Khủng hoảng (Crisis) là gì? Nội dung quản trị khủng hoảng

Khủng hoảng

Xác định

khủng hoảng Tiếng Anh là khủng hoảng. khủng hoảng là nguyên nhân của một quá trình hoặc sự thay đổi đột ngột dẫn đến một vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay lập tức.

Hoặc có thể hiểu như sau:

Khủng hoảng là một tình huống đã đạt đến giai đoạn quan trọng, nguy hiểm khi cần phải có sự can thiệp lớn và bất thường để tránh hoặc sửa chữa thiệt hại. (theo tạp chí kinh doanh havarrd)

Quản lý khủng hoảng là một phần của hệ thống quản lý rủi ro của một tổ chức. Toàn bộ chương trình và giải pháp được lên kế hoạch và chỉ đạo chặt chẽ, kỹ lưỡng để quản lý khủng hoảng của tổ chức và công ty.

Mục tiêu của quản lý khủng hoảng

– Mục tiêu của Quản lý khủng hoảng là ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả của khủng hoảng nhằm bảo vệ uy tín và danh tiếng của một tổ chức.

Nội dung quản lý khủng hoảng

Quản lý khủng hoảng của tổ chức và doanh nghiệp bao gồm:

(1) Xác định các mối nguy tiềm ẩn

– Nguồn khủng hoảng tiềm ẩn từ:

+ Các ngành có rủi ro cao như vận tải, hóa chất và dầu khí, chế biến thực phẩm, dịch vụ tài chính…

+ Tai nạn, thiên tai

+ Thảm họa sức khỏe và môi trường

+Kinh tế và thị trường

+ Nhân viên tệ hại

– Xác định các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn

– Ưu tiên khủng hoảng có xác suất xảy ra cao

(2) Kế hoạch phòng ngừa rủi ro

– Chuẩn bị một kế hoạch ngăn chặn khủng hoảng có cấu trúc bằng cách chuẩn bị kiểm toán khủng hoảng.

(3) Kế hoạch dự phòng

– Kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp giúp doanh nghiệp ứng phó một cách chủ động và hiệu quả với các tình huống cụ thể, giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng và nhanh chóng lập lại trật tự. bản thân bình thường.

(4) Xác định khủng hoảng

– đột phá kỹ thuật (thay đổi kỹ thuật – công nghệ)

– Sự phản đối của công chúng đối với sự thay đổi

– CẢNH BÁO CỦA CÁC THANH TRA XÂY DỰNG, Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

– Tin đồn và nghi ngờ dai dẳng

– Khiếu nại liên tục của khách hàng

– Tiêu chuẩn quản lý lỏng lẻo

– Yêu cầu khẩn từ nhân viên cấp dưới

(5) Ngăn ngừa khủng hoảng

– Phòng ngừa khủng hoảng ở đây được hiểu là những quyết định và hành động ngăn chặn khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn.

– Khái niệm cơ bản:

+ hành động nhanh chóng và dứt khoát

+ hướng đến con người

+Tại chỗ

+ Giao tiếp tự do và cởi mở

(6) Quản lý khủng hoảng

– Nhanh chóng hành động, không để khủng hoảng kéo dài gây tác hại

– Thu thập và cập nhật thông tin thường xuyên để nắm bắt tình hình tốt nhất

– Tiếp tục cố gắng giao tiếp

– Phân tích hành vi, lưu trữ thông tin

– Lãnh đạo luôn đi đầu

– Kịp thời tuyên bố hết khủng hoảng

(7) Phương tiện điều khiển

– Cẩn thận khi giao dịch với giới truyền thông

– Thận trọng khi cung cấp thông tin cho giới truyền thông

– Chọn đúng người nói, hiểu tình, nắm vấn đề

– Thông điệp truyền thông phải phù hợp với các đối tượng khác nhau

– Chú ý các nguyên tắc cơ bản khi tiếp xúc với giới truyền thông

(8) Rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng

– Tuyên bố hết khủng hoảng

– Ứng phó với khủng hoảng tài liệu

– Rút kinh nghiệm từ khủng hoảng

(Tham khảo: Giáo trình Quan hệ công chúng, NXB Kinh tế Tài chính)

Related Articles

Back to top button