Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | Tổ chức KH và CN

ocop là gì?

ocop (viết tắt là một xã một sản phẩm). Theo nghĩa Việt Nam, mỗi xã (phường) một sản vật. Cụ thể, phát triển hình thức tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thống nông thôn có lợi thế.

Quy hoạch ocop là quy hoạch phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của cả nước. Trọng tâm của chương trình ocop là phát triển các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp có lợi thế theo chuỗi giá trị do khu vực tư nhân (doanh nghiệp, người sản xuất) và kinh tế tập thể của doanh nghiệp thúc đẩy. Nhà nước đóng vai trò kiến ​​tạo trong việc ban hành và thực hiện các khung pháp lý, chính sách; hoạch định phương hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý, giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Tại sao chọn nhonho đồng hành cùng chương trình ocop?

nhonho tham gia đánh giá và phân loại sản phẩm ocop

nhonho là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực ocop, thực hiện các dự án, chương trình cụ thể. Về điều này, nhonho có thể:

– Tư vấn, điều tra, đánh giá hiện trạng sản phẩm và xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch triển khai ocop tại các tỉnh.

– Tham gia đào tạo giảng viên và nhân viên, đào tạo chủ doanh nghiệp cho các chương trình ocop các cấp.

– Tham gia đánh giá xếp hạng (chấm điểm sản phẩm ocop).

– Các khuyến nghị triển khai để các sản phẩm ocop đạt được 3-5 sao:

+ Viết câu chuyện sản phẩm.

+ Tư vấn thiết kế logo, tem nhãn, bao bì, tờ rơi câu chuyện sản phẩm, bộ nhận diện văn phòng, bộ nhận diện thương hiệu, booth tiêu chuẩn.

+ In bao bì, nhãn mác, túi đựng quà cho sản phẩm ocop.

+ Đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, mã số mã vạch, mã số truy xuất nguồn gốc.

+ Tạo trang web cho các đối tượng tham gia chương trình ocop.

+ Tư vấn và kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm tham gia chương trình ocop

+ Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn tự công bố chất lượng sản phẩm, xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát cho các đối tượng tham gia dự án ocop

+ Tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ vietgap, globalgap, organic (EU, US, Japan, Vietnam), haccp, iso22000, iso9001 … cho khách hàng tham gia ocop tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

+ Tư vấn cho các thành viên tham gia chuỗi xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thiết lập các hợp đồng liên kết.

Một số hình ảnh nhonho tham gia lĩnh vực ocop

Related Articles

Back to top button