Chiến thuật nộp đơn khởi kiện hiệu quả – Hướng dẫn để tranh tụng hiệu quả và thành công | Le & Tran

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nên khởi kiện cá nhân, tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, trong một trường hợp, nhiều người có thể phạm tội. Một số liên quan trực tiếp đến vi phạm, trong khi những người khác chỉ gián tiếp tham gia vào vi phạm. Câu hỏi đặt ra là có nên khởi kiện người gây thiệt hại hay không? Trong hầu hết các trường hợp, điều này không nhất thiết đúng. Thông thường, các vụ kiện có xu hướng tranh tụng để bồi thường thiệt hại hơn là tranh tụng để trừng phạt người phạm tội. Theo đó, để đòi được số tiền bồi thường cao nhất, vụ kiện cần bồi thường cho cá nhân, tổ chức có đủ năng lực tài chính mà nguyên đơn đã ra phán quyết có lợi.

Ví dụ: a và b (đều là người nước ngoài) ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập và vận hành một khách sạn tại Việt Nam. Theo hợp đồng, mỗi bên sẽ đảm nhận 50% vốn đầu tư của khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế, a là người cho thuê, nâng cấp, chuyển đổi thành khách sạn và trả tiền mua toàn bộ nội thất, còn b thì không đầu tư như đã hứa. Vì vậy, b lại lợi dụng mối quan hệ với người thuê để tiếp quản khách sạn và ngăn cản a vào. Trong trường hợp này, việc kiện b vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh là một lựa chọn rất hiển nhiên. Tuy nhiên, b là người nước ngoài và hầu như không có tài sản gì ở Việt Nam. Do đó, việc kiện b có thể không giúp a lấy lại được tài sản. Mặt khác, kiện chủ nhà là một phương án khả thi hơn. Bên cho thuê là chủ sở hữu mặt bằng dùng để kinh doanh khách sạn nên đương nhiên có thể thanh toán bằng thu nhập hoặc tài sản của mình. Tuy nhiên, kiện bên cho thuê cũng có nghĩa là a phải kiện theo hướng khác với dự định ban đầu (vd: kiện chủ nhà vì vi phạm hợp đồng thuê nhà, chứ không phải kiện b vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Do đó, việc xác định ai là người có khả năng tài chính là rất quan trọng và có thể thay đổi đáng kể chiến lược kiện tụng và kết quả cuối cùng của vụ kiện.

Đơn thỉnh cầu nên được nộp ở đâu?

Related Articles

Back to top button