IPO là gì? – VnExpress Kinh doanh

ipo (chào bán lần đầu ra công chúng) có nghĩa là một đợt chào bán lần đầu ra công chúng.

Thuật ngữ này được dùng để chỉ việc chào bán cổ phiếu lần đầu và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của công ty để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Một công ty sau khi IPO sẽ được gọi là công ty đại chúng.

Ngoài việc huy động vốn, IPO cung cấp tính thanh khoản cho các cổ đông sáng lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) và tăng tính minh bạch thông qua các hoạt động công bố thông tin.

Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định nguồn lực và vị thế của công ty trước công chúng, giúp nâng cao hình ảnh và xây dựng thương hiệu.

Mặt khác, IPO cũng đa dạng hóa quyền sở hữu và có thể mất quyền kiểm soát công ty bởi các cổ đông sáng lập. Quá trình thực hiện IPO cũng tốn kém và mất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các công ty lớn, nơi chi phí phân phối có xu hướng cao.

Sau khi IPO, cơ cấu cổ phần của công ty thường biến động do tác động của giao dịch cổ phiếu hàng ngày.

Ngoài ra, các công ty sau IPO cũng phải đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin và báo cáo công khai thường xuyên cho công chúng.

Hàng năm, công ty còn phải chịu thêm các khoản chi phí khác như phí quản lý công ty niêm yết, phí lưu ký chứng khoán, phí lập hồ sơ trình cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước, phí công bố thông tin thường xuyên….

Tại Việt Nam, theo Điều 15 (1) Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

Vốn điều lệ : Theo giá trị ghi trên sổ kế toán, số vốn điều lệ đã đầu tư tại thời điểm đăng ký và phát hành phải vượt quá 30 tỷ đồng Việt Nam.

Kết quả hoạt động : Doanh nghiệp phải có lãi trong hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục trước khi phát hành và đăng ký và không được lỗ lũy kế khi đăng ký trong năm hiện tại. Ký tên vào sản phẩm.

Phương án cụ thể : Phương án phát hành và sử dụng số vốn huy động được sau khi IPO phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết : Ít nhất 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phải được bán cho ít nhất 100 người không phải là cổ đông Dadong. Nếu vốn đăng ký của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Cam kết với cổ đông lớn : Các cổ đông lớn phải cùng cam kết trước IPO nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong thời hạn ít nhất một năm kể từ ngày niêm yết.

Yêu cầu pháp lý: Người phát hành chưa bị truy tố hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội chống lại trật tự quản lý kinh doanh. Nhưng tiền án vẫn chưa được xóa.

Tổ chức Hỏi đáp : Doanh nghiệp phải có công ty chứng khoán tư vấn trong quá trình đăng ký phát hành cổ phiếu. Yêu cầu này không áp dụng đối với các doanh nghiệp mà công ty chứng khoán thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng.

Cam kết : Doanh nghiệp yêu cầu cam kết và phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống sở giao dịch chứng khoán sau khi đợt chào bán kết thúc. Điều kiện niêm yết cũng khác nhau tùy theo sở giao dịch chứng khoán.

– Yêu cầu về Tài khoản : Doanh nghiệp cần mở một tài khoản bị phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu đã phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *