huyện … cũng như nhiều dân tộc khác. xuất phát từ thiện chí và thiện chí của đa số thành viên trong tộc của ông thành lập Đại hội Nguyễn tộc với mục đích:

– Nhằm nâng cao vai trò của dòng tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi người, gia đình, dòng tộc phấn đấu hình thành đúng đắn trong cộng đồng và dòng tộc mình. chi nhánh.

– Xây dựng “Dòng tộc văn hóa” để bảo vệ và phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu ý thức cội nguồn, sống có tình thương, tôn trọng thứ bậc, bề trên, đạo đức, nề nếp gia phong, ổn định.

– Xây dựng “văn hóa tộc người” là quá trình điều chỉnh hành vi của con người thông qua quan hệ huyết thống, gia đình, dòng tộc và xã hội. bằng các mối quan hệ có đạo đức, từng bước giảm thiểu tiêu cực, yếu kém tồn tại trong đời sống xã hội, gia đình, dòng tộc.

– Con cháu họ Nguyễn ở khắp nơi. do đó, hương ước của bộ tộc phải được các thành viên trong Hội đồng thị tộc, các ngành, hệ phái, ban đại diện của từng vùng công bố rộng rãi cho bà con biết. Hàng năm vào ngày hội dòng họ tổ chức sinh hoạt dòng họ để đánh giá việc thực hiện hương ước và tổng hợp ý kiến ​​bổ sung để hoàn thiện, theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội.

b. nội dung của công ước

chương i: phát huy truyền thống-

Đạo đức giáo dục – duy trì kỷ luật

truyền thống gia đình là di sản quý báu về những công lao, việc làm của tổ tiên để lại cho con cháu, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của những người cùng dòng tộc qua nhiều thế hệ mà con cháu chúng ta có nhiệm vụ trân trọng, giữ gìn, bổ sung. và truyền nó mãi mãi. mỗi thành viên clan đồng ý với các điều khoản sau:

bài viết 1 . phải có trách nhiệm tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình. noi gương các bậc tiền nhân sống có đạo lý, cần kiệm, trên dưới, kính trên nhường dưới, thực sự yêu thương, quan tâm, ghi nhớ và giúp đỡ nhau làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, dòng tộc và cộng đồng xã hội.

điều 2 : xây dựng gia đình theo nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. xây dựng gia đình hòa thuận, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống dân tộc, sống nhân ái, làm việc tốt

điều 3. giáo dục con cháu trong mỗi gia đình thực hiện đúng pháp luật, quy định của địa phương và quy ước của hương ước dân tộc, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

điều 4 . Trong mỗi gia đình, các thành viên sống có trách nhiệm với nhau. mọi bất đồng nên được giải quyết một cách hòa thuận để tránh xung đột. hiếu thảo, yêu thương và bao dung với nhau.

điều 5 . mọi gia đình có trách nhiệm nhắc nhở, động viên con em trong độ tuổi nhập ngũ chấp hành nghiêm túc, không trốn tránh, bỏ trốn làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình.

điều 6 . người lớn tuổi, người cao tuổi, thành viên Hội đồng thị tộc; các tù trưởng của các bộ tộc thực sự sống đạo đức, nhân đức mẫu mực để làm gương cho con cháu noi theo. thường xuyên giáo dục con cháu nói lời hay, làm việc tốt để nâng cao uy tín dòng họ. khi con cái có điều gì sai trái, chúng phải biết khoan dung và nhân ái.

điều 7 . tộc có trách nhiệm định kỳ theo dõi, giáo dục đạo đức lối sống cho con em mình. khi có việc tốt là lúc cần biểu dương, khen thưởng. khi có lỗi, hãy sửa ngay lập tức.

điều 8 . Toàn dân tộc, không phân biệt nam nữ, bạn gái, gốc rễ hay thứ bậc đều tự nguyện làm mọi việc có thể để chăm sóc mồ mả tổ tiên, chăm sóc đường đi, giỗ chạp, tết ​​nguyên đán.

điều 9 . kết hôn theo luật định. Thực hiện các quy định của tổ tiên để lại là không kết hôn cùng dòng tộc hoặc có quan hệ nội tộc, không kết hôn dưới tuổi vị thành niên, kết hôn ép buộc, hôn nhân tự nguyện. nếu có trường hợp đặc biệt thì cũng cần căn cứ vào quy định của luật hôn nhân và gia đình hiện hành.

điều 10 . coi trọng nề nếp gia đình, duy trì quan hệ tốt đẹp giữa các bộ tộc có quan hệ huyết thống. duy trì tình đoàn kết với các thị tộc khác.

chương ii

thờ cúng tổ tiên, việc làm ích lợi và xây dựng gia đình lành mạnh

Thờ cúng tổ tiên là một biểu hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, mỗi thành viên trong gia đình có trách nhiệm thực hiện những chuẩn mực sau:

điều 11 : họ có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ. việc giỗ chậm tùy hoàn cảnh từng gia đình nhưng phải tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

điều 12. con cháu tự giác tham gia các hoạt động của gia đình theo quy định. đó là những ngày giỗ chậm của dòng tộc, của bộ tộc, nếu có thể con cháu hãy nhớ về tề tựu đông đủ để được gặp mặt bà và các con.

