Chủ nghĩa nhân đạo là gì?

Bản chất con người là trái tim yêu thương. Tinh thần nhân văn trong thơ ca được nhiều nhà văn lấy làm nguồn cảm hứng và trở thành một hệ tư tưởng.

Vậy nhân đạo là gì? Chủ nghĩa nhân đạo được thể hiện như thế nào? Quý khách quan tâm vui lòng chú ý theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Chủ nghĩa nhân đạo là gì?

Chủ nghĩa nhân văn là một đạo đức về sự công bằng, nhân từ và lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người. Chủ nghĩa nhân văn cũng được định nghĩa là chấp nhận tất cả mọi người đơn giản như những con người và bác bỏ các định kiến, khuôn mẫu xã hội và thực hành phân biệt chủng tộc.

Biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn

– Về mặt xã hội: Chủ nghĩa nhân văn không chỉ là quyền con người được hiến pháp công nhận.

Điều cần thiết là phải sống những quyền này trong cuộc sống, chẳng hạn như chăm sóc giáo dục và học tập, bảo đảm việc làm, nhà ở và các phương tiện kiếm sống khác, chăm sóc sức khỏe con người. Xã hội cần đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, bảo vệ nhân phẩm của nhân dân.

– Mọi người là bạn, là đồng chí, là anh em. Không thể yêu tất cả mọi người như nhau được, mà phải yêu cái gọi là nhân tính trong mỗi người. Tính nhân văn chỉ bộc lộ khi chúng ta biết quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau và thấu hiểu nhau.

– Kính già, mến trẻ, trọng phụ nữ.

– Yêu thiên nhiên, yêu những con vật có ích.

Những đặc trưng của chủ nghĩa nhân văn xhcn

So với các học thuyết nhân văn khác, chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa là sự phát triển cao nhất về chất.

Thứ nhất: Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa có lịch sử lâu đời và đã trở thành truyền thống đạo đức cao đẹp:

– Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu vào kho tàng tư tưởng của con người. Quan niệm về giá trị nhân đạo, khát vọng tự do, hạnh phúc, xóa bỏ áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội mọi người bình đẳng, hạnh phúc đã có từ xa xưa. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, những giá trị nhân đạo xuất phát từ nhân dân lao động tuy đã phát huy tác dụng rực rỡ nhưng chưa xuất hiện dưới hình thức lý luận và chưa trở thành một trào lưu tư tưởng xã hội.

– Khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, chủ nghĩa nhân đạo thực sự trở thành một trào lưu tư tưởng, đó là chủ nghĩa nhân đạo tư sản. Giai cấp tư sản đề xuất thế giới quan mới lấy con người làm trung tâm và phản đối thế giới quan của nhà thờ lấy “Chúa” làm trung tâm. Nó đòi hỏi sự tin tưởng, tôn trọng con người, quan tâm đến hạnh phúc của thế giới. Đó là những tư tưởng đấu tranh cho tự do, hạnh phúc, phản đối chủ nghĩa khổ hạnh tôn giáo, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp của cơ thể con người, v.v… Với khẩu hiệu “tự do – bình đẳng – bác ái”, chủ nghĩa nhân văn tư sản có vai trò tiến bộ trong lịch sử nhân loại. Nhưng trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên sự bóc lột sức lao động thì “tự do-bình đẳng-tình bác ái” về cơ bản là không thể.

– Giữa thế kỷ 19, khi những mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bộc lộ, chủ nghĩa nhân văn ra đời trong thời kỳ này đã mang những nội dung mới. Họ lên án, tố cáo những mặt xấu của xã hội tư bản, đồng thời xây dựng hình ảnh một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai, đó là sẽ không còn xã hội cộng sản bóc lột người. Tuy nhiên, chủ nghĩa nhân đạo của họ không vượt ra khỏi khuôn khổ của chế độ tư hữu nên phương pháp, cách thức để thực hiện chủ nghĩa nhân đạo trở nên không tưởng.

– Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là sự kết tinh những giá trị nhân đạo hiện có, khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa nhân đạo tư sản và chủ nghĩa nhân đạo không tưởng, phát triển đến đỉnh cao của chủ nghĩa nhân đạo hiện thực

Thứ hai: Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân văn hiện thực, vì chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa giải quyết các vấn đề của con người trên cơ sở khoa học.

Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa là chỉ con người hiện thực, con người trong sản xuất và hiện thực đời sống, là tổng hòa những bản chất của mối quan hệ giữa con người và xã hội.

Vì vậy, muốn giải phóng con người thì phải giải phóng con người và các quan hệ xã hội ràng buộc con người, phải tạo lập các quan hệ xã hội bình đẳng, bác ái. Trong tất cả các quan hệ đó, quan hệ kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với các quan hệ giữa các cá nhân khác như chính trị, xã hội…

Do đó, không giống như các lý thuyết nhân văn khác, chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa không phát sinh từ ý định tốt hay ý thức hệ, mà từ các điều kiện kinh tế xã hội giải quyết các vấn đề của con người. . Một xã hội thực sự nhân văn là một xã hội mà cơ sở kinh tế của nó phá hủy khả năng giàu có của một số người và những người khác nghèo, một xã hội loài người trước hết là bình đẳng về kinh tế. Bình đẳng kinh tế là cơ sở thực tế của mọi bình đẳng khác

Thứ ba: Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân văn hành động

Chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa là một hành động nhân đạo, bởi vì chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa không phải là tình yêu tôn giáo phổ quát, mà là cuộc đấu tranh chống lại cái ác, không phải là tình cảm, mà là vấn đề cơ bản của cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình biến những lý tưởng nhân đạo thành hiện thực.

Vì vậy, chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo cao nhất và là bản chất đạo đức của đạo đức xã hội chủ nghĩa

Related Articles

Back to top button