Các quy định hiện hành mới nhất 2022 về iso 17065

iso 17065

ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (hợp chuẩn), phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (hợp quy). Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm. Cùng Luật Trần và Liên dnah tìm hiểu về iso 17065 trong bài viết dưới đây.

iso 17065?

iso / iec 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với các tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn và kỹ thuật và chứng nhận sản phẩm. các tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và đăng ký công nhận năng lực chứng nhận sản phẩm.

Để thực hiện việc đánh giá và chứng nhận sản phẩm, tổ chức chứng nhận phải có một cơ cấu phù hợp cho các hoạt động chứng nhận; có người đánh giá cho các sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của người nộp đơn; quy định về phương pháp đánh giá chứng nhận sản phẩm bao gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường …; xây dựng quy trình đánh giá và các quy định về kháng cáo và tranh chấp…

Các tiêu chuẩn được sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm bao gồm:

 • iso / iec 17067: 2013 (tương đương với tcvn iso / iec 17065: 2015) đánh giá sự phù hợp: các nguyên tắc cơ bản về chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn chương trình chứng nhận sản phẩm
 • iso guide / iec 28: 2004 (tương đương theo tcvn 7776: 2008) đánh giá sự phù hợp – hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba
 • iso guide / iec 53: 2005 (tương đương với tcvn 7778: 2008) – hướng dẫn sử dụng quản lý chất lượng của một tổ chức trong sản phẩm chứng nhận
 • iso / iec 17030: 2003 (tương đương với tcvn iso / iec 17030: 2011) đánh giá sự phù hợp: các yêu cầu chung đối với dấu hợp quy của bên thứ ba

Chứng nhận sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ là một phương pháp để đảm bảo rằng sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn và các tài liệu quy định khác. Một số chương trình chứng nhận sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ có thể bao gồm thử nghiệm ban đầu hoặc kiểm tra và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung cấp, tiếp theo là theo dõi hệ thống quản lý chất lượng và thử nghiệm hoặc kiểm tra các mẫu lấy từ sản xuất và thị trường. các chương trình khác dựa trên các bài kiểm tra điểm chuẩn và các bài kiểm tra tiếp theo, trong khi các chương trình khác chỉ bao gồm các bài kiểm tra loại.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, sự tuân thủ nhằm mục đích đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận thực hiện các chương trình chứng nhận một cách có thẩm quyền, nhất quán và khách quan, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận các tổ chức này và chấp nhận các sản phẩm, quá trình và dịch vụ được chứng nhận trong cấp quốc gia và quốc tế do đó tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế. tiêu chuẩn này có thể được sử dụng bởi các cơ quan quản lý, chủ sở hữu chương trình và các bên khác làm tiêu chuẩn để công nhận hoặc đánh giá ngang hàng hoặc chỉ định.

Các tiêu chuẩn được sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm bao gồm

Đánh giá sự phù hợp iso / iec 17067: các nguyên tắc cơ bản về chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn cho các chương trình chứng nhận

iso / iec guide 28: 2004 đánh giá sự phù hợp: hướng dẫn về chương trình chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

iso / iec guide 53: 2005 đánh giá sự phù hợp: hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức trong chứng nhận sản phẩm

đánh giá sự phù hợp iso / iec 17030: 2003 – yêu cầu chung đối với dấu hợp quy của bên thứ ba

đối tượng của iso / iec 17065

các tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm.

lợi ích của việc áp dụng iso 17065

xây dựng hệ thống chứng nhận phù hợp với iso / iec 17065 là điều kiện bắt buộc để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

giúp các tổ chức chứng nhận thiết lập hệ thống chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, với mục đích “một tiêu chuẩn, một chứng nhận, được chấp nhận ở mọi nơi”.

iso 17065

iso 17065

Các bước áp dụng, đánh giá chứng nhận iso 17065

 1. đào tạo về các yêu cầu của iso / iec 17065 và hướng dẫn áp dụng iso / iec 17065 từ diễn đàn công nhận quốc tế (iaf) và các tiêu chuẩn liên quan.
 2. thiết lập cơ cấu tổ chức cho hoạt động chứng nhận của tổ chức chứng nhận và tổ chức chứng nhận để đảm bảo rằng hoạt động chứng nhận được thực hiện một cách khách quan và không thiên vị.
 3. xây dựng hệ thống tài liệu cho hoạt động chứng nhận:
 • quy định về điều kiện chứng nhận, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chứng nhận, cơ sở chứng nhận…;
 • sổ tay quản lý chứng nhận;
 • thủ tục với các hướng dẫn và biểu mẫu cần thực hiện ra các hoạt động chứng nhận để yêu cầu tiếp nhận, đánh giá, chứng nhận …
 • các tài liệu hỗ trợ khác; biểu tượng chứng chỉ (logo), mẫu chứng chỉ…
 1. xây dựng hướng dẫn đánh giá chứng nhận cho sản phẩm / nhóm sản phẩm theo phạm vi dịch vụ chứng nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận.
 2. đào tạo kiến ​​thức chứng nhận sản phẩm và kỹ năng đánh giá cho đánh giá viên.
 3. lựa chọn cơ sở đăng ký chứng nhận sản phẩm và tiến hành đánh giá thử nghiệm và chứng nhận. trước tiên cần thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận tại ít nhất 2 cơ sở; bạn nên kết hợp đánh giá với một tccn khác có kinh nghiệm chứng nhận sản phẩm, nếu có thể.
 4. đăng ký công nhận: chuẩn bị và nộp một bộ tài liệu theo quy định của cơ quan công nhận. bao gồm:

– đơn đăng ký công nhận (kèm theo phụ lục về phạm vi dịch vụ chứng nhận sản phẩm);

– bảng câu hỏi về việc thực hiện các yêu cầu của iso / iec 17065;

– sổ tay quản lý chứng nhận;

– danh sách các khách hàng được chứng nhận;

– mẫu chứng chỉ;

– các tài liệu do cơ quan công nhận yêu cầu.

 1. đánh giá công nhận của cơ quan công nhận: bao gồm đánh giá nội bộ theo các yêu cầu của iso / iec 17065 và đánh giá tại chỗ bởi nhóm chuyên gia của tổ chức chứng nhận.

khi hệ thống chứng nhận sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn iso / iec 17065 và các yêu cầu công nhận khác; tổ chức chứng nhận sẽ được cấp chứng chỉ công nhận năng lực thực hiện đánh giá sản phẩm và chứng nhận có giá trị trong 3 năm.

iso / iec 17065 và iso / iec ts 17021-2 phiên bản 2012

Một công ty thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là một cách để xây dựng lòng tin với các cơ quan quản lý, người tiêu dùng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. nhưng làm thế nào để biết rằng chứng chỉ do một tổ chức chứng nhận cấp có giá trị như chứng chỉ do tổ chức chứng nhận khác cấp? Hai tiêu chuẩn quốc tế mới trả lời câu hỏi này bằng cách cung cấp các phương pháp hay nhất hợp lệ và hài hòa cho các tổ chức chứng nhận và đánh giá viên trên toàn thế giới:

 • iso / iec 17065: 2012, đánh giá sự phù hợp: các yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ
 • iso / iec ts 17021-2: 2012, đánh giá sự phù hợp: các yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – phần 2: yêu cầu đánh giá năng lực – yêu cầu đối với cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – phần 2: yêu cầu năng lực để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường / ul>

  chứng nhận sản phẩm

  Các công ty có thể đăng ký chứng nhận sản phẩm để khẳng định rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình của họ đã được kiểm tra, thử nghiệm và chấp thuận. iso / iec 17065 giúp việc chứng nhận có thể được thực hiện một cách khách quan và có thẩm quyền.

  iso / iec guide 65: 1996 là tiền thân của iso / iec 17065: 2012, guide 65 được nhiều tổ chức chứng nhận sử dụng để chứng minh năng lực, tính khách quan và độ tin cậy của họ. Các thuật ngữ, định nghĩa, tài nguyên và hướng dẫn trong ISO / IEC 17065: 2012 đã được sửa đổi để tuân theo các điều khoản đánh giá sự phù hợp mới. Các yêu cầu để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận cũng được cải thiện và một số yêu cầu kỹ thuật mới đã được bổ sung vào ISO / IEC 17065: 2012.

  ông christian priller, chủ tịch nhóm làm việc về iso / mũ bảo hiểm, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn cho biết: “Tôi rất hài lòng với tiêu chuẩn iso / iec 17065. Chứng nhận sản phẩm có lẽ là mô hình chứng nhận dễ được công nhận hơn vì sản phẩm luôn đi kèm với nhãn hiệu chứng nhận đã được cơ quan quản lý, người tiêu dùng và các bên quan tâm công nhận và đánh giá cao, đó là lý do tại sao chứng nhận sản phẩm rất quan trọng và trên mỗi sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận sẽ đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối cho người tiêu dùng. ”Ông tin rằng ISO / Tiêu chuẩn IEC 17065 sẽ tăng độ tin cậy và khả năng tương thích của chứng nhận sản phẩm trên toàn thế giới.

  các tổ chức chứng nhận được công nhận theo iso / iec guide 65 sẽ có 3 năm để chuyển đổi sang iso / iec 17065.

  năng lực chuyên gia

  Số lượng các tổ chức tìm kiếm chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS) ngày càng tăng; riêng năm 2011, con số này tăng 4,5%. Cơ quan quản lý, người tiêu dùng và các bên quan tâm khác tin tưởng khi đưa ra quyết định về một tổ chức đã được chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường. do đó, việc đảm bảo năng lực của các chuyên gia liên quan đến hoạt động đánh giá và chứng nhận của hệ thống quản lý môi trường là vô cùng quan trọng.

  Tiêu chuẩn ISO / IEC TS 17021-2 mô tả kiến ​​thức và kỹ năng mà đánh giá viên chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phải có. Đặc điểm kỹ thuật này đã được phát triển để bổ sung cho hướng dẫn chung trong ISO / IEC 17021: 2011, Đánh giá sự phù hợp: Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận Đánh giá sự phù hợp: Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

  randy dougherty, đồng chủ tịch của nhóm công tác iso / casco, đã phát triển đặc điểm kỹ thuật này, cho biết: “đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường đòi hỏi đánh giá viên phải có thêm kinh nghiệm về các hệ thống quản lý khác. ví dụ, kiểm toán viên phải quen thuộc với thuật ngữ môi trường và các kỹ thuật đo lường và giám sát. iso / iec ts 17021-2 mô tả kiến ​​thức cụ thể cần thiết để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. đây là thông số đầu tiên trong một loạt các thông số kỹ thuật nhằm phát triển cho các hệ thống quản lý cụ thể. việc sử dụng đặc điểm kỹ thuật này sẽ xác nhận với các tổ chức, cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng rằng hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận thực sự đạt được các mục tiêu do tổ chức yêu cầu đặt ra.

  iso / iec 17065: 2012, đánh giá sự phù hợp: các yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ và iso / iec ts 17021-2: 2012, đánh giá sự phù hợp: các yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý , phần 2: các yêu cầu về năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận nhận được hệ thống quản lý môi trường (đánh giá sự phù hợp – các yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – phần 2: các yêu cầu về năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường) được phát triển bởi iso.

  trên đây là điều 17065 trần và luật liên doanh. Mọi thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Related Articles

Back to top button