điều 13 . mỗi thành viên có trách nhiệm làm đẹp và bảo tồn các công trình thờ cúng của bộ tộc mình. gia phả, gia phả cần được bổ sung thường xuyên. hương ước của tộc ga phải được sửa đổi để theo kịp đà phát triển của xã hội.

điều 14. Trước ngày 5 tháng Chạp hàng năm, các tộc tùy theo điều kiện của mình tổ chức tu sửa nơi an nghỉ của tổ tiên, ông bà. Nếu mộ tổ thứ sáu trở lên không được xây dựng hoặc hư hỏng thì Hội đồng gia tộc sẽ có kế hoạch thực hiện, bạn phải đến thăm vào ngày tết và hương khói mộ phần.

điều 15 . tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong tộc và xã hội bên ngoài; ứng xử, đùm bọc lẫn nhau theo đạo lý “lá lành đùm lá rách”.

điều 16 . khi bộ tộc của họ có việc cần phải làm và yêu cầu thì tùy theo khả năng của mình, họ sẵn sàng đóng góp và vận động mọi người cùng đóng góp.

điều 17 . con cháu trong tộc không phân biệt nam, nữ, dâu, rể đều có quyền đóng góp ý kiến ​​xây dựng thị tộc và tham gia đề cử vào Hội đồng thị tộc.

điều 18. hội đồng thị tộc được bầu bởi tất cả con cháu trong đại hội. mời các bô lão trong hội đồng dòng tộc làm cố vấn và thay mặt toàn thể dòng tộc thờ cúng gia tiên theo nghi thức truyền thống, phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đương đại. thành viên Hội đồng thị tộc phải có nhiều con cháu trẻ có đức, đủ năng lực, trình độ để đảm đương công việc của dòng tộc, không phân biệt nam hay nữ.

điều 19 . tích cực đôn đốc quan tâm đến lợi ích công cộng của gia đình. ngày giỗ tộc tùy theo khả năng của mình, tránh phô trương, lãng phí tiền của. định kỳ theo dõi, nhắc nhở họ về công tác tương thân, tương ái, giúp đỡ các thành viên trong gia đình gặp rủi ro, rủi ro, tai nạn, bệnh tật, mất người thân hoặc lâm vào cảnh nghèo khó, mắc nợ …

chương iii học tập-lập thân-lập nghiệp

Học hành, lập gia đình, lập nghiệp là nghĩa vụ của mỗi người, phải luôn thể hiện truyền thống hiếu học, cầu tiến của dòng họ xưa. mỗi bạn, mỗi thành viên trong gia đình phải nỗ lực thực hiện các điều kiện sau:

điều 20 . việc học hành của con cái là rất quan trọng. mỗi gia đình trong bộ tộc phải cố gắng đảm bảo rằng con cái của họ được học chữ và học nghề. phấn đấu để mọi gia đình không còn người mù chữ và toàn dân tộc không còn người mù chữ.

điều 21 . từng chi tộc phải theo dõi và báo cáo với Hội đồng thị tộc danh sách con cháu nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, những người đỗ đầu, đỗ tốt nghiệp ra trường; các cháu đạt giải học sinh giỏi cấp huyện trở lên để chi tộc biểu dương, động viên nhân ngày giỗ tổ hàng năm.

con cháu trong tộc phải luôn giữ vững ý chí vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng công ăn, việc làm đàng hoàng, ổn định. Cần luôn phát huy tinh thần học hỏi, rèn luyện, nâng cao tay nghề để cải thiện cuộc sống gia đình và tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

điều 22 . những người có nghề nghiệp, công việc ổn định nên nhờ ban giám hiệu dìu dắt, dạy dỗ những người đã mất việc làm, đang thất nghiệp. quan tâm đến thanh niên và cháu, hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về.

Vì điều kiện nhất định phải sống xa quê hương, gia đình, tôi phải luôn trang bị kiến ​​thức để chăm lo học hành, lập thân, lập nghiệp để xứng đáng với gia đình, quê hương khi cần thiết, tùy theo khả năng của mình. nhưng bằng tài năng và vật chất đóng góp xây dựng quê hương, dòng tộc.

điều 23 . Để khuyến khích con cháu học tập, lập thân, lập nghiệp, tộc sẽ từng bước vận động thành lập quỹ khen thưởng và hàng năm trích một phần để khen thưởng, động viên, giúp đỡ các cháu có thành tích. Trước thềm năm học mới, bộ tộc sẽ gặp gỡ trẻ em ở mọi lứa tuổi để khuyên nhủ và động viên các em.

điều 24 . ghi nhận và biểu dương công lao của con cháu khi đạt được. coi việc có nhiều con cháu làm giàu chính đáng là niềm tự hào của dòng tộc, đồng thời có biện pháp dạy dỗ, khuyên nhủ những người ngại khó, ngại khổ, không ham học hỏi, lập thân, lập nghiệp. cuộc đua

<3

điều 25 : gia đình là tế bào của thị tộc và tế bào của xã hội, muốn có một gia tộc tốt và một xã hội tốt thì trước hết phải xây dựng một gia đình tốt. , đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

điều 26 . gia đình là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục con người. gia đình không chỉ được thừa hưởng về mặt di truyền mà còn có truyền thống gia đình bền chặt ở mức độ có thể sống. khả năng hòa nhập các nền văn minh tiên tiến và nhanh nhẹn để chống lại những ảnh hưởng xấu từ nước ngoài. từ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình là nguồn lực vô tận để phát triển xã hội.

điều 27 . gia đình mẫu mực, hạnh phúc là hòa thuận, trung thành, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ, chăm lo cải thiện đời sống, con cháu được học hành, chăm chỉ học tập, chăm làm, người lớn mẫu mực coi con cháu bình đẳng, nuôi dạy con cháu khỏe mạnh, dạy con ngoan, tạo điều kiện thuận lợi để học tập, vui chơi giải trí và hình thành đạo đức, sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3.

điều 28 . trong quan hệ hai bên gia đình, bốn bên cần được đối xử bình đẳng, đảm đương việc bên nội và bên ngoại, xứng đáng với trí tuệ và đạo hiếu.

điều 29 . thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, không chơi bời, rượu chè gây rối an ninh trật tự, phá vỡ hạnh phúc gia đình, không nợ nần chồng chất, không vi phạm pháp luật và trẻ em thất học, vượt khó, vươn lên thoát nghèo. nâng cao mức sống.

điều 30 . trong các mối quan hệ xã hội cần tăng cường tình đoàn kết xóm giềng luôn gần gũi, yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau khi ngọn lửa tắt lửa, điều đó có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống “Bà con xa không bằng láng giềng gần”. .

điều 31 . nhà ở và các công trình vệ sinh được sắp xếp ngăn nắp, trật tự, sạch sẽ, tôn trọng quyền riêng tư của những người xung quanh, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, mỗi hộ gia đình phấn đấu hàng năm có 95% trở lên được địa phương công nhận là gia đình văn hóa. .

chương v

điều khoản triển khai

điều 32 . mọi con cháu trong dòng tộc có trách nhiệm thực hiện và nhắc nhở nhau tuân thủ các quy định trong điều ước của dòng tộc.

điều 33 . trường hợp con cháu vi phạm quy định tại chương i hương ước thì theo biện pháp do chi tộc đề ra sẽ chịu các hình thức như: tự kiểm điểm trước chi tộc, tự kiểm điểm trước toàn thể. quốc gia và các biện pháp tự phê bình. khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

điều 34 . mức đóng góp của con cháu đối với công lao của dòng tộc phải được Hội đồng dòng tộc thống nhất trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt, bắt buộc. xem xét miễn hoặc giảm cho các trường hợp khó khăn.

điều 35 . ngày giỗ tổ, con cháu trong xã có cùng địa chỉ, nếu không về được thì phải cử đại diện của họ về dự và thông báo cho dòng tộc những việc được và không được theo quy ước của họ. bộ lạc. .

điều 36 . mọi con cháu trong tộc, không phân biệt giới tính, đều có quyền tham gia bầu cử Hội đồng thị tộc. đồng thời tham gia thảo luận các công việc của clan và chịu sự điều chỉnh theo các hình thức mà clan đề xuất nếu có vi phạm.

điều 37 . trong từng người thân trong tộc, khi có người qua đời, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tộc họ sẽ có phương án phối hợp với chính quyền và gia đình người mất để tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán, nếp sống văn minh. con cháu trong tộc lo tổ chức lễ tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng

Nếu người quá cố đi vắng khỏi hội đồng thị tộc, tộc có thể đại diện cho tộc, thực hiện các nghi lễ trên và tộc sẽ trả lại cho họ.

điều 38 . khi con cháu kết hôn phải thông báo với hội đồng thị tộc để họ cử người đến dự và trao lễ vật. Lễ vật có thể thay đổi tùy từng thời điểm, nhưng nhất thiết phải có lời chúc, đó là lời dặn dò của gia đình dành cho con cháu nên duyên vợ chồng.

điều 39 . nội dung hương ước được phổ biến, trao đổi rộng rãi trong toàn quốc. tùy theo yêu cầu phát triển của xã hội, các điều khoản có thể được sửa đổi theo quyết định của đại hội toàn quốc

…… .ngày …… tháng… năm 20…

hội đồng thị tộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *