Làm CCCD gắn chíp ở đâu? Có được làm ở nơi tạm trú không?

Cccd cài đặt chip ở đâu? Tôi có thể làm việc trong một nơi trú ẩn không? (ảnh minh họa)

Thư viện Luật đã trả lời câu hỏi này như sau:

Theo Điều 26 Luật Căn cước công dân năm 2014 và Điều 16 Thông tư số 07/2016 / tt-bca, nguyên tắc chấp nhận cccd khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa hoạt động như sau:

– Cơ quan quản lý cccd thuộc Công an cấp huyện, đơn vị hành chính cùng cấp thụ lý hồ sơ, xử lý trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ cccd cho công dân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Cơ quan quản lý cccd Công an cấp tỉnh tiếp nhận thông tin về việc xử lý, đổi, cấp lại thẻ cccd của công dân có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 23 Khoản 1 a, Đối với trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân quy định tại mục b thì cấp lại thẻ cccd cho công dân có hộ khẩu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Cơ quan Quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ Căn cước công dân do người phụ trách Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ chuyển theo yêu cầu của công dân và các trường hợp đặc biệt khác. Cảnh sát quyết định.

Trong đó, điều kiện cấp đổi thẻ căn cước công dân, cấp lại thẻ cccd quy định tại Điều 23 khoản 1 a và b Luật Căn cước công dân như sau:

– Công dân từ 25, 40 tuổi và 60 tuổi phải đổi Chứng minh nhân dân.

– Không thể sử dụng thẻ bị hỏng.

Có thể tạo cccd chip trong nơi trú ẩn tạm thời không?

Hiện tại, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa thu thập đủ thông tin nên quy chế hoạt động của thẻ cccd như sau:

– Nếu công dân có mã số cccd hoặc cmnd 12 chữ số thì thông tin này đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, công dân có thể đến phòng quản lý về an sinh xã hội công an tỉnh, thành phố, công an tỉnh để làm thủ tục cấp lại thẻ cccd.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp công chứng trong trường hợp này bao gồm: sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú; CMND / thẻ căn cước công dân cũ (nếu có).

– Nếu bạn đã lấy được cmnd 9 chữ số hoặc chưa bao giờ lấy được cmnd / cccd , bạn phải trở về vị trí thường trú của mình để cài đặt chip cccd.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào hoạt động, công dân có thể xin cấp CMND tại bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào. Phí quốc tịch.

Trường hợp của bạn loui linh nếu bạn đang sử dụng cmnd 12 số hoặc cccd mã vạch thì bạn có thể thực hiện vá cccd tại TP.HCM theo quy định trên. Nếu bạn đang sử dụng cmnd 9 chữ số hoặc chưa từng cấp cmnd / cccd thì bạn phải trở về nơi thường trú để xin cấp cccd loại chip.

Xem thêm:

& gt; & gt; Tôi có cần thay thẻ căn cước công dân bị sứt mẻ trước ngày 7 tháng 1 năm 2021 không?

Phụ

Related Articles

Back to top button