NAFTA là gì? Nội dung của Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mỹ?

Các hiệp định thương mại tự do đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế của các quốc gia trên thế giới. Trong số các hiệp định thương mại tự do, NAFTA có giá trị rất lớn không chỉ đối với các hoạt động thương mại, mà còn có vai trò thiết lập các hiệp định thương mại tự do khác trên thế giới.

Luật sư Tư vấn Pháp lý Tổng đài Tư vấn Trực tuyến Miễn phí: 1900.6568

1. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (nafta) là gì?

NAFTA, còn được gọi là “NAFTA,” là một hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Mexico và Hoa Kỳ. NAFTA được đàm phán từ năm 1991 đến năm 1993, được cơ quan lập pháp quốc gia của ba nước phê chuẩn vào năm 1993 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. NAFTA bắt nguồn từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hoa Kỳ và Canada.

NAFTA là một mô hình quan trọng của các hiệp định thương mại tự do hiện đại vì mức độ tự do hóa cao của nó. Thỏa thuận ngay lập tức xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết thương mại hàng hóa giữa ba nước và các hạn chế khác đối với thương mại, dịch vụ và đầu tư được dỡ bỏ trong vòng 15 năm.

2. Nội dung chính của nafta:

NAFTA loại bỏ hoặc áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với một số rào cản thương mại và đầu tư. Thỏa thuận bao gồm việc đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài, mua sắm chính phủ, thương mại dịch vụ, thông quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, thương mại nông sản, năng lượng và hóa chất cơ bản, nhập cư, khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết tranh chấp. Nội dung chính của thỏa thuận bao gồm:

– Mở rộng cơ chế mua sắm của chính phủ cho các doanh nghiệp ở cả ba quốc gia;

– Xóa bỏ các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài (ngoại trừ một số lĩnh vực bị hạn chế do cả hai bên xác định) và đảm bảo không phân biệt đối xử đối với các công ty trong nước do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu. Các nhà đầu tư từ các quốc gia NAFTA khác;

– Xóa bỏ các rào cản ngăn cản các công ty dịch vụ hoạt động xuyên biên giới Bắc Mỹ, kể cả trong các ngành then chốt như dịch vụ tài chính;

– Cung cấp các nguyên tắc toàn diện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; và

Xem thêm: Cách cung cấp dịch vụ xuyên biên giới theo thỏa thuận gats

– Ba cơ chế giải quyết tranh chấp được đưa ra, đó là: tranh chấp liên chính phủ; tranh chấp giữa chính phủ sở tại và nhà đầu tư nước ngoài; tranh chấp về chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp.

3. Vai trò của NAFTA:

nafta là mô hình đầu tiên của một hiệp định thương mại tự do hiện đại và sau đó trở thành khuôn mẫu cho một hiệp định thương mại tự do toàn diện và đầy tham vọng. NAFTA đã tự do hóa và tổng hợp thương mại không chỉ về hàng hóa, dịch vụ mà còn ở các yếu tố quan trọng khác như đầu tư, sở hữu trí tuệ và mua sắm chính phủ. Một yếu tố khiến NAFTA được coi là một hiệp định toàn diện là nó được tạo ra giữa các nước phát triển và đang phát triển, loại bỏ các rào cản kinh tế giữa các nước.

NAFTA là một hiệp định tự do hóa cao tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường có ý nghĩa cho các nước xuất khẩu. Thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm được xóa bỏ hoàn toàn trong vòng 15 năm (chỉ còn lại thuế quan đối với một số sản phẩm nông nghiệp được giao dịch giữa Hoa Kỳ và Canada). Ngoài ra, còn có các cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại dịch vụ

Các cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong NAFTA được chính phủ của các thành viên NAFTA và các nhà đầu tư của họ thường xuyên sử dụng. Kết quả của việc giải quyết tranh chấp như vậy, kết quả giải quyết tranh chấp là các quyết định được công bố công khai này đã góp phần quan trọng và đặc biệt đã tạo ra một nguồn quan trọng của án lệ thương mại quốc tế. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước sở tại.

4. Tự do hóa Thương mại Hàng hóa NAFTA:

Trọng tâm của bất kỳ hiệp định thương mại tự do nào là giảm và loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa mà hai bên giao dịch. Các nhà đàm phán FTA đang đàm phán về cách xử lý thuế quan đối với từng sản phẩm, loại thuế nào sẽ được xóa bỏ, và các loại thuế nhập khẩu này có được xóa bỏ hoàn toàn hay không? Bao nhiêu năm được phép xóa bỏ thuế quan? Việc cắt giảm thuế quan sẽ được thực hiện hàng năm hay sẽ bị trì hoãn và sau đó sẽ giảm nhanh khi kết thúc? … Và toàn bộ hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ về tự do hóa hàng hóa phải giải quyết vấn đề này.

