Liên danh là gì? Nhà thầu liên danh và hợp đồng liên danh?

Consortium là một thuật ngữ thường được sử dụng trong hoạt động đấu thầu. Công ty hợp danh đại diện cho sự liên kết và hợp tác của các nhà thầu trong hoạt động đấu thầu. Trong số đó, hai hoặc nhiều công ty có cùng triết lý có thể hợp tác đấu thầu để đạt được các mục tiêu chung. Điều này đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và hoạt động vì lợi ích chung. Nhà thầu phải thực hiện hợp đồng liên danh, trong đó mỗi chủ thể vẫn có quyền và nghĩa vụ riêng. Lợi ích được phân chia theo hiệu quả của việc đảm bảo các chủ thể liên quan hợp tác và làm việc cùng nhau.

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật đấu thầu 2013,

– Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Đạo luật công ty năm 2020.

Luật sư Tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Liên minh là gì?

jv là một khái niệm rất phổ biến trong đấu thầu. Hoạt động liên doanh được thực hiện bởi nhà thầu nếu nhà thầu muốn hợp tác và tham gia vào dự án.

Đấu thầu liên danh là hình thức hợp tác đại diện cho nhiều nhà thầu. Từ đó, họ làm việc vì lợi ích chung và xác định nghĩa vụ cho các nhà thầu cụ thể.

Trong điều kiện năng lực của các nhà thầu độc lập không đủ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư thì việc liên danh tham gia đấu thầu hoặc thực hiện một công trình, dự án phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Sau đó, có các nhà thầu khác tham gia để đảm bảo các điều kiện và yêu cầu tham gia dự án.

Xem thêm: Hướng dẫn Đấu thầu Trực tuyến, Quy trình Lựa chọn Nhà thầu Trực tuyến

Có các đặc điểm sau trong một tổ hợp:

Các thành viên liên danh không phải thành lập pháp nhân mới khi tham gia liên doanh. Họ chỉ cần làm việc cùng nhau trong một dự án chung như quan hệ đối tác bình thường.

Trong liên danh, sẽ có một nhà thầu được chỉ định là thành viên chính của liên danh, người chịu trách nhiệm đại diện cho nhà thầu liên danh. Thành viên này cũng thực hiện công việc quản lý và tổ chức chính. Giúp các nhà thầu đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của họ để đạt được sự hợp tác lẫn nhau.

Liên danh chấm dứt khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của các bên với nhà đầu tư. Tất cả các bên sẽ nhận được lợi ích khi gói thầu hoàn thành.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Tên chung trong tiếng Anh là tên chung.

Nhà thầu nổi tiếng của Anh là một thuật ngữ chung cho Nhà thầu.

Hợp đồng đối tác tiếng Anh là hợp đồng đối tác.

3. Nhà thầu liên danh:

Khái niệm:

Xem thêm: Quy định về hợp đồng phụ, sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu

Liên danh là khi các nhà thầu độc lập không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hay nói cách khác là yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Liên danh nhà thầu là hợp đồng liên danh giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp để cùng nhau nhận thầu với tư cách là nhà thầu liên danh. Các doanh nghiệp này thực hiện các hoạt động hợp tác để tiến hành đấu thầu và bảo đảm các điều kiện, chất lượng tham gia gói thầu.

Mỗi nhà thầu liên danh thực hiện đấu thầu trọn gói một phần hoặc toàn bộ dự án theo hồ sơ mời thầu. Đảm bảo các nhiệm vụ và cộng tác hướng tới một mục tiêu chung.

Nhà thầu tham dự thầu với một hoặc nhiều nhà thầu khác trong một đơn vị đấu thầu được gọi là liên danh. Các nhà thầu sau đó làm việc với nhau để đủ điều kiện và thực hiện gói thầu tốt nhất. Cũng như tìm kiếm những lợi ích không thể đảm bảo bằng cách tham gia một mình.

Khi nào thì liên minh sẽ được hoàn thành?

Các nhà thầu hoàn toàn có đủ tư cách và năng lực để tham gia đấu thầu độc lập. Trong trường hợp khác, một hoặc nhiều nhà thầu khác có thể tham gia dự thầu trong một đơn vị đấu thầu gọi là nhà thầu liên danh.

Một thỏa thuận phải được thiết lập chỉ rõ trách nhiệm và quyền lợi khi hợp tác. Cái gọi là thỏa thuận liên doanh hay hợp đồng liên doanh là phù hợp vì bản chất của nó là thỏa thuận đạt được khi hai hoặc nhiều bên đứng tên chung thầu và phải được ký kết bằng văn bản.

Các công ty có nhu cầu có thể hợp tác đấu thầu với các công ty khác. Đối với nhà thầu liên danh chỉ cần tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Liên doanh trong đấu thầu là gì? Quy định về hình thức đấu thầu liên doanh

– Lý do nhà thầu thành lập liên doanh:

Có hai loại lý do chính:

+ Nếu chỉ một trong số họ tham gia, nó có thể không thực hiện được gói đề xuất. Họ có thể không đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

+ Một nguyên nhân nữa là do gói thầu có quy mô lớn nên các thành viên liên danh muốn tối ưu hóa công việc trong HSMT theo khả năng của mình mà không phải chịu trách nhiệm của nhà thầu phụ ca sử dụng. Nó không chỉ đảm bảo về khả năng, năng lực và chất lượng công việc mà lợi ích mang lại cũng tương xứng.

Luật về nhà thầu liên doanh:

Điều 4, Mục 35 của Luật Đấu thầu nêu rõ:

“Tổng thầu có trách nhiệm tham gia dự thầu, ký thầu và ký kết và thực hiện hợp đồng trực tiếp sau khi trúng thầu. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của liên danh.”

