Môi trường cạnh tranh là gì? Nghiên cứu về môi trường cạnh tranh

Điều cần thiết là phải hiểu những loại môi trường cạnh tranh tồn tại để đánh giá môi trường kinh tế trong kinh doanh. cách các công ty và thị trường hoạt động để có thể phân tích tin tức, chính sách và luật pháp ngành và thị trường trong tương lai.

– Cạnh tranh lành mạnh: trong môi trường cạnh tranh hoàn hảo, nhiều công ty nhỏ sản xuất các sản phẩm tương tự và nhiều người tiêu dùng mua chúng. Những nhà sản xuất này có quy mô nhỏ và do đó không thể ảnh hưởng đến giá cả, được xác định bởi cung và cầu đối với sản phẩm. chẳng hạn, khi một nông dân đưa các sản phẩm sữa đến thị trường địa phương, anh ta không thể thay đổi giá thị trường và chấp nhận giá mua.

– Cạnh tranh độc quyền: trong môi trường này, nhiều nhà sản xuất sản xuất các sản phẩm khác nhau, mặc dù chúng có thể phục vụ cùng một mục đích. khách hàng có thể phân biệt các sản phẩm do sự khác nhau về chất lượng, tính năng, v.v. các công ty tích cực sử dụng quảng cáo để quảng bá sản phẩm của mình và thuyết phục người tiêu dùng rằng chúng không giống các sản phẩm khác và có chất lượng tốt hơn. Các công ty cạnh tranh độc quyền là những người tạo ra giá cả, có nghĩa là họ có thể ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. tuy nhiên, để biện minh cho việc tăng giá sản phẩm của mình, họ phải cung cấp thứ gì đó độc đáo để tạo sự khác biệt với các doanh nghiệp khác, chẳng hạn như cải thiện chất lượng hàng hóa của họ.

– độc quyền: trong mô hình thị trường này, có một số lượng nhỏ các công ty, thường là hai hoặc nhiều hơn. nó được coi là ổn định vì các công ty không cạnh tranh mà thông đồng với nhau để thu được lợi nhuận cao trên thị trường. các công ty thiết lập và duy trì mức giá cao cùng nhau hoặc dưới sự lãnh đạo của một công ty cụ thể. Trong môi trường độc quyền, tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong môi trường cạnh tranh hơn. tuy nhiên, vấn đề chính của cấu trúc thị trường này là các công ty thường phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, động cơ gian lận và hành động có lợi cho họ bằng cách gây tổn hại cho các công ty khác.

– độc quyền: có một công ty sản xuất một sản phẩm độc đáo. Nhà sản xuất này không có đối thủ cạnh tranh và sản phẩm không có sản phẩm thay thế. Ngoài ra, một nhà độc quyền xác định giá của sản phẩm và đặt ra rào cản cho các công ty mới tham gia thị trường.

Cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh độc tài, độc quyền và độc quyền là bốn cấu trúc thị trường chính mà bạn cần xem xét khi tham gia thị trường. Bây giờ đã đến lúc chuyển sang phân tích môi trường cạnh tranh.

– Để phát triển một chiến lược tiếp thị tuyệt vời, bạn cần hiểu đối thủ cạnh tranh của mình và chiến thuật của họ. Lúc này, bạn cần một khung phân tích cạnh tranh để tiếp cận các đối thủ kinh doanh của mình. Hãy cùng điểm qua một số khuôn khổ phổ biến nhất.

– phân tích về tình trạng làm việc quá sức. Bạn có thể đánh giá các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến công ty đó. Khung này giúp xác định lợi thế cạnh tranh, so sánh điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ trên các kênh tiếp thị khác nhau và xác định các bước tiếp thị tiếp theo.

– phân tích nhóm chiến lược. Khuôn khổ này mô tả các chiến lược của tất cả các đối thủ cạnh tranh mạnh ở các khía cạnh chiến lược khác nhau. cho phép bạn xác định vị trí của đối thủ cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh và các yếu tố làm cho hoạt động kinh doanh của bạn có lãi. nó cũng cho phép bạn xác định các khía cạnh chính của sự thành công và đo lường vị trí của bạn trong số các đối thủ cạnh tranh.

Năm Lực lượng của Porter. Nền tảng của khuôn khổ này nằm trong việc phát hiện ra các lực lượng thị trường cạnh tranh trong ngành và giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu của ngành. Nó liên quan đến năm yếu tố: người mới tham gia, người mua, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế và cạnh tranh cạnh tranh. Năm điều này ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh trong ngành.

– quyết định sản phẩm nào đáng đầu tư dựa trên khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của chúng trên thị trường. đặc biệt hữu ích đối với các công ty lớn vì nó giúp họ xác định danh mục sản phẩm của mình và quyết định sản phẩm nào đáng để tiếp tục đầu tư và sản phẩm nào không còn nữa.

– ánh xạ tri giác. Khuôn khổ này cho phép bạn xem vị trí của sản phẩm so với các sản phẩm thay thế của đối thủ cạnh tranh. Nó cho phép bạn hiểu cách khách hàng cảm nhận sản phẩm của bạn so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và liệu chiến lược định vị có phù hợp với đối tượng mục tiêu hay không. nó cũng có thể giúp bạn tìm ra những khoảng trống mà bạn cần giải quyết.

– ví dụ về môi trường cạnh tranh:

Related Articles

Back to top button