Nghiệm bội của đa thức là gì? – Giáo viên Việt Nam

Trong bài viết này, gia sư toán sẽ nhắc nhở các bạn một chút về khái niệm nhiều nghiệm của đa thức.

bội số của đa thức là gì?

từ kép theo nghĩa số lượng tương đương với số hai. đối với phương trình bậc hai, số nghiệm lớn nhất của nó là 2 nên hai nghiệm giống nhau được gọi là nghiệm kép. Đối với đa thức bậc cao hơn hai, có thể có nhiều nghiệm giống nhau, và khái niệm nhiều nghiệm đã được đưa ra để chỉ số nghiệm giống nhau của đa thức. ưu điểm đặc biệt của đa thức là: nếu đa thức p (x) có @ là nghiệm thì

p (x) = (x – @) q (x) trong đó q (x) cũng là một đa thức. Nhờ kết quả này, chúng ta có thể xác định căn bậc hai của đa thức trên tập các số thực như sau:

“Đa thức bậc n & gt; = 1 có dạng p (x) = an.x ^ n + a (n-1) .x ^ (n-1) +… + a1.x + a0 ″ lấy các số thực @ tạo thành bội số của k (k là số dương) nếu

p (x) = (x – @) ^ k.q (x) trong đó q (x) cũng là một đa thức với q (@) # 0 ”.

trong trường hợp đặc biệt, căn kép được gọi là nghiệm kép và căn bội k = 1 được gọi là nghiệm đơn giản.

các dạng nghiệm trong đa thức.

Như chúng ta đã xác định ở trên, nhiều căn của đa thức thường sẽ được tìm thấy trong đa thức bậc cao. đa thức có lũy thừa từ 2 trở lên thường sẽ có nhiều nghiệm nguyên của đa thức. trong đó, đa thức ẩn có lũy thừa thường có nhiều nghiệm nhất.

Đa thức là kiến ​​thức bạn được học trong chương trình toán 7. Ngoài bội của đa thức, đa thức còn có nghiệm nhân đôi, nghiệm nguyên và nghiệm hữu tỉ. nghiệm nguyên và nghiệm hữu tỉ thường sẽ là những bài toán dễ hơn là nhiều nghiệm của đa thức. để giải các bài toán đa thức, bạn phải nắm vững các định lý của chúng.

định lý đa thức.

Định lý đa thức sẽ là manh mối và là cơ sở để bạn giải bài tập về đa thức. vì vậy các định lý đa thức bạn cần nắm vững là:

về mặt đại số

  • Định lý Bezout.
  • Định lý về căn đa thức.
  • Định lý viète

về mặt phân tích:

  • định lý lagrange và định lý con lăn.
  • quy tắc dấu thập phân
  • định lý về số căn của đa thức.

Các định lý này đã được chứng minh bởi các nhà toán học và bạn có thể áp dụng chúng trực tiếp mà không cần chứng minh lại. Đây là những mẹo rất quan trọng để giải các bài toán về đa thức. do đó, bạn đặc biệt chú trọng trong nhận thức này.

và để hiểu cách áp dụng định lý, bạn phải thực hành nhiều bài tập.

sẽ có các bài tập kết hợp các định lý, các bạn chú ý các bài tập đó nhé.

bộ sưu tập kỷ niệm

Related Articles

Back to top button