Mô hình Nguyên tắc MECE – Học Viện MasterSkills

mece là chữ viết tắt của cụm từ: loại trừ lẫn nhau cùng toàn diện; Đây là nguyên tắc thường được các công ty tư vấn sử dụng, theo cách McKingsey mô tả cách tổ chức thông tin. mece là một hệ thống giải quyết vấn đề giúp chúng ta giải quyết các vấn đề phức tạp. Nguyên tắc này cũng giúp bạn không gặp rắc rối khi tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, hướng tới thành công. mece gợi ý cách hiểu và giải quyết bất kỳ vấn đề lớn nào. miễn là bạn hiểu rõ về các tùy chọn bằng cách chia chúng thành các loại vấn đề nhỏ hơn: loại trừ lẫn nhau (tôi) – nghĩa là không chồng chéo. các khả năng được đề cập trong một nhánh sẽ không lặp lại trong các nhánh khác . cần nghĩ đến nguyên tắc tổng hợp để đảm bảo không trùng lặp. mỗi nhánh là một dạng vấn đề khác nhau. gọi chung là đầy đủ (ce) – có nghĩa là không được bỏ qua. chúng ta phải xem xét, liệt kê tất cả các khả năng có thể xảy ra. Tư duy phân tích là cần thiết để đảm bảo không có gì bị bỏ sót. “Vấn đề / chi nhánh nào xuất hiện?” hoặc “Có vấn đề nào khác thuộc loại vấn đề chúng tôi vừa đặt ra không?”.

Mô hình Nguyên tắc MECE - Học Viện MasterSkills Trường hợp không dùng phân khúc MECE. (non-MECE) Những người ra quyết định thường mắc sai lầm nếu không sử dụng nhóm cơ cấu phân khúc MECE, đặc biệt là khi nghĩ về “khách hàng” và “khách hàng được hưởng dịch vụ chuyên nghiệp” của họ. Nếu không dùng phân khúc MECE, thông tin ban đầu có vẻ là trực giác. Dữ liệu thu được có thể hữu ích trong các bối cảnh khác, nhưng lại không giải quyết được vấn đề của bạn. Bạn có thể bị nghẽn dữ liệu, dẫn đến tạo ra một biểu đồ tư duy sai vì không tập trung vào các vấn đề chiến lược. Mô hình Nguyên tắc MECE - Học Viện MasterSkills Phương pháp thực hành tốt nhất của MECE trong vận hành là Đặt câu hỏi: – Who/ What: Ai & Cái gì – How many/ much: Bao nhiêu – Where: Ở đâu – When: Khi nào – How: Như thế nào – WHY: Tại sao.

Phát biểu kiểu toán nó sẽ như sau: A là một vấn đề. A được bóc thành các vấn đề A[1] đến A[n] được gọi là MECE khi và chỉ khi – ∑A[1 → n] = A (100%) Tổng các vấn đề nhỏ phải bằng vấn đề lớn A – A[i] ∩ A[j] = ø Các vấn đề nhỏ khi chia ra, sẽ giao nhau ở rỗng từng đôi một. Mô hình Nguyên tắc MECE - Học Viện MasterSkills

Related Articles

Back to top button