Mô tả vấn đề là gì ?-Problem Statement – Việt Quality

Để bắt đầu một dự án sáu sigma hoặc một dự án giải quyết vấn đề, hãy mô tả vấn đề hoặc tuyên bố rằng vấn đề là điều mà mọi người đều nghĩ là dễ dàng. nhưng để làm tốt không phải là điều dễ dàng. vậy làm thế nào để mô tả vấn đề (nêu vấn đề) một cách chính xác, mời các bạn tham khảo bài viết sau. Trước khi đi quá xa, nếu bạn vẫn chưa hiểu gì về Six Sigma, hãy xem các bài viết sau:

 • six sigma?
 • tổng quan về bước định nghĩa để xem vị trí của câu lệnh vấn đề trong dmaic.

mô tả vấn đề là gì?

Mô tả vấn đề thường là một đoạn ngắn, nhưng cần cụ thể và chi tiết về vấn đề mình muốn nói đến. Nó phải mô tả một cách rõ ràng và giả thích vấn đề ở đây là gì? Nó xảy ra như thế nào? Ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức, ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng. Phải quy ra chi tiết, bao nhiêu tiền, bao nhiều phần trăm. Mô tả vấn đề là gì ?-Problem Statement - Việt Quality

mô tả vấn đề nên bao gồm những yếu tố nào?

 • Phải ngắn gọn: Thường là nó phải gói gọn trong hai đến ba câu là được.
 • Tránh sử dụng ngôn ngữ chuyên nghành: Bạn phải giải thích nó theo dạng ngôn từ mà ai cũng hiểu được. Mô tả vấn đề là gì ?-Problem Statement - Việt Quality
 • Vấn đề phải đo được: Bạn phải đưa ra và mô tả vấn đề dưới dạng con số, ví dụ 20%, 5000$.
 • Phải tính được, liên kết được với số tiền nếu làm vấn đề này. Nhiều bạn nghĩ nó là khó khi làm các dự án liên quan đến tăng tốc độ lựa hàng…nhưng mọi thứ đều có thể quy ra tiền hết. Đặt biệt là sử dụng công cụ tính chi phí chất lượng.
 • Xác định được phạm vi của dự án: Khi phạm vi được xác định thì dự án sẽ rõ hướng hơn, tránh lãng phí nguồn lực.

công cụ để xác minh mô tả sự cố

có nhiều công cụ, nhưng phổ biến nhất vẫn là công cụ thông minh:

Cụ thể : Vấn đề của bạn cụ thể hay dễ hiểu?

có thể đo lường : vấn đề có thể đo lường được không?

có thể đạt được : nó có thể đạt được không?

có liên quan : nó có liên quan đến khách hàng, mục tiêu của tổ chức không?

Time Bound: Giới hạn thời gian cụ thể khi nào thì hoàn thành. Mô tả vấn đề là gì ?-Problem Statement - Việt Quality

một số ví dụ về “mô tả vấn đề”

 1. Năm 2016, 20% khách hàng nước ngoài thanh toán chậm hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng. tăng số dư chưa thanh toán lên $ 357k. chiếm 5% tổng vốn.
 2. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, 5% sản phẩm a, từ dây chuyền sản xuất 1, bị lỗi trong khu vực kiểm tra thành phẩm. cần làm lại nhưng chi phí làm lại là 25 nghìn đô la, chi phí xóa hàng trong quá trình làm lại là 20 nghìn đô la mỗi tháng.

Qua hai mô tả vấn đề ở trên, chúng ta có thể thấy rằng:

 • cả hai đều cung cấp ngày tháng và dữ liệu để chúng tôi có thể lấy điểm chuẩn cho vấn đề.
 • phạm vi của vấn đề được mô tả rõ ràng “sản phẩm a, bước 1”
 • cả hai đều mô tả vấn đề ảnh hưởng đến tổ chức bao nhiêu tiền về mặt chi phí.
 • và quan trọng hơn là không nói gì về giải pháp hoặc nguyên nhân.

do đó, chúng tôi thấy rằng mô tả vấn đề cho một dự án cải tiến, hoặc một phần của việc giải quyết các vấn đề trong tổ chức, rất đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải vậy. một mô tả tốt về vấn đề sẽ tiết kiệm thời gian của nhóm dự án và do đó tập trung vào những gì quan trọng. Ngoài việc mô tả vấn đề, có rất nhiều công cụ khác mà chúng ta cần thực hiện ở giai đoạn này. hãy theo dõi ở đây.

anh trai của bạn

Related Articles

Back to top button