NAFTA phản ánh cam kết mạnh mẽ về tự do hóa thương mại, xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm trao đổi giữa ba nước. NAFTA bao gồm các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Canada được ký năm 1988. FTA cho phép duy trì vĩnh viễn mức thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp sau: sữa, gia cầm và các sản phẩm từ sữa. Thịt gia cầm và trứng nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Canada; đường, sữa và đậu phộng nhập khẩu từ Canada vào Hoa Kỳ. Tất cả các loại thuế quan khác giữa các bên NAFTA đều được xóa bỏ.

Đối với hàng hóa công nghiệp, NAFTA xóa bỏ tất cả thuế quan đối với tất cả các sản phẩm trong 10 năm. Thuế ô tô là một trong những mức thuế cao nhất áp dụng đối với hàng công nghiệp. Việc NAFTA dỡ bỏ thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô càng làm tăng thêm sự hợp nhất và cạnh tranh trong khu vực trong ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ.

5. Tự do hóa thương mại dịch vụ trong NAFTA:

Nghĩa vụ đối xử quốc gia (nt) và Tối huệ quốc (mfn) đối với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Trong Chương 12 của Nafta, ba bên đã đồng ý cấp phép đối xử MFN theo Mục 1203 và Đối xử theo Mục 1204 tương ứng, cho các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới của mỗi bên Nafta. Mục 1213 (2) định nghĩa thương mại dịch vụ xuyên biên giới như sau:

Xem thêm: Cấu trúc và phạm vi của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (acia)

“Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc thương mại dịch vụ qua biên giới có nghĩa là cung cấp các dịch vụ:

(a) từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác;

(b) Chuyển nhượng từ bên này sang bên khác trên lãnh thổ của một bên;

(c) Công dân của một bên thuộc lãnh thổ của bên kia. “

Định nghĩa trên bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ từ bên này sang bên kia và việc cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của bên kia. Theo Chương 12, các chính phủ ký kết NAFTA có thể duy trì sự phân biệt đối xử hợp pháp theo luật giữa các nhà cung cấp dịch vụ trong nước và nước ngoài. Chính phủ được phép tiếp tục yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như trong lĩnh vực y tế và pháp lý, xin giấy phép từ cơ quan cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh cung cấp dịch vụ. dịch vụ và chính phủ của một bên NAFTA không bắt buộc phải cấp giấy phép hành nghề tại quốc gia của họ chỉ vì người đó có giấy phép hành nghề hoặc được đào tạo chuyên môn ở một bên NAFTA khác.

Phạm vi và nội dung của tự do hóa thương mại dịch vụ khá rộng vì NAFTA sử dụng một phạm trù phủ định (lựa chọn) trong cấu trúc cam kết của các bên. Theo phương pháp danh sách phủ định, tất cả các ngành dịch vụ ngoại trừ những ngành được liệt kê trong danh sách phủ định đều được tự do hóa, và những ngành dịch vụ chưa được tự do hóa sẽ được đánh dấu. Danh sách này được bao gồm trong Phụ lục NAFTA cho Biểu cam kết dịch vụ của các bên. Đây là sự khác biệt giữa ASEAN nafta và ftas, khi các nước ASEAN sử dụng danh sách lựa chọn, cho phép tự do hóa các dịch vụ trong danh sách.

Trong NAFTA, các bên không cam kết cho phép thể nhân làm việc trong nước theo cam kết dịch vụ theo Chương 12. NAFTA xử lý tất cả các vấn đề về việc làm và nhập cư. Tình huống tạm thời trong Chương 16 – ‘Thương nhân đầu vào tạm thời’. Các bên đồng ý cho phép thương nhân, thương nhân và nhà đầu tư, chuyển tiền trong nội bộ công ty và một số ngành nghề nhất định tạm thời vào lãnh thổ của các bên NAFTA để tiến hành kinh doanh theo “Thị thực không định cư” (“Non-Immigrant Visas”). Các nghề nghiệp đủ điều kiện cho thị thực bao gồm kế toán, kỹ sư, luật sư, chuyên gia y tế, nhà khoa học và giáo sư đại học.

NAFTA đã tự do hóa thành công thương mại và đầu tư giữa Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Mặc dù hiệp định làm tăng các giao dịch thương mại với ba nước thành viên và tăng cường hội nhập kinh tế. Ngoài ra, NAFTA cũng có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện NAFTA tổng thể cho thấy một hiệp định thương mại tự do toàn diện và đầy tham vọng có thể mang lại lợi ích cho cả các nước phát triển và đang phát triển như thế nào.

Xem thêm: Nhận xét về ưu và nhược điểm của các hiệp định thương mại tự do (fta) và các liên kết với Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (afta)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *