PHÂN LUỒNG HẢI QUAN: ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT – TECOTEC Group

1. thủ tục hải quan là gì?

Phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu tại hải quan (gọi tắt là phân luồng hải quan) được coi là công cụ, phương thức giúp hải quan kiểm soát, kiểm tra hàng hóa ra vào lãnh thổ nước ta.

hàng hóa sẽ được phân thành 3 dòng:

  • luồng xanh (ký hiệu 1): miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ (tài liệu giấy) và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.
  • luồng vàng (ký hiệu 2): kiểm tra chi tiết chứng từ (chứng từ giấy) và miễn kiểm tra chi tiết thực tế hàng hóa.
  • vạch đỏ (ký hiệu 3): kiểm tra chi tiết chứng từ (chứng từ giấy) và kiểm tra chi tiết thực tế của hàng hóa.

với mức độ kiểm tra lô hàng thực tế dựa trên thông tư 112/2005 / tt-btc:

  • Kiểm tra thực tế không quá 5% lô hàng: được thực hiện để đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan của chủ hàng, nếu không có dấu hiệu vi phạm, việc kiểm tra sẽ kết thúc, nếu bất kỳ, nó sẽ tiếp tục. kiểm tra cho đến khi xác định được mức độ vi phạm.
  • kiểm tra thực tế 10% lô hàng: hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan thông qua phân tích thông tin. nếu có dấu hiệu vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu có thì tiếp tục kiểm tra cho đến khi xác định được mức độ vi phạm.
  • xác minh kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng: đối với hàng hóa có chủ nhiều lần vi phạm luật hải quan.

2. triển khai chuỗi

thủ tục hải quan điện tử:

b1: đăng ký, tạo tờ khai điện tử.

b2: kiểm tra chứng từ hải quan (thông tin từ bước 1 sẽ được xử lý tự động, đưa ra hình thức và mức độ kiểm tra).

b3: kiểm tra thực tế hàng hóa.

b4: quản lý và hoàn thiện hồ sơ (thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã hoàn thành thủ tục hải quan”, trả tờ khai cho người khai hải quan).

Như vậy, việc phân loại hàng hóa sẽ chính thức được phân loại trong thủ tục 2 của thủ tục hải quan điện tử. theo đó, một đơn đặt hàng chính thức sẽ đưa ra kết quả để xác định mức độ kiểm tra hàng hóa.

Việc phân luồng được thực hiện tự động trong Hệ thống hải quan điện tử. Cơ sở phân loại cơ bản dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của công ty, hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty và mã HS của sản phẩm được áp dụng …

Quy trình cơ bản sau khai báo phần luồng như sau:

PHÂN LUỒNG HẢI QUAN: ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT - TECOTEC Group

Việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên lãnh thổ Việt Nam ngày càng đồng bộ, hiện đại với quy trình khai hải quan điện tử hoặc hệ thống xử lý đánh giá tiến độ kiểm tra. việc phân luồng hàng hóa nhằm hạn chế việc kiểm tra thực tế hàng hóa không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng. Đồng thời là công cụ hữu ích giúp cơ quan nhà nước quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, ngăn chặn nguồn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng…

nguồn: p.contract (từ bộ sưu tập)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *