Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Material Requirements Planning – MRP) là gì?

lập kế hoạch nhu cầu nguyên liệu mrp

khái niệm

Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu hoặc lập kế hoạch yêu cầu vật liệu trong tiếng Anh được gọi là lập kế hoạch yêu cầu vật liệu.

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (mrp) là một hệ thống quản lý hàng tồn kho dựa trên máy tính được thiết kế để cải thiện năng suất kinh doanh. Các công ty sử dụng Lập kế hoạch yêu cầu nguyên liệu MRP để ước tính số lượng nguyên liệu thô và lên lịch giao hàng.

Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu là một nội dung cốt lõi của quản lý sản xuất được xây dựng trên nền tảng của công nghệ máy tính lần đầu tiên được phát hiện và đưa vào sử dụng ở chúng ta. uu. người lùn. 70.

Phương pháp tiếp cận của mrp là xác định kho nguyên vật liệu, những phần nhỏ nhất, không cần thiết phải dự trữ nhiều, nhưng khi cần sản xuất thì có sẵn. điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch rất chính xác và điều chỉnh cho từng loại vật liệu, cho từng chi tiết và cho từng vật liệu.

Mọi người sử dụng công nghệ máy tính để duy trì đơn đặt hàng hoặc lịch trình sản xuất đối với nguyên liệu thô để chúng có trong kho vào đúng thời điểm.

ý nghĩa

Nhờ sự mở rộng của các ứng dụng máy tính trong quản lý sản xuất, phương pháp mrp đã giúp các công ty lập kế hoạch và theo dõi rất chính xác nguyên liệu, thành phần chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

giảm nhẹ công việc tính toán hàng ngày và cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo cung cấp số lượng và thời gian chính xác.

phương pháp lập kế hoạch

Phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tỏ ra rất hiệu quả, do đó nó không ngừng được cải tiến và mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác. Một số phương pháp lập kế hoạch yêu cầu nguyên liệu chính là:

– mrp (lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu) hay còn gọi là mrp i mục đích là lập kế hoạch sản xuất mà không tính đến năng lực sản xuất, coi rằng năng lực sản xuất của các công ty là vô hạn.

– mrp ii (lập kế hoạch nguồn nguyên vật liệu) ra đời vào cuối những năm 1970 dựa trên mrp i với các điều chỉnh bằng cách đưa vào biến năng lực sản xuất của các công ty trong mô hình. p>

– mrp iii: phát triển mrp ii cung cấp các chương trình phần mềm chuyên biệt cho một số loại hình doanh nghiệp nhất định với mục đích kiểm soát tất cả các nguồn lực của công ty trong việc lập kế hoạch sản xuất.

lợi ích

Qua ứng dụng và thực tế triển khai, có thể thấy những lợi ích của mrp như sau:

– đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu vào đúng thời điểm, đúng khối lượng và giảm thời gian chờ đợi

– giảm thiểu khoảng không quảng cáo mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng và dịch vụ khách hàng

– nâng cao khả năng sử dụng tối ưu các nguồn lực về vật chất và lao động

– tạo sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng

– Tạo điều kiện để các bộ phận phối hợp chặt chẽ, thống nhất với nhau, thúc đẩy tổng hợp khả năng sản xuất của công ty

– tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất và thương mại

(tài liệu tham khảo: quản lý vận hành, trung tâm đào tạo từ xa, đại học kinh tế quốc dân)

Related Articles

Back to top button