Phân tích đề xuất (Prescriptive Analytics) là gì? Ưu và nhược điểm của phân tích đề xuất

Phân tích Đề xuất

Khái niệm

phân tích đề xuất phân tích mô tả bằng tiếng Anh.

Phân tích đề xuất là một dạng phân tích dữ liệu sử dụng công nghệ để giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn thông qua phân tích dữ liệu thô.

Cụ thể, phân tích khuyến nghị sử dụng thông tin về các tình huống có thể xảy ra, các tài nguyên có sẵn, hiệu suất trong quá khứ và hiện tại, đồng thời đề xuất các chiến lược hoặc quy trình hành động. Phân tích đề xuất có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn.

Phân tích đề xuất sử dụng phân tích dự đoán để ước tính điều gì có thể xảy ra để đề xuất hành động.

Phân tích đề xuất dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo – khả năng của một chương trình máy tính hiểu được dữ liệu mà nó thu được mà không cần con người nhập thêm, đồng thời liên tục thích nghi và cải thiện.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích khuyến nghị

Phân tích được đề xuất có thể khắc phục tình trạng hỗn loạn hiện tại và các điều kiện thay đổi để giúp ngăn chặn gian lận, hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả, đạt được mục tiêu kinh doanh và tạo ra nhiều khách hàng trung thành hơn.

Tuy nhiên, Phân tích đề xuất không hoàn hảo và chỉ hoạt động nếu các tổ chức sử dụng nó đặt ra những câu hỏi phù hợp và biết cách trả lời những câu trả lời đó. Nếu các giả định đầu vào không hợp lệ, đầu ra sẽ không chính xác.

Tuy nhiên, khi được sử dụng hiệu quả, phân tích khuyến nghị có thể giúp các tổ chức đưa ra quyết định dựa trên các dữ kiện đã được phân tích rõ ràng thay vì kết luận thiếu hiểu biết dựa trên trực giác thuần túy.

Phân tích khuyến nghị có thể tiết lộ xác suất của từng loại kết quả khác nhau, giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro và sự không chắc chắn mà họ phải đối mặt so với mức trung bình. Các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về các tình huống xấu nhất và lập kế hoạch cho phù hợp.

Ví dụ về phân tích đề xuất

Các doanh nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu và các cơ quan chính phủ có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng phân tích khuyến nghị , chẳng hạn như những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe, trong đó chi phí giải quyết lỗi của con người trong các lĩnh vực này là tương đương nhau cao.

Phân tích Khuyến nghị có thể được sử dụng để đánh giá xem liệu sở cứu hỏa địa phương có nên ra lệnh cho cư dân sơ tán khỏi một khu vực cụ thể trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn gần đó hay không.

Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán liệu một bài báo về một chủ đề cụ thể có được nhiều độc giả quan tâm hay không dựa trên dữ liệu tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến chủ đề đó.

Một cách sử dụng khác của

phân tích đề xuất có thể là tùy chỉnh kế hoạch đào tạo nhân viên trong thời gian thực dựa trên cách nhân viên phản hồi với mỗi bài học.

(theo investmentopedia)

Related Articles

Back to top button