Điều 5 (1) (h) của Luật Đấu thầu và Đấu thầu:

Xem thêm: Quy định về Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu

“Nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu quốc tế tại Việt Nam phải liên doanh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ điều kiện tham gia bất kỳ phần nào của quy trình đấu thầu trọn gói.”

Điều 5 (3) của Luật Đấu thầu nêu rõ:

“Trong trường hợp liên danh, phải có văn bản thoả thuận giữa các thành viên trong đó xác định rõ trách nhiệm của các thành viên đứng đầu trong liên danh và trách nhiệm chung và riêng của từng thành viên trong liên danh.” >

Điều 11 (6) của Luật Đấu thầu nêu rõ:

“Trong trường hợp liên danh tham gia đấu thầu, mỗi thành viên của liên danh có thể cung cấp một trái phiếu dự thầu riêng hoặc thỏa thuận rằng một thành viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện trái phiếu dự thầu cho thành viên đó và các thành viên khác của liên danh. Tổng giá trị trái phiếu dự thầu không nhỏ hơn giá trị ghi trong hồ sơ mời thầu và yêu cầu. “

Điều 65 và 71 (1) của Luật Đấu thầu quy định rằng:

“Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên liên danh tham gia phải trực tiếp ký tên và đóng dấu vào các văn bản hợp đồng (nếu có).”

Do đó, trong hình thức công ty hợp danh, các thành viên của công ty hợp danh không phải thành lập pháp nhân mới. Họ chỉ cần sự hợp tác thông thường vì lợi ích chung, quyền lợi và tư cách thành viên. Việc liên doanh được chấm dứt khi các bên tham gia nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Trong thời gian liên danh, các nhà thầu cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ tương ứng.

Xem thêm: Các hình thức và phương pháp lựa chọn nhà thầu mới nhất năm 2022

4. Thỏa thuận hợp tác là gì?

Hợp đồng liên danh giữa hai hoặc nhiều bên để hợp tác (liên doanh, hợp nhất hoặc hợp tác). Hợp đồng này được thực hiện khi hai bên có nhu cầu liên danh dự thầu. Thực hiện dự án với bên thứ ba không phải là liên danh.

Trong đó, các bên trong liên danh cùng sát cánh với nhà thầu để hướng tới một mục tiêu chung. Bên còn lại là đối tác thực hiện công việc của họ. Hợp đồng liên doanh được sử dụng rộng rãi trong ngành đấu thầu. Khi đó, các bên sẽ hợp tác, liên kết để tạo thành liên danh tham gia gói thầu dự án. Từ đó, hợp đồng ràng buộc chủ thể về phía nhà thầu.

Đặc điểm của hợp đồng đối tác:

Một nhà thầu liên doanh được đặc trưng bởi tư cách pháp nhân độc lập trong kinh doanh. Nhưng nhà thầu liên danh không có tư cách pháp nhân. Đó là, việc thực hiện công việc của bản chất của việc không thành lập một tổ chức mới. Bản chất của hợp đồng liên danh chỉ xác định phương thức hợp tác, thực hiện công việc chung vì lợi ích cao nhất của hai bên.

Một đại diện của tập đoàn có thể là một hoặc nhiều thành viên của tập đoàn.

Liên doanh là khá phổ biến trong các dự án đầu tư kinh tế ngày nay. Tất cả các bên trong liên doanh sẽ đóng góp vào dự án và cùng nhau thương thảo và ký kết hợp đồng. Sau đó, họ có thể hoạt động tốt hơn hoặc xác định lợi ích trong phạm vi đóng góp của họ và việc thực hiện nghĩa vụ của họ. mà không cần phải là nhà thầu phụ, người không đảm bảo phân chia quyền lợi một cách bình đẳng.

Trong hợp đồng liên danh sẽ quy định rõ các điều kiện tham gia của mỗi bên, tỷ lệ vốn góp, phương thức hạch toán, quyền và nghĩa vụ. Các nhà thầu ký một thỏa thuận xác định lợi ích chung và nghĩa vụ để ràng buộc cả hai bên.

5. Hợp đồng liên danh bao gồm những gì?

Mỗi hợp đồng hợp danh có những nội dung khác nhau về nghĩa vụ, quyền lợi và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên. Trong số các nội dung khác, nhà thầu có thể triển khai các nội dung cụ thể liên quan đến các hoạt động liên quan đến gói thầu. Tuy nhiên, bất kể thỏa thuận đối tác như thế nào, bạn phải luôn đảm bảo những điều sau:

Xem thêm: Gói thầu nhỏ là gì? Lựa chọn nhà thầu cho các gói nhỏ?

– Nội dung của hợp đồng đối tác.

– Tên và đại diện của các bên trong hiệp hội.

– Phân công công việc cho từng thành viên trong tập đoàn.

– Các nguyên tắc hoạt động và kế toán của liên doanh.

– Các điều khoản tài chính của công ty hợp danh.

– Trách nhiệm của các bên và đại diện của liên doanh khi giao kết hợp đồng.

– Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng đối tác.

– Tiền phạt và bồi thường thiệt hại đối với hợp đồng đối tác.

Xem thêm: Các loại Hợp đồng Nhà thầu Áp dụng trong Đề xuất

– Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng đối tác.

Những thông tin này đảm bảo việc xác định đối tượng một cách hiệu quả và ràng buộc các trách nhiệm tương ứng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đảm bảo sự hợp tác hiệu quả phù hợp với các mục tiêu đã nêu.

Mục nhập này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *