Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Quy định hiện hành

yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất hiện nay, do đó, để giải quyết tranh chấp đất đai cần xác định các loại tranh chấp đất đai thường gặp. xác định chính xác loại tranh chấp đất đai có ý nghĩa quan trọng để xác định chính xác đương sự có quyền khởi kiện ra tòa trong tố tụng dân sự hay hành chính, tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân, ủy ban nhân dân, xác định tình trạng hạn chế. khởi kiện, đồng thời là căn cứ để xác định trình tự, thủ tục và hình thức giải quyết tranh chấp. Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây của phamlaw.

cơ sở pháp lý

luật đất đai 2013

nghị định 43/2014 / nĐ-cp

nội dung truy vấn

1. Tranh chấp lãnh thổ là gì?

theo khoản 24, điều 3, luật đất đai 2013, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

trên thực tế, tranh chấp đất đai không chỉ là hiện tượng thông thường mà còn rất đa dạng về chủ thể và nội dung tranh chấp. tuy nhiên, về cơ bản tranh chấp đất đai được chia thành ba loại như sau:

đầu tiên , tranh chấp quyền sử dụng đất: đây là những tranh chấp giữa các bên về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp một mảnh đất nhất định. trong các loại tranh chấp này chúng ta thường bắt gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất đai; tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đất đai (cho người khác mượn đất nhưng không trả lại, tranh chấp giữa đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới).

thứ hai , tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: loại tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến đền bù, thu dọn mặt bằng và tái định cư.

thứ ba , tranh chấp sử dụng đất: đây là loại tranh chấp ít phổ biến hơn, các tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Các tranh chấp này nhìn chung cũng dễ giải quyết vì trong quá trình giao đất cho người sử dụng, nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng đất sai mục đích so với khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2. giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn trong tổ chức, gia đình, cá nhân nhằm tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp lý để khôi phục quyền bị xâm phạm, đồng thời khởi tố chịu trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm pháp luật.

Trong pháp luật đất đai, việc xem xét và giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những biện pháp quan trọng để pháp luật đất đai phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội. Thông qua việc ủy ​​quyền đó, nhà nước điều chỉnh các quan hệ lãnh thổ cho phù hợp với lợi ích của các quan hệ pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo ổn định xã hội.

3. thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

giải quyết tranh chấp lãnh thổ là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên nhằm tìm ra giải pháp thỏa đáng trên cơ sở pháp luật xác định rõ quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ lãnh thổ.

theo điều 203 luật đất đai năm 2013, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định như sau:

Các tranh chấp về đất đai đã được giải quyết hòa bình trong các ban dân vận cấp xã nhưng không thành, sẽ được giải quyết như sau:

– Tranh chấp đất đai mà các bên có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và tranh chấp tài sản gắn liền với đất sẽ do Tòa án nhân dân giải quyết.

– Trong tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp. các điều khoản sau:

+ Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 203 Luật đất đai năm 2013;

+ Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

4. đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

khách hàng có thể xem và tải xuống biểu mẫu yêu cầu giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

… .., ngày… tháng… năm 20…

yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

ước: ban phổ biến cộng đồng (quận, huyện, thành phố) ………………………………………………………………………………

Tên và họ của tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………… ….

năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… …………… …… ……………………………… ..

Số cmt (số chứng minh nhân dân): ……………………………………………………………………………………… ………… ..

ngày cấp: ………………………… ..nơi cấp: ……………………………………………………. ……………

nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………. ………… …… ……

Tôi viết đơn này kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi và gia đình bạn: …………………… .. nơi cư trú: ………………………… ……………………………………………………………………… ..

Nội dung vụ án tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………… ..

Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể hòa giải để giải quyết tranh chấp lãnh thổ nói trên. do đó, gia đình tôi làm đơn này gửi tới Ban dân vận của xã (khu phố, thành phố) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai gia đình chúng tôi đối với mảnh đất số…. …… loại đất ………… hạng địa hình …………………… ..địa chỉ ……………………………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

  • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải đo đạc lại diện tích, hạn điền của mảnh đất.
  • Hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai gia đình chúng tôi.

Tôi mong cơ quan có thẩm quyền xem xét yêu cầu của tôi và sớm giải quyết.

cảm ơn bạn!

– giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– …………………………………………

yêu cầu của người đăng ký

(chữ ký và họ tên)

5. Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai

Trong quá trình thi hành luật đất đai 2013, các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai ít nhiều bộc lộ những bất cập cần được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và tăng hiệu quả quản lý đất đai của cơ quan nhà nước. Một số tồn tại của công tác giải quyết tranh chấp đất đai trong giai đoạn hiện nay là: công tác hòa giải ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, công tác hòa giải chưa đạt hiệu quả cao; hồ sơ địa chính đất đai phục vụ công tác giải quyết tranh chấp đất đai chưa đầy đủ, thống nhất; đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết tranh chấp đất đai còn yếu về năng lực, nhận thức pháp luật chưa thống nhất; nhiều quyết định thanh lý chưa hiểu rõ, chưa đảm bảo thời gian thanh lý theo quy định của pháp luật; hình thức văn bản giải quyết một số vụ việc chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo phục vụ tổng kết, rút ​​kinh nghiệm về công tác giải quyết tranh chấp đất đai chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong một số quy định về giải quyết tranh chấp đất đai trong luật đất đai năm 2013.

Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp lãnh thổ, có thể thấy có nhiều nguyên nhân cản trở quá trình giải quyết tranh chấp, một trong số đó xuất phát từ hoạt động quản lý lãnh thổ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc khắc phục những nguyên nhân này là cấp thiết để nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp cũng như hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn tới.

các lý do có thể bao gồm:

Một là do việc quản lý và lưu trữ hồ sơ lâu nay của cơ quan quản lý đất đai. một số cơ quan làm thất lạc hồ sơ thửa đất, lưu trữ không đúng tài liệu, thay đổi thông tin sử dụng đất, thiếu, không chính xác thông tin trong hồ sơ thửa đất (về kích thước, số đo, diện tích, hình dạng đất, hoạt động trên thực địa). dẫn đến thiếu cập nhật tình hình biến động của thửa đất.

Tình trạng này xuất phát từ những quy định, cách làm chưa hợp lý của cơ quan quản lý đất đai như: chậm chấp hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, công ty; có sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất không cụ thể về thực địa, ranh giới không rõ ràng, chồng chéo khi giao; không xác định được thành viên trong quá trình cấp giấy chứng nhận hộ gia đình; yêu cầu phải có tên của cả hai vợ chồng trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân; cung cấp thông tin cho các bên liên quan và cơ quan giải quyết tranh chấp không kịp thời, thiếu chính xác dẫn đến hồ sơ thửa đất không đáng tin cậy, cản trở rất lớn đến việc giải quyết vụ án nhanh chóng, chính xác.

hai là do chính sách pháp luật về đất đai thay đổi liên tục và nhanh chóng trong một thời gian dài nhưng từng thời điểm lại không có những quy định pháp luật quy định rõ ràng. các quan hệ đất đai trên thực tế đã hình thành trong các thời kỳ đó, tạo nên những khuyết điểm trong quan hệ lãnh thổ, dẫn đến việc hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật đất đai ở các vùng khác nhau chưa thống nhất. các cơ quan quản lý đất đai trên cả nước.

ba là đội ngũ cán bộ, năng lực quản lý đất đai còn nhiều yếu kém. Với mức độ tranh chấp đất đai ngày càng phổ biến, căng thẳng và phức tạp, có xu hướng gia tăng mạnh, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, cán bộ quản lý có chuyên môn cao để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết tranh chấp.

Thứ tư, các văn bản pháp luật chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. một xã hội phát triển là khi công dân có ý thức tốt về pháp luật, tuân theo các quy tắc và làm những điều pháp luật không cấm. tuy nhiên, việc không hiểu rõ luật, cụ thể là luật đất đai dễ dẫn đến việc người dân hiểu sai về quyền và lợi ích của mình đối với quyền sử dụng đất. từ đó dẫn đến tranh chấp đất đai mặc dù vấn đề có thể được giải quyết đơn giản bằng cách hiểu luật, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên đây là những chia sẻ của phamlaw về mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Nếu còn những thắc mắc, cần được giải đáp, hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai vui lòng liên hệ trực tiếp với phamlaw qua số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Related Articles

Back to top button