Mitochondrial là gì? – Từ điển số

Thông tin điều khoản

Hình ảnh các thuật ngữ ty thể

Xem thêm nghĩa của từ này

 • là gì?
  • dth là gì?
   • là gì?
    • Thuốc lá điện tử là gì?
     • Túi mật là gì?
      • Bệnh lao là gì?
       • Khô mắt là gì?
        • bằng tiếng Trung?
         • Ngón đeo nhẫn trong tiếng Trung là gì?
          • Các đốt ngón tay trong tiếng Trung là gì?
          • Định nghĩa – Khái niệm

           Ti thể là gì?

           mitochondria đề cập đến ti thể có hình chữ nhật hoặc hình bầu dục độc đáo và được bao quanh bởi một màng kép

           • mitochondria là những ti thể có hình dạng thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt được bao bọc bởi một lớp màng kép. Ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp của tế bào. Hô hấp tế bào là quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho hoạt động tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết cho các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào.
           • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực y tế.
           • Ti thể

            có hình dạng thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt được bao bọc bởi một màng kép là gì?

            Ý nghĩa-Giải thích

            Đây là cách sử dụng ty thể . Đây là một thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp và được cập nhật lần cuối vào năm 2022.

            Tóm tắt

            Thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ ti thể ? (Hoặc giải thích rằng ti thể có hình dạng thuôn dài hoặc hình bầu dục độc đáo và được bao quanh bởi một màng kép. Ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho hoạt động tế bào từ thức ăn chúng ta ăn cần để sản xuất ti thể. Năng lượng thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào.>. Định nghĩa về ti thể là gì? Ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và giải thích cách sử dụng Ti thể / ti thể có hình dạng hình chữ nhật hoặc hình bầu dục độc đáo và được bao quanh bởi một màng kép. Ti thể Là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho hoạt động tế bào từ thức ăn mà chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết cho các quá trình như phân chia, tăng trưởng và chết tế bào. Truy cập tudienso. com để tìm kiếm thông tin về tiếng anh, Thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành như tiếng trung, tiếng nhật, tiếng hàn, … được cập nhật liên tục Từ điển số là trang web giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng trong các ngôn ngữ lớn trên thế giới.

            Tìm hiểu dịch vụ địa phương ở Trung Quốc là gì?

Related Articles

Back to top button