LLC là gì? Ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn | CareerLink.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Các dạng của llc là gì? Bài viết dưới đây cung cấp một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

llc là từ viết tắt của Limited Liability Company trong tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt là Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Luật Doanh nghiệp của Việt Nam năm 2014 công nhận công ty trách nhiệm hữu hạn (llc) là một công ty có tư cách pháp nhân. Trong số đó, doanh nghiệp là pháp nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp là thể nhân, quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty là hai pháp nhân hoàn toàn khác nhau. (theo Bộ luật dân sự).

Một LLC có thể được sở hữu bởi một hoặc nhiều cá nhân, được gọi là thành viên LLC. Một LLC với một chủ sở hữu được gọi là LLC một thành viên. Công ty TNHH nhiều chủ sở hữu được gọi là Công ty TNHH nhiều thành viên.

Có những loại llc nào?

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty TNHH một người và công ty TNHH hai người.

Công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); lúc này, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi công ty vốn đăng ký.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50; thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn cam kết số vốn đã góp do doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp và các nghĩa vụ kinh tế, tài chính khác.

Ưu điểm của llc là gì?

Giữ an toàn cho tài khoản cá nhân của bạn

Khi tham gia hoặc sở hữu một LLC, các thành viên LLC không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ hoặc vụ kiện của công ty mà chỉ chịu trách nhiệm về số vốn đã đầu tư. Do đó, ngay cả các thành viên nhận được lợi ích trực tiếp từ một Công ty TNHH cũng có thể kiểm soát công ty. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp liên quan đến kiện tụng hoặc các vấn đề pháp lý

Giảm thuế thu nhập cá nhân

Trong các hình thức kinh doanh khác, lợi nhuận của chủ sở hữu bị đánh thuế hai lần. là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế . Lợi nhuận của một LLC chuyển trực tiếp đến chủ sở hữu của nó. Chỉ khi đó phần lợi nhuận này mới bị đánh thuế khi họ báo cáo phần lợi nhuận của mình trên tờ khai thuế cá nhân. Đây được gọi là thuế chuyển khoản. Đây là một lợi thế lớn của llc, một lần tính thuế ít hơn.

Llc dễ thiết lập và bảo trì

Việc hình thành và duy trì một LLC rất đơn giản về thủ tục giấy tờ. Vị trí và vai trò trong doanh nghiệp thậm chí không được yêu cầu.

Tăng danh tiếng của bạn

Các doanh nghiệp theo hình thức LLC rất được khách hàng và đối tác tín nhiệm. Mặc dù chủ sở hữu có thể là một người duy nhất, nhưng một LLC vẫn được coi là một cơ cấu kinh doanh chính thức, không phải là một cá nhân.

Nhận khoản vay kinh doanh

Sau khi thành lập công ty TNHH, doanh nghiệp có thể thiết lập lịch sử tín dụng để công ty có thể nhận được các khoản vay và hạn mức tín dụng phù hợp với quy mô của doanh nghiệp.

Llc khó đến mức nào?

Tuy llc có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm, bạn có thể tham khảo thông tin sau. Vậy khó khăn của llc là gì?

– llc có thể không hấp dẫn các nhà đầu tư như một công ty vì nó sử dụng một quyền sở hữu duy nhất. Và thu nhập từ một LLC sẽ bị chủ sở hữu đánh thuế, cho dù có trả tiền hay không.

– Một lý do khiến các khoản đầu tư của llc bị hạn chế là các thành viên phải đợi cho đến khi llc gửi biểu mẫu để hoàn thành các khoản thuế cá nhân của họ.

– Có sự liên kết tốt giữa các thành viên trong công ty vì mọi quyết định của mỗi thành viên đều do các thành viên khác nắm giữ.

– Các doanh nghiệp dễ gặp các vấn đề về tổ chức và nội bộ và ngừng hoạt động. Do đó, sự tồn tại của công ty là không bền vững.

– Các ngân hàng không muốn cho các doanh nghiệp vay do vòng quay vốn cao hơn và tài sản thường nhỏ hơn.

– Nếu tài sản kinh doanh không trả được nợ, chủ nợ có thể truy tìm tài sản cá nhân của chủ sở hữu để thỏa mãn yêu cầu.

– Các thành viên của llc không được hưởng lương từ llc.

Sự khác biệt giữa LLC và công ty

Cả công ty TNHH và tập đoàn đều giới hạn trách nhiệm của các nhà đầu tư (chủ sở hữu và cổ đông) đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Khái niệm trách nhiệm hữu hạn thường được thể hiện là trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi đầu tư của một cá nhân.

Cả hai loại hình doanh nghiệp đều phải cố gắng duy trì các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý của họ bằng cách tách các hoạt động của họ ra khỏi hoạt động của chủ sở hữu. Điều này được gọi là “bức màn công ty”, có nghĩa là trách nhiệm của doanh nghiệp được tách biệt khỏi trách nhiệm của chủ sở hữu. Nếu tòa án phát hiện rằng các hoạt động này không được tách biệt, chủ sở hữu hoặc cổ đông có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về các hành động hoặc các khoản nợ của doanh nghiệp.

Giới thiệu về Tổ chức

– Một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập bởi một hoặc nhiều người với tư cách là chủ sở hữu. Chủ sở hữu, được gọi là “thành viên”. Sau đó, họ cùng nhau tạo ra một hợp đồng được gọi là thỏa thuận điều hành điều chỉnh hoạt động hàng ngày và xác định tỷ lệ sở hữu của mỗi thành viên.

– Thành lập (thành lập) công ty bằng cách nộp các tài liệu thành lập công ty (điều khoản thành lập hoặc tương tự) tại địa điểm đặt trụ sở chính của công ty. Công ty cũng có hội đồng quản trị để giám sát hoạt động kinh doanh của công ty và hội đồng quản trị để thống nhất các quy định (văn bản điều chỉnh).

Giới thiệu về quyền sở hữu doanh nghiệp

Cả LLC và công ty đều có chủ sở hữu, nhưng các hình thức sở hữu khác nhau.

– Các thành viên của llc có quyền sở hữu tài sản kinh doanh vì họ đã đầu tư vào doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu nhóm là cổ đông hoặc cổ đông sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin cần biết về llc là gì mong các bạn có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về loại hình công ty này.

Hafang

Related Articles

Back